Szeretet és Ezoterikus írások gyűjteménye

Itt megtalálsz minden olyan írást, (ezoterikus, szellemtani, angyalokkal kapcsolatos) amit sokan elutasítanak, mert nem hisznek benne. " De kérlek gondolkozz és higgy!" A szeretet örök, kifogyhatatlan. "Aki hisz, el nem vész."Tanulságos történetekA halász


Az északi gazdag gyáros elszörnyedt, amikor megpillantott egy déli halászt, amint a parton csónakja mellett heverészett és pipázott.
 
Miért nem mégy ki a tengerre halászni ? kérdezte a gyáros.
Mert ma már elég halat fogtam  válaszolta az.
De mért nem fogsz többet, mint amire szükséged van ?  kíváncsiskodott tovább a gyáros.
 
Mit csinálnék vele ? kérdezett vissza a halász.
Több pénzt keresnél  hangzott a válasz.  Akkor szerelhetnél motort a csónakodra, amivel mélyebb vizekre is merészkedhetnél, ahol aztán több halat foghatnál. Ebből annyi pénzed lenne, hogy nylon hálót vehetnél. Akkor még több halat fognál, és még több pénzed lenne. Hamarosan annyi pénzed lenne, hogy akár két csónakod is lehetne ..... vagy talán egy egész flottányi. S akkor te is gazdag ember lennél, mint én.
 
 S akkor mit csinálnék ?  kérdezte a halász.
Akkor aztán pihenhetnél, és élvezhetnéd az életet.
 Nos, mit gondolsz, most éppen mit csinálok ?  kérdezte az elégedett halász.

 

kep._hajok_versenye_a_szigetek_kozt_resize_resize.jpgEgy nemes ember hagyatéka


Egy bizonyos hegyi faluban évszázadokkal ezelőtt egy nemesember azon gondolkodott, hogy milyen örökséget hagyjon a falu lakóinak. Végül eldöntötte, hogy templomot épít hagyatékként.
A templomépítés tervét titokban tartotta egészen a befejezésig. Amikor az emberek összegyűltek, csodálkoztak a templom szépségén és tökéletességén. Sok dicsérő megjegyzés után egy jó megfigyelő megkérdezte:
"De hol vannak a lámpák? Miként világítják meg a templomot?"
Anélkül, hogy válaszolt volna, a nemes rámutatott a falon lévő lámpatartókra, aztán minden egyes családnak adott egy lámpát, hogy vigyék magukkal az istentiszteletre és függesszék fel a falra:

" Valahányszor itt vagytok, az a hely, ahol ültök, világos lesz" - felelte a nemesember." Amikor pedig nem lesztek itt, az a hely sötét lesz. Amikor távol maradtok a templomtól, Isten házának bizonyos része sötéten marad."

Vajon a mi lámpásunk meg van gyújtva? Azon a helyen világítunk ahová Isten helyezett minket?
Ha a megfelelő helyen világít életünk akkor igazi a mi Krisztus várásunk.
(szerzője ismeretlen)


kep._templom_a_szigeten_resize_2.jpg
A sánta kiskutya"Egy kutyatenyésztő hirdetést adott fel és plakátokat rakott ki, mivel 9 kölyökkutyája született. Az érdeklődők csak úgy özönlöttek, mivel nagyon jó hátterű kutyák kölykeiről volt szó.
Egyik nap jött egy kisfiú.
- Csókolom, bácsi! Van egy kis gyűjtött pénzem, mert már nagyon régóta szeretnék kutyát. Meg szabad néznem őket?
- Természetesen. Gyere velem hátra, most éppen a házukban vannak, de kihívom őket -válaszolta a tenyésztő.

Ahogy szólt nekik, rögtön kiszaladtak a házukból és hozzájuk futottak. Teli voltak élettel, vidámsággal, csak úgy süvített a kis fülük a szélben és oda-vissza előzgették egymást.
De egy a sok közül lemaradva, bicegve botorkált ki a kis házikóból.
Szegényke nem tudott úgy futni, mint a többi kölyök, mert sántán született.
Ahogy a kisfiú meglátta ezt a kiskutyát, felcsillant a szeme és így kiáltott:

- Őt kérem!
- Ó, aranyos tőled, de ő nem fog meggyógyulni. Soha nem fog tudni úgy futni, mint a többi kölyök, és így csak nehézkesen fog veled játszani. Hallgass rám, jobb ha inkább nem őt választod - reagált rá a tenyésztő.
Erre a kisfiú megfogta a bal nadrágszárát, és felhúzta a combjáig.
A tenyésztő döbbenten látta, hogy lábprotézisa van. Szóhoz sem jutott.
- Bácsi kérem, hadd vegyem meg azt a sánta kutyát! Én sem tudok úgy futni, mint az iskolatársaim. Szükségem van egy megértő társra, aki együtt tud érezni velem! - fakadt ki magából a kisfiú.
Végül a tenyésztő megfogta a sánta kiskutyát és a kisfiú kezébe tette.
- Mennyit kell fizetnem, bácsi? - kérdezte kíváncsian a kisfiú.
- Neked adom ingyen! Ugyanis a szeretetért nem lehet pénzt kérni, és megvásárolni sem, légy vele boldog!
(ismeretlen)


kep._gyerekeknek._mozgo_kiskutya.gif
Az áldozati bárányTíz földműves együtt indult a mezőre dolgozni. Vihar lepte meg őket.
Tépdeste a fák koronáit, a kerteket, a szántóföldet meg teljesen letarolta.
A cikázó villámcsapások és a jégeső viharos verése ellen egy düledező
templomba menekültek.
A villámcsapások hangja egyre erősödött, a korhadt gerendák recsegtek. Attól
tartottak, hogy rájuk szakad a mennyezet. A földművesek méltatlankodva
zúgolódtak, hogy biztosan van közöttük egy nagy bűnös. Az ő méltatlan
viselkedésének a következménye az égi háború. Féltek, hogy a gyakori
villámcsapások áldozatai lesznek valamennyien.
- Meg kell találnunk a bűnöst - javasolták, és túl kell adni rajta.
- Akasszuk ki kalapjainkat a templom körüli kerítésre. Akinek kalapját előbb
viszi el a szél, az lesz a bűnös és átengedjük sorsának.
Megegyeztek a javaslatban. Nagy nehezen kinyitották a templom ajtaját és a
tíz szalmakalapot a kerítésre akasztották.
A szél egyet azonnal elkapott.
Kegyetlenül és határozottan kidobták a kalap tulajdonosát is. A
szerencsétlen ember kétrét görnyedt a nagy szélben és alig tudott lábon
maradni.
Csupán pár lépést haladt előre a nagy viharban, amikor óriási dörgést
hallott: a templomba becsapott a villám. Porrá égett az épület és a
bennlévők.
(szerzője ismeretlen)
Kép forrása: időkép.hu)


kep._villamlas_idokep.hu.jpg
Az idő, minden sebet begyógyít


A lány végre rászánta magát, és elindult. Elindult megkeresni az Időt. Hiszen orvosra volt szüksége, s azt mondták, az Idő minden sebet begyógyít. Márpedig igen régóta viselte azt a sebet magán, mely furcsa módon sehogyan sem akart behegedni. Néha úgy látszott, már-már eltűnik, de elég volt egy zaklatott álom, egy illat, mely megtalálta, egy zene, mely fülébe kúszott, vagy egy ismerősnek tűnő mozdulat, és a seb újra és újra felszakadt. S ilyenkor újra érezte azt a régi szinte édes fájdalmat, amit szeretett volna már elfelejteni.

S most itt van, hogy gyógyírt keressen a bajra. Becsöngetett. Egy férfi nyitott ajtót, s mosolyogva betessékelte. Azt mondta, ő a Felejtés, és régóta dolgozik az Időnek. Hellyel kínálta a váróteremben, ahol már igen sokan ültek. Nem látott egyiken sem sebeket. Igaz, az övé sem látszott. Annál szembetűnőbb volt a tekintetek furcsa, megtört fénye. Mind ránéztek, mikor belépett, s csöndesen helyet szorítottak maguk mellett. Csend volt. Nem szólt senki egy árva szót sem, csak lopva tekintgettek egymásra. Az nyilvánvaló volt, hogy mindannyian valamilyen sebet kívánnak eltávolíttatni. S hogy ki mekkorát, azt a tekintete árulta csak el. Hirtelen lesütötte a szemét, nem akarta, hogy a többiek szánakozzanak rajta, miféle bánatot hordoz. Bár lehet, hogy semmiség a többiekéhez képest, s akkor meg furcsának tűnhet, hogy ő is itt ül.

Lassan fogytak mellőle a páciensek, s egyszer csak ő következett. Ott állt szemben az Idővel, s hirtelen nem tudta, mit is mondjon. Számonkérje, hogy miért nem tette eddig a dolgát? Vagy töredelmesen bevallja, hogy valójában nem is akar felejteni? Az Idő, mint aki megérezte vívódását, lágyan a vállára tette a kezét, s mélyen a szemébe nézett. Kérdések nélkül is látta benne az éveket, az átvirrasztott éjszakákat, a mosolytalan órák kínkeserveit. S ahogy ott álltak szemtől szemben, megértette végre, az Idő fölötte áll mindennek. Uralja őt, de szereti, és az ő oldalán áll. Ekkor, szinte varázsütésre, belépett a Felejtés. Kettejük közé lépett, és megkérdezte: akarsz engem? Itt és most? A lány könnyekkel a szemében bólintott. A férfi átölelte, és lágyan, de határozottan megcsókolta.

Nem tudta, mi történt ezután, csak arra emlékszik, hogy az Idő már sehol sem volt, megszűnt létezni. Mint az a seb, mely már csak egy apró foszlány az emlékei között.

(ismeretlen szerző)
Az egyszerű asszony

Történt, hogy egy egyszerű asszony hátán gyermekével , eltévedt a jól ismert erdőben.
Ahogy tévelygett, a sűrűben , egyszerre egy barlang nyílt meg közvetlen előtte és megszólalt egy hang: Ez egyszeri és megismételhetetlen alkalom arra hogy örökre gazdag és boldog légy.
Kérdezi az asszony a hangtól: és mondd mit kellene tennem mindezekért?
Csak lépj be és válogass a kincsekből kedvedre annyit amennyit elbírsz mert csak neked és csak most vannak a teremtésben.
És letette az asszony a gyermekét a barlang bejárata mellé egy jól látható helyre hogy láthassa ha szükségét érzi és könnyedén felvehese amikor távozik.
Egyre nagyobb halmokat rakott drágakövekből , arany ékszerekből és lázasan számolgatta valyon micsoda gazdagságot bír még összeszedni, amikor megszólalt a hang: A legfontosabbról el ne feledkezz.
Ekkor vette észre hogy a barlang enyhén ívelt és nem látta először , mekkora is valójában.
A hang figyelmeztetésén töprengve - a legfontosabbról el ne feledkezz - beljebb ment hát és Uram Teremtőm , még csodálatosabb még ragyogóbb dolgokra lelt.
Szétrakta azokat amiket először gyűjtött hogy helyükbe a drágább " fontosabb " dolgokat tehesse, amikor újra szólt a hang :
Nagyon igyekezz mert már csak néhány pillanat és a barlang örökre bezárul és a legfontossabbról el ne feledkezz.
Még beljebb hatolt a temérdek kincs között gázolva és megpillantott egy emberfej nagyságú rubint.
Óóóóóó mondta az asszony bizonyára erre gondolt a hang is és mindent eldobva felkapta a drágakövet, miközben a barlang szája egyre kisebb lett.
Már rohant amikor a hang újra megszólította : mindent elviszel, mindent ami fontos?
Igen sikította a nő és kiugrott a barlangból.
Diadalittasan nézte a csodálatos drágakövet, amikor megint rászólt a hang: és a legfontosabb?
Ekkor döbbent rá a gyermekét a barlangban felejtette.

Lehet életünk szerényebb és lehet jómódú is . Soha ne hajszoljuk az anyagi javakat. Nem mondom hogy anyagiak nélkül jó vagy jobb élni, de a földi " kincsek " iránti féktelen sóvárgás elfeledteti velünk a legfontosabb létét.
Soha ne feledkezzünk meg a legfontosabbról, a gyermekről, aki most idén karácsonykor is megszületik miértünk. Egy szebb egy boldogabb létért. Ámen
(szerzője ismeretlen)
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 76
Tegnapi: 154
Heti: 654
Havi: 4 143
Össz.: 311 414

Látogatottság növelés
Oldal: Tanulságos történetek
Szeretet és Ezoterikus írások gyűjteménye - © 2008 - 2020 - szeretet-ezoterika.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »