Szeretet és Ezoterikus írások gyűjteménye

Itt megtalálsz minden olyan írást, (ezoterikus, szellemtani, angyalokkal kapcsolatos) amit sokan elutasítanak, mert nem hisznek benne. " De kérlek gondolkozz és higgy!" A szeretet örök, kifogyhatatlan. "Aki hisz, el nem vész."
A KATASZTRÓFA LEFOLYÁSA
Berta Dudde által kapott tanítás által


ISTEN kinyilatkoztatja és megokolja
az eljövendő nagy katasztrófa
előjeleit és lefolyását

János evangélium 14/21 ígérete alapján
prófétai módon kapta és írta:
BERTHA DUDDE
Ezek az írások valláson felülállók!
Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát , amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben .
az embereknek hozzáférhetővé tegye.
Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
Német eredetiből fordította, és közreadja:
G. Szieger Magda
1913 - 2001
Engedélyezett a minden változtatás nélküli, és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.
2007.B.D.Nr.6388 1955. 10. 30.
Utalás a természeti eseményre

Szavamat mindenfelé elvezetem, és ismerem a helyes utakat és eszközöket, hogy a jóakaratú emberek olyan szellemi érték birtokába kerüljenek, amelynek én vagyok az eredete. Tudom, kiben van jóakarat, hogy meghallgasson, és valóban, nekem minden lehetséges, az is, hogy olyan formában szóljak hozzájuk, amit el tudnak viselni. De azokra is gondolok, akik még teljesen üresek, akik még nem éreztek vágyat szavaim után, akik felém forduló gondolatok nélkül élnek - akik csak a világot, és annak javait látják. Szavamat hozzájuk is elvezetem, ismételten megszólítom őket is - de annyira erőszak nélkül, hogy meghallhatnak, de nem MUSZÁJ meghallaniuk.
Először az akaratuknak kell megelevenedni, hogy más szférából is meghallgassanak valamit, nem csak abból, amibe maguk vannak. Erre indíttatást ismételt beszélgetés, könyvek, világesemények, egyes szükséghelyzetek, vagy balesetek adhatják. EZEK helyes irányba terelhetik az emberek gondolkodását - a végtelenbe - hozzám, a szellemi szférákba, majd aztán akarata alapján táplálékot is kap hozzá.
Nehogy azt higgyétek, valakitől is megvonom szent segítségemet, azt se higgyétek, hogy kegyelem nélkül egy ember rendbe tudna jönni. Én mindenkiről gondoskodom, de hogy van-e eredménye, az a szabad akaratú ember ügye. Szavamat az egész világ hallja, nekem csak engedelmes földi gyermekre van szükségem aki megnyitja szívét, és akkor közvetlenül tőlem kaphatja az igazságot. Ezt az igazságot majd továbbviszi, mert én ismerem a fogadóképes embereket. És ahol csak egy pici eredmény is várható, ott a földi gyermekeimet egymáshoz vezetem.
A VILÁGOSSÁG KÖVETEI pedig mindenhol kiosztják a világosságot, bárhol is legyenek. Ugyanazt az igazságot hirdetik valamennyien, mert az én küldötteim, akik a végső időben minden országban, és minden helyen fellépnek. Egyetlen éhező lélek sem marad erőtlenül, és egyetlen vágyakozó szív sem betöltetlenül.
Mert minden vezetésem alatt áll, eget és földet az én akaratom kormányozza. Én gondozok minden egyes teremtményt, lehetőséget teremtek neki, hogy üdvözülhessen. Valódi predikátorokat is ébresztek mindenütt, akiknek SZELLEMEM sugallja, hogy mit mondjanak, és akik annyira bensőségesen az enyémek, hogy bennük SZELLEMEM által munkálkodhatok. Mindenütt lesznek eredmények, de lesznek mindenütt olyan emberek is, akik visszautasítják, hogy szívükhöz közeledjek. Szavamat hallják, de teljesen visszautasítják - és ezért hatás nem érződik rajtuk.
De őket is megszólítom - egész életük végéig újból és újból megszólítom őket, mert egészen haláluk órájáig azon fáradozom, hogy még földi létük alatt hozzám találjanak. Igaz, megszámlálhatatlan az a tömeg, kik még távol vannak tőlem, és akik nem keresik hogy csökkentsék ezt a távolságot. De szeretetem és gondoskodásom ugyanúgy az övüké is, mert vissza akarom nyerni minden teremtményemet, ezért egyet sem adok fel, míg utolsó órájuk el nem érkezett. De az akarat szabadságához nem nyúlok.
Amit szelíd fáradozásaim nem tudnak létrehozni, amit szavaimmal nem tudok elérni, az majd lehetővé válik A SZOKATLAN TERMÉSZETI ESEMÉNYEK által. Az embernek akkor nem lesz más választása, mint hogy vagy feladja önmagát, vagy olyan hatalomnál keres segítséget, amely erős, és tud segíteni.
Már az is előrelépés, ha elismeri ezt a hatalmat, és meghallom az ilyen emberek segélykiáltását, és megmenekül az örök pusztulástól. Hangom mindenhol felhangzik, halkan és hangosan is hallható lesz. És mindenki megérezheti, hogy őt szólítottam, mindenki kaphat kegyelmet, és felébredhet az életre akiben van jóakarat, és figyel a hangomra. Mert szeretetem menteni akar, oda akarja ajándékozni magát, és életet akar adni mindenkinek, aki még a halálban van.
Ámen.


B.D.Nr.6970 1957. 11. 16.
Vihar előtti csend - A színlelt béke


Még ha az is a látszat, hogy békésebb idő felé mentek - ne hagyjátok megtéveszteni magatokat. Azoknak az arculata gyorsabban megváltozik mint gondolnátok, akik a békéről beszélnek, és már tűzcsóvákat dobálnak a Föld lakói közé. Számotokra a nyugalom veszélyes, mert csak langyossá váltok általa, és a földi életet csak földi módon értékelitek.
Ezért az embereket ismételten felzavarom nyugalmukból, hogy ébren tartsam őket. Ezért történik még annyi minden, az emberek tekintetét ismételten mindenféle szerencsétlenségre és katasztrófákra irányítom. A látszólagos földi jólét és építkezés mellett olyan eseményekben is részt kell venniük, melyeknél nem elég az erejük hogy megakadályozhassák. Rádöbbennek a felismerésre, az ilyen sorscsapások alól senki nem kivétel, akármennyire biztosítottnak látja is földi életét.
A világhelyzet ne tévesszen meg. Ügy tűnik, mintha megnyugodna, de mindez csak áltató cselekvés. Rossz lesz az ébredésetek, ha átadjátok magatokat ennek a nyugalomnak, és figyelmen kívül hagyjátok a végre figyelmeztető utalásaimat.
A változás hirtelen jön, és ti akkorra már legyetek felkészülve, és higgyétek, a változás megérkezik. A végidőnek sok jelét észlelhetitek. De az ellenfél az, aki gondoskodik róla, hogy homokot szórjon a szemetekbe. Mert nem akarja, hogy a vég bekövetkeztét higgyétek, rajta gondolkodjatok, és komolyan megváltozzatok. A maga szolgáira úgy hat, hogy azok elhitessék az emberekkel, egy csodálatosan békés és örömteli időnek mennek elébe. Ez sikerül is neki, mert az emberek mindig hamarabb elhiszik azt, amit tekintetük követhet, mint amit a Szellemi Birodalomból közölnek velük. Ezen kívül maguk is hinni AKARJÁK, hogy egy földi értelemben vett boldog, szép jövő elé néznek, és nem a Föld végét látják.
De én az óvást és figyelmeztetést nem hagyom abba. Mert nem csak a földi élet rövid éveiről van szó, hanem az ÖRÖKKÉVALÓSÁGRÓL. Figyelmeztetéseim annál erőteljesebbek lesznek, mennél láthatóbbá válik a "nyugalom" a Föld felett, és mennél inkább bíznak egy látszólagos békében, elfeledkezve jó elhatározásaikról, miket talán a közeli végre való tekintettel tettek. A földi világon keresztül ellenfelem még egyszer kirakja csapdáit az emberek elé, és igen erős hit kell hozzá, hogy valaki ne essen beléjük.
Azért figyelmeztetlek ismételten és újra, hogy mi vár rátok. Ne engedjétek, hogy megtévesszen benneteket. Szavam igazság, ami beteljesül. Az én szavam a közeli vég bekövetkeztét mondja. Ezt egy hangsúlyos közbenyúlásom előzi meg. Egy nagy TERMÉSZETI KATASZTRÓFA. Meglepetés lesz ez azoknak, akik a békében hisznek. Viszont bűneikből még most is vissza fordulhatnak, és a vég bekövetkeztéig a maguk útját a tökéletesség felé törekvésben tehetik meg. Ez a katasztrófa megszámlálhatatlan emberéletet követel. És ki biztos benne, hogy nem tartozik közéjük? Vajon nem lesz-e már késő nektek, akik közömbösen sétáltok a szép jövő reményében? És még mindig engeditek, hogy a világ fejedelme elvakítson?
Mindig gondoljatok ezekre a szavaimra, amikor arról hallotok, különféle fájdalmas sorscsapás emberi életeknek vet véget. Ezáltal figyelmeztetlek benneteket a hirtelen végre. Azt akarom, szemetek arra a HATALOMRA irányuljon, amely elpusztíthat mindent, amit felépítettetek, és megsemmisítheti minden terveteket.
Kapcsolódjatok jobban ehhez a hatalomhoz, találjátok meg hozzám az utat, és kérjetek vezetést, védelmet, és irgalmat tőlem. Higgyétek el, békétek csak a velem való kapcsolattal lesz, és csalás áldozatai vagytok, amikor FÖLDI BÉKÉT ígérnek nektek. Az emberiség már nem él úgy, hogy békés földi élete lehetne. Nem törekszik semmiféle szellemi fejlődésre, és ezért nincs már joga, hogy ezen a Földön élhessen
Ámen.


B.D.Nr.6770 1957. 02. 25.
Természeti esemény az utolsó figyelmeztetés a vég előtt

Ismételten emlékeztetlek rá, gondoljatok a végre. Az egész emberiség előtte áll, de bárki megelőzheti, mert egy ember sem képes védekezni, amikor én elhívom a földről. Újra és újra figyelmeztetlek és óvlak! Vannak jövendölések a próféták és látnokok által, amelyek szintén a Föld végére vonatkoznak.
A halálra is folyton figyelmeztetlek, amikor valaki meghal körülöttetek. De csak amikor ezekkel a gondolatokkal komolyan foglalkoztok, akkor tartotok ítéletet magatok fölött. Ekkor vetitek komoly kritika alá a magatok életvitelét, és fáradoztok, hogy még ezen a Földön tudjatok szellemi nyereséget szerezni magatoknak.
De ha NEM ÉRINTENEK benneteket ezek az óvások és figyelmeztetések, akkor a vég érkezése meglepetés lesz, és teljesen készületlenül lesztek az áldozatai.
Mikor elutasítjátok azokat az embereket, akik az én megbízásomból adnak közlést nektek, akkor azt hiszitek, szellemileg messze fölöttük álltok. Ezért már csak egy eszközöm marad, hogy hitelesnek vegyétek az oktatást, az, hogy a természeti erők figyelmeztessenek benneteket a végre. A sok hitetlen ember miatt kell felhasználnom ezt az eszközt, mert csak élnek, mintha határ nélküli lenne az ember élete a Földön. Amit szavaim nem érnek el, azt végbevihet a természeti esemény, a befelé nézést, és a tudatos hozzám fordulást is.
De az emberek azt is megtehetik, hogy még jobban küzdenek az életükért, miközben gondolatilag nekem ellenállnak. Viszont a HATALOM majd igazolja magát azok előtt, akik nem akarják elismerni. A természeti eseménynek a kihatása azért lesz olyan hatalmas, mert minden emberhez szólni akar, és gondolataikat a saját végükre akarja irányítani. Közbenyúlásomról minden ember szerezzen ismeretet - még ha az határok közt lesz is tartva, tehát nem érinti az egész Földet.
Viszont hangomat nem lehet nem meghallani - hiszen ez utolsó utalás lesz ennek a Földnek a végére, amit nemsokára utána már várni lehet. Előtte azonban csak szavakkal hirdethetem meg a vég, és ennek a természeti eseménynek a közelségét.
Ezért szolgáim ismételten megemlítik, hogy az emberiség mit várhat. A szokatlan szenvedéseket, és a szükségek idejét minden embernek el kell viselni, mert a szolgák beszédét ezek támasztják alá, hogy szavaiknak figyelmet szenteljenek. Mert majd minden ember megtapasztalhatja, hogyha HISZ BENNEM és ENGEM segítségül hív, le tudja győzni a szükséget.
Tekintettel, hogy az emberek szellemi mélyponton vannak, közbenyúlásom már nem jelent hitbeli kényszert. Úgyis értelmükkel próbálnak mindent megmagyarázni maguknak, és még most sem ismernek el olyan hatalmat, amely élet és halál felet rendelkezik. De legyen előttük nyitva minden lehetőség, ami megváltoztathatja gondolkodásukat - és az ilyen mértékű természeti esemény létre hozhatja ezt. Felhasználom tehát ezt az utolsó eszközt is. De ezzel még mindig meghagyok minden egyes embernek egy utolsó döntési lehetőséget. Tehát általa nem gyakorlok kényszerítő hatást.
Ha nem tudjátok elhinni, hogy a Föld elpusztul - akkor gondoljatok a saját végetekre. Mert már nem sok idő van hátra, hogy mindez beteljesüljön, amit folyton hirdetek.
Szeretlek benneteket, és szeretnélek megmenteni - meg akarlak óvni a szilárd anyagba való száműzetéstől. Mert ha akarja, még minden egyes ember megváltozhat.
Ámen.B.D.Nr.5678 1953. 05. 17.
A jövendölések teljesülnek - Előtte katasztrófa

Az idő beteljesedett, minden a végre utal. De a jeleket CSAK AZOK az emberek látják meg, akik felém törekszenek, mert az ő tekintetük az ég felé irányul, tehát a megvilágosodásuk szintén föntről jön, ők nem kételkednek, hogy minden beteljesül amit a próféták és látnokok az én megbízásomból jövendöltek. Ami ezeknek magától értetendő - azoknak teljesen lehetetlen, ezek más szemmel néznek, mint azok. A világ emberei csak a világot látják, a világnak és örömeinek élnek. Szellemük mindig sötétebb lesz, minél jobban közeledik a vég.
Ezeknek az embereknek a számára következik be még a vég előtt az az esemény, ami, ha van bennük kis jóakarat, meghökkentheti őket, és megváltoztathatná gondolataikat. Ezeknek akarom még kinyilatkoztatni magamat a vég előtt, habár még akkor sem kell, hogy elismerjenek. Veszítsenek el még egyszer mindent, amit olyan mohón megszereztek - vesszen és pusztuljon el a földi tulajdon, de egy olyan hatalom által, amelyet nem tehetnek felelőssé. A természeti elemeken keresztül akarom magamat kinyilvánítani - hogy megmentsem őket. Ahol az emberekben van még egy szikrányi hit - ott van még lehetőség a mentésre.
Gondolatát az utolsó pillanatban is felém fordíthatja, és küldheti hozzám segélykiáltását. És ha földi életét el is veszti - kiáltását meghallom, és hite a túlvilágon segítséget és jutalmat nyer. Csak egy engem elismerő gondolatot akarok látni, és kezem már ki van nyújtva utána, hogy ezt be is bizonyítsam. Valóban - könnyűvé teszem, hogy higgyetek, csak próbálkoznátok meg vele! Hívjatok engem szellemben és igazságban. Ezért teszek még egy utolsó kísérletet megmentésetekre, és azok megmentésére, akik ellenfelemnek még nem hódoltak be teljesen.
Megremegtetem a Földet, és a földi megmenekülésre eltűnik minden remény. És ahol már nincs semmi, amiben remélni lehetne - ott egyedül én hozhatok menekülést, mert nálam semmi sem lehetetlen. És ha valaki a legnagyobb szükségben visszaemlékezik gyermekkora hitére - aki ezt az utolsó kísérletet megteszi, hogy segítségül hív engem - az valóban nem bánja meg. Megmenekül minden időre, mert amikor a lélek a Szellemi Birodalomban már fölfelé lépked, akkor már kegyelem a földi élet elvesztése.
Bár nem mindig tekintik a természeti elemeket erőm és hatalmam kifejezésének, de halálfélelem közben az emberben más gondolatok is születhetnek, mint máskor. Engem egy másodperc alatt is felismerhet, és segítségért kiálthat hozzám. De sohasem érvényes az a szó, amit csak a száj mond, és a szív nem részesedik benne.
Az idő beteljesedett, de előtte megérkezik, amit bejelentettem, és ismételten bejelentek. Egy szokatlan természeti esemény, hogy figyelmeztessen a végre, ami nemsokára követi. Állandóan óvlak és figyelmeztetlek, és az idők jeleire hivatkozom, de nem kényszeríthetlek, hogy szavaimat igazságnak elfogadjátok. De véssétek emlékezetetekbe, hogy akik még teljesen hitetlenek vagytok, arra emlékeztessen KI AZ AKI hozzátok beszél, és a teljesen hitetleneket meg akarja menteni attól a szakadéktól, amely felé mennek.
Ámen.


B.D.Nr.5879. 1954. 02. 17.
A természeti hatalmak tombolása

Hangomat hangosan és hatalmasan halljátok, és amikor felhangzik, mind megijedtek, kik halk hívásomat nem akartátok meghallani. Ezért majd a természeti elemek tombolása emlékeztet rám benneteket - akik mindig ellenálltatok nekem, és akiknek a természeti elemek megnyilvánulása láttán el kellene hogy ismerjetek engem. Ti nem akarjátok elismerni az összefüggést eme dolgok, és a világban végbevitt tevékenységeitek között. Pedig ez a tevékenység az oka, hogy most ennyire nyilvánvalóan fejezem ki magamat. Ti nem ismertek el Isteneteknek és Teremtőtöknek, AKI előtt pedig egyszer számadást kell tennetek. Ebben nem hisztek, azért a földi életet nem élitek akaratom szerint.
És ezért felhangzik hangom, hogy gondoljatok rám, és megváltozzatok, hogy felismerjetek, és akaratomat a magatok akaratának is elfogadjátok. Megszólítalak - először halkan és tele szeretette beszélek hozzátok, figyelmeztetve, hogy forduljatok vissza erről az útról. Majd hangomat mindig jobban felemelem, míg félelmet és ijedelmet éreztek, mert életeteket féltitek. És a földi életet sokan elvesztik, de ha az utolsó órában eltalálnak hozzám, úgy a testi halál nem lesz veszteség számukra. Inkább kegyelem lesz. Mert a teljes elmerülés veszélyébe voltak, és ha elhívom őket abban a pillanatban, ahogyan felismernek - tehát a hit felébredésének pillanatában - az megkönnyíti nekik a túlvilági Birodalomba való bejutást, és felfelé emelkedésük útjának a kezdete lesz.
A természet tombolása által határozottan elismertetem magamat. Ahol valamit az emberi akarat hoz létre, ott ritkán várható, hogy az emberek bennem higgyenek. De ahol minden remény nélkül ki vannak szolgáltatva a természeti elemeknek, ott hamarabb gondolnak Teremtőjükre, és kiáltanak utána. Ezért van még remény arra, hogy ekkor a lelkeket ki lehet menteni a hitetlenség sötétjéből, engem elismernek és hagyják, hogy a Földön, vagy a túlvilági Birodalomban kormányozzam őket. Amit földi történések nem tudnak létrehozni, azt egy nagyméretű természeti katasztrófa eléri. Gondolnak Istenükre és Teremtőjükre, és szívükben helyreállítják vele kapcsolatukat azzal, hogy a veszélyben bensőséges segítségért kiáltanak hozzá. Ezzel a látszólag áttekinthetetlen pusztulás - mentési akció lesz sok lélek számára, akik így megmenekülnek az örök pusztulástól, és az életre ébrednek akkor is, ha osztályrészük a földi halál.
Mindent megteszek, ami még megmentheti azokat, akik halk, szeretetteljes beszédem elől fülüket lezárják, de akiket ennek ellenére sem akarok elejteni. Most hangos szóval hívom őket még egyszer, és áldott lesz, aki rám gondol - áldott lesz akinek szívéből még nem lettem teljesen kiutasítva, és mielőtt teljesen késő lenne, még hozzám kiált.
Ámen.


B.D.Nr.4359 1948. 07. 01.
Fényjelenség a katasztrófa előtt

Közbenyúlásomat nagy szellemi akció előzi meg. Ez megerősíti az enyémek hitét, és utolsó utalás lesz a rákövetkező természeti eseményre. Égi küldötteimet arra utasítottam, hog mint FÉNYJELENSÉG tegyék magukat észrevehetővé az enyémek számára. Világosan és határozottan a mennybolton lesznek láthatók, és ez lehetetlenné tesz minden öncsalást. Az enyémeknek jelenségeik lesznek, míg A HITETLENEK NEM LÁTNAK SEMMIT, és az utalásokat mint agyrémet - kinevetik.
Ez lesz az utolsó jel. Ekkor már biztos előkészületeket tehettek a természet elemein keresztül való megnyilvánulásomra. Ekkor minden dolgot hagyjatok földi sorsára, és már csak a lelketekkel foglalkozzatok. Szavaimat igaz áhítattal fogadjátok magatokba, engedjétek, hogy szavakkal beszéljek, és mélyen és bensőségesen kapcsolódjatok össze velem, hogy jelenvaló lehessek legnagyobb szükségetekben, amely ezután már nagyon hamar rátok tör. Körülöttetek foglalkozzatok azokkal, akik félve figyelik a természet változásait, adjatok nekik rövid felvilágosításokat, és utasítsátok hozzám őket. Beszéljetek rólam, mint a szeretet Istenéről, aki elfogad mindenkit, és senkit el nem hagy, aki segítségért kiált hozzá.
Aztán várakozzatok rám. Ne féljetek, amikor hangom olyan erővel hangzik fel, hogy az emberek beleremegnek. Maradjatok higgadtak és nyugodtak. Ti tudjátok, nektek nem történhet semmi bajotok, ha én akarom, mert védelmet ígértem, ha imában hozzám kapcsolódtok. Jelenvaló leszek, és határozottan érzitek majd közelségemet. És végbemegy, amit Szellemem útján már bejelentettem - mert szavam igazság, és örökké az marad.
Ámen


B.D.Nr.3776 1946. 05. 20.
A katasztrófa bejelentése

A közlés, amit adok - nagyon fontos. Egy előttetek álló fordulatra kell felkészülnötök, mert hamarosan láthatóan megjelenek. Az adott határidő a végéhez közeledik, és kevesek örömére - meg sok ember meghökkenésére, szavam teljesedésbe megy.
Mivel MAGAM beszélek, akaratomat és hatalmamat bebizonyítom, az embereknek fel kellene, és el kellene ismerniük.
Az utolsó lépcsőfokon álltok - hogy aztán a nélkülözések és fáradozások útját járjátok, mert az embereknek szükségük van erre. Meg kell ismerkedniük hatalmammal, hogy kezüket felém nyújtsák, és megragadják az én megmentő kezeimet. Kegyetlennek és irgalmatlannak látszik az emberek számára ez az utolsó nevelési eszközöm - és mégis szeretetbe gyökerezik, mert eme utolsó eszköz nélkül megszámlálhatatlan lélek elpusztulna - én pedig meg akarom menteni őket.
Szeretetemet azon is felismerhetitek, hogy előre bejelentem, mi előtt álltok. És még máskor is bejelentem, hogy hihetővé tegyem - netán előtte hihetetlennek tűnt volna, vagy nem akartátok volna elfogadni. Mindenki nehéz órákat él át, és a túlélők elviselhetetlennek tűnő, nehéz életviszonyokat vesznek magukra. Én viszont mindenkinek megígérem erőmet és hatalmamat, aki szükséghelyzetében, lélekben és igazságban imádkozva segítségemet kéri. Az ajakimára nem figyelek, csak arra a kiáltásra, amely a szív mélyéből száll hozzám. Ez meghallgattatásra talál, és minden szükség elviselhetővé válik AZOKNAK, akik hisznek bennem.
Közölnek veletek világi terveket és eljárásokat - de ezeket mind megsemmisítem. Majd újabb veszélyről hallatok - viszont akkor már tudjátok, egy másfajta veszély kezdődik, és az előzőtől már nem kell félnetek. Szemeteket csak reám és Országomra irányítsátok. Folyton bensőségesebben kell hozzám kapcsolódnotok, hogy a legnagyobb szükség idején még nagyobb mértékben kaphassatok erőt.
Azért mondom ezeket, mert szeretetem fel akar készíteni arra, ami visszavonhatatlan, és az Örökkévaló Terv szerint játszódik le. Még sok erőre van szükségetek. Hogy ezt megkaphassátok, komoly akarattal bensőséges imában, és szeretetből induló cselekedetekben kell élnetek. Ejtsetek el minden földi gondot és szorongást, csak a lelketekre gondoljatok, hogy többé már el ne távolodjatok tőlem, velem állandó összeköttetésbe maradjatok, hogy akkor is érezzétek jelenlétemet, mikor majd a mennydörgés hangján beszélek az emberekhez. Akkor se féljetek tőlem, hanem Örök Atyátoktól védelmet kérjetek - és én biztos hogy megadom.
Ámen.

B.D.Nr.7405 1959. 09. 05.
Egy csillag bejelentése

Ami a Szellemen keresztül jut hozzátok, azt gondolkodás nélkül elfogadhatjátok. Legyen birtokotokban a tudás, hogy a Föld vége az Univerzumban is észlelhető lesz. Kozmikus változások adódnak, mert Isten akarata, hogy a földi periódus befejezése a legkülönfélébb jelek által legyen észlelhető, amiket az ember TERMÉSZETES MÓDON nem tud megmagyarázni. Ezek a Teremtő hatalmát bizonyítják, tehát határozottan a Teremtőre utalnak.
Ezek a kozmikus változások főképpen a csillagok eddigi pályájuktól való eltérésre vonatkoznak. Átcsapnak egy másik pályára, aminek oka megmagyarázhatatlan, és az is marad az emberek számára. Ennek ellenére nem lehet tagadni hogy megtörtént. Minél jobban közeledik a vég, annál gyakrabban állapítanak meg ilyen folyamatokat. Kezdetben nem ismerik fel, majd mindig jobban és határozottabban előtérbe lép, tehát az emberek az igazságnak megfelelően mondhatják, hogy "Az egek erői megindultak."
Ez semmiféle emberi akarattal nem áll összefüggésben. Egyedül Isten AKARATA jut benne kifejezésre. Ezért minden ember hihetné Isten létét, amikor az ilyen szokatlan jelenséget figyelemmel kíséri. Aki egyszerűen NEM AKAR HINNI, azt már ÉRTHETŐBBEN nem lehet a teremtő Isten létéről meggyőzni. Mert neki a természet minden eleme engedelmeskedik. És aki ezekre felfigyel, azt is tudja, hány órát ütött az óra.
És így válik el majd egy csillag a szokott pályájától, és útját a Föld felé veszi. Ez a csillag az emberek akaratától függetlenül megy az útján, és a Földnek nagy veszélyt jelent. Futása nem kap akadályt, mert a Földnek a maga kárára - de sok ember javára, el kell viselni egy megrázkódtatást. Eközben sok ember elveszti életét, ahogyan ezt sok idővel ezelőtt megjósolták.
A Föld egy lökést kap. Hogy a Föld, mint csillag milyen veszélyes helyzetbe jut, azt elképzelni senki nem tudja. Teljes pusztulásához nem vezet ez a természeti katasztrófa, de kihatását nem lehet elképzelni sem, mert megszámlálhatatlan ember halálát jelenti.
Aki túléli, az nem sokkal utána a végsőnek néz elébe. Ez egy olyan pusztító esemény, amit emberi akarat idéz elő, és amelyet Isten MEGENGED, de nem AZ Ő AKARATA!
Az előbb leírt kozmikus katasztrófának megváltó célja van, a hitetlen embereknek ad utolsó utalást ARRA A HATALOMRA, amely mindent kormányoz - tehát önkényesen nem történik semmi.
Mentőövet dobok nekik, egy utolsó eszközt, hogy higgyenek, és el ne vesszenek. Ezen a történésen keresztül ISTEN MAGA beszél AZ EMBEREKHEZ. Azokhoz akik halk hangját nem vették figyelembe. De hangos szava fájdalmasan hangzik, és sokan belepusztulnak. De megvan a lehetőségük, hogy bepótolják a túlvilágon, amit a Földön elmulasztottak.
Sokan megkapják a kegyelmet, hogy a vég előtti, utolsó rövid időt is átéljék. Mértékadó benne megint a hitet elfogadó akarat, mert a hitetlenek nem húznak lelkük számára hasznot abból, amit átélnek. Nekik a bekövetkező vég az újra-száműzetés sorsát hozza - épp azt, amitől Isten szeretete meg akarta kímélni.
Ezért Isten már előre óvja és figyelmezteti az embereket, és az utolsó időben végbemenő minden jelenségre figyelmessé teszi őket. És boldog, ha valaki ezeket figyelembe veszi, aki hisz benne, és ennek megfelelően él a Földön. Minden nehéz dolgon átvezetem, és ahogyan a dolgok érik, úgy lesz az jó a lelkének, hogy még a Földön kiérlelődjön.
Ámen.


B.D.Nr.7421 1959. 10. 03.
Jelenések könyve 16/18 - Csillag


A Föld hatalmasan megremeg. Szellemben épp úgy, mint földi módon. Az emberek ilyent még nem éltek át, ennek a korszaknak a kezdete óta. Ezt előre megjövendölték, mert ez vezeti be a végeseményt, ami utána hamarosan bekövetkezik. Odáig már nincs hosszú idő, és folyton sürgetőbben figyelmeztetlek, használjatok ki minden napot, hogy lelketeket érettségre segítsétek. Mert az idő siet, és óriási léptekkel közeledik a véghez.
És végtelenül hosszú éjszaka következik mindazokra, akik a nappalt nem lelkük üdvösségére használták. Mert az utolsó végidőt csak kevesen élik túl, hogy az Új Föld lakói legyenek, csak kevesen lesznek állhatatosak ezen a Földön a legvégső küzdelemben.
A vég jele ismételten a szemetek elé lesz tárva, az utolsó erőteljes jel a nagy földrengés lesz. Ez hogyan jön létre, azt is elmondtam már. Egy csillag kilép a pályáról, és óriási gyorsasággal rohan majd a Föld felé. Hogy még nem tudtok róla semmit, az a nagy távolságon múlik, amit a csillagnak meg kell tenni, mielőtt azok látókörébe kerül akik majd észreveszik.
Az izgalom nagy lesz, mert mindenki felismeri, a Föld mint csillag mekkora veszélybe kerül általa. De hogy ezt a veszélyt elhárítsa, senki nem tud tenni semmit. Főképp ti, akik tudtok róla, különösen jól használjátok ki ezt az utolsó, rövid időt, mert senki sem tudhatja, túléli-e ezt az eseményt. Senki nem tudja, a Föld melyik részét éri, és senki ne számoljon azzal, hogy mellette majd elhalad. Istennek ez az utolsó figyelmeztető kiáltása, amit a VÉG ELŐTT még enged felhangzani, hogy hitelt szerezzen ennek a "vég"-nek, és vissza forduljanak bűneikből azok a kevesek, akik még nem adták meg magukat teljesen Isten ellenfelének.
Ne gondolkodjatok könnyelműen ezekről a jelzésekről, ne tévesszen meg a látszólagos építőmunka, amit a világban láttok. Tudnotok kell, hogy a pusztulás árnyai már feltűntek, hogy nem telik bele hosszú idő, és tudomást szereztek arról a veszedelemről, ami egy csillag formájában közeledik felétek.
Kidobódott a pályájáról, mert Isten akarata az, hogy a Földet nagy megrendülés érje, amely még embereket menthet - és meg is menti őket, ha van bennük jóakarat. Valóban, nem hiányzanak a közeli végre utaló jelenségek - de ez a JEL lesz a legnagyobb kihatású, és sok ember elveszti közben életét.
De egy sem állíthatja, hogy ő süket - mert ez túl hatalmas esemény ahhoz, hogy ne érintene minden embert. Csak épp az eredmény más mindenkinél. Az emberek egy részében felébred eddigi gyenge hite - és újból átadják magukat Istennek. Mások gyenge hitüket is elvesztik, és az ellenfél felé fordulnak - ami a jogtalanul megszerezhető anyagiak utáni hajszában fejeződik ki.
Nagy szükség lesz az emberek között. Az igazi hit ekkor tesz majd tanúságot, mert minden embernek segítséget nyújt, ha hittel Istenre bízza magát. Mert Isten segítséget nyújt mindenkinek, aki hozzá akar tartozni, aki a nagy szükségben ARRA gondol, aki egyedül képes, hogy segítsen.
Egy olyan időszak kezdődik most, amikor sok igazi szőlőmunkásra lesz szükség, hogy mindenki segítséget kapjon, aki szellemben még gyenge, és hitének erősítés kell. Mert az utolsó hitüldözés ideje következik, és az még utolsó döntést követel a hívőtől. Mert aki mindvégig kitart, az üdvözül.
Ámen.


B.D.Nr.7423 1959. 10. 05.
Isten a teremtés egyedüli ura - Csillag

A csillagok már öröktől fogva azon a pályán futnak, amelyet az isteni Teremtő adott nekik, és akarata alapján a Teremtési Terv szerint be is tartanak. Lehetetlen kezdeményezés lenne, hogy egy csillag előírt pályáját megváltoztassák, hogy egy csillagot az útjától eltérítsenek, vagy valamiképpen kormányozzanak - hogy az mást tegyen, mint amit az isteni Teremtő meghatározott.
Épp így lehetetlen megakadályozni egy csillag futását, időben korlátozni, vagy valamilyen módon megakadályozni, hogy az útját járja. Mindezeket azoknak mondom akik azt hiszik, saját találmányukkal képesek Isten megteremtett rendjébe, egy más rendet beépíteni, akik azt hiszik, hogy az isteni teremtett műbe beilleszthetik saját emberi készítményeiket, akik azt feltételezik, hogy az ilyen kísérleteket minden komoly károsodás nélkül küldhetik a világmindenségbe.
A kozmosz egyedüli ura én vagyok. Művembe való minden behatolásra megfelelő módon válaszolok. További kísérleteket tesznek - azt még továbbiak követik - amíg meg nem akadályozom. Megengedek ilyent, de amikor eljön az ideje - VÁLASZOLOK RÁ. Mert az emberek által már nem sok minden történhet a világmindenségben - mert lejárt az idő amivel számolhatnak.
Már nem használ nekik semmi tapasztalat, amit még gyűjteni akartak - mert magam tiltom meg nekik. És hasonló módon válaszolok - mert a válasz ugyanúgy a Világmindenségből érkezik, amelybe behatolni akarnak. És haszontalan lesz minden találmányuk, hogy a csillagot eltérítsék, vagy vagy legyőzzék - mert a legnagyobb veszélybe hozzák magukat. Hogy az emberek tetteit meddig bírom, reám van bízva - de korlátozottan tűröm. Beleegyezésemet nem adhatom olyan kísérletekhez, amelyeknek nincs szellemi céljuk, hanem csak megerősíti az embereket, hogy urai, vagy urai lesznek a Mindenségnek.
Viszont a vég hamar itt lesz, és ebben az időszakban az emberek még sokfélét megpróbálnak. De minden csak istennélküliségüket, szellemi gőgjüket, és szellemi szegénységüket bizonyítja. Többféle kísérletük erőteljesen hozzájárul, HOGY A FÖLD FELBOMOLJON. Tehát hozzájárul a pusztulás munkájához, és ezzel a Megváltó Periódus befejezéséhez - mely majd egy újnak ad helyet, ha nem akarom, hogy teremtményeim teljesen elvesszenek.
Ti, akik hozzám tartoztok, akármi történik is - ne hagyjátok befolyásolni magatokat. Gondoljatok arra, hogy a Menny és Föld Ura nem engedi félretolni magát, hatalmát megmutatja, anélkül, hogy ebben az emberek megakadályozhatnák.
Én nézem - és várok, amíg az öröktől meghatározott nap el nem érkezik. Mert az időnek határa van. Ellenfelem ezt olymódon használja fel, hogy mindent amit akar, megtetet a neki engedelmes emberekkel. De ez mégsem sikerül úgy neki, ahogyan tervezi.
Ámen


B.D.Nr.8908 1965. 01. 09.
Felszólítás

Mielőtt közbenyúlásom létrejön, még nagy feladatot kell teljesítenetek. Ugyanis közbenyúlásom által teljesen más viszonyok közé kerültök, amely megnehezíti az értem való tevékenységet. Azért még előtte el kell érni azokat a lelkeket, akik szavaimat nem utasítják vissza, hogy megtudják, mi következik az emberekre. És ha kételkednek is, a nagy esemény hamarosan meggyőzi őket, hogy igazat mondtatok. Azért mindenkinek hirdessétek, utaljatok erre a közbenyúlásomra, amely mindig közelebb kerül, és mindenkit érint - habár még a táj rejtve marad, amelyen végigmegy.
Lelketekre kötöm, hogy minden embernél, akinek szavaimat adjátok, utaljatok a hatalmas természeti eseményre. Szükséges, hogy egyszer mindenki foglalkozzon vele, hogy személy szerint érintse őket, és beállítottságuknak megfelelően merítsenek erőt és vigaszt az jövendőhöz. Erről is kapjanak ismeretet, ahova szavaim eljutnak, és mindenütt tudják meg az emberek, hogy mi előtt állnak akkor is, ha nehezükre esik, hogy elhiggyék. De amikor ez az esemény bekövetkezik, gondolnak majd a hamarosan rákövetkező végre is - mert ami föntről, a Kozmoszból érkezik, annak létrehozója nem lehet az emberi akarat.
Mert ezzel az eseménnyel újból az embereket kívánom megszólítani. Halálos alvásukból fel akarom őket ébreszteni, tekintetüket felém irányítani, AHHOZ, akit bensőséges imával elérhetnek. Most hangos szóval akarok beszélni, mert halk beszédemre nem hallgattak. Elfogadom azokat is, akik még EKKOR eltalálnak hozzám. Lelküket megmentették, akkor is, ha testük a katasztrófa áldozata lett - ha előtte hozzám kiáltottak, és elismertek ANNAK A HATALOMNAK, amelynek alá vannak rendelve, és amely előtt meg kell hajolniuk.
Felszólítok mindenkit, hogy ezeket a szavaimat említsék meg, és ne féljenek, hogy netán nyugtalanítanák az embereket. Mert mi hasznuk van abból, ha csukott szemmel mennek a rájuk törő szerencsétlenségbe, és nem tudnak róla magyarázatot adni maguknak. De ha előtte megmondjátok, mi a célom vele, ha úgy mondjátok, mint ami biztosan bekövetkezik - egyik-másik mégis érintve érzi magát, és ha nem is hisznek benne, gondolatukból mégsem veszik el. Már tudják - olyan esemény lesz, amit AKARATOM küld az emberekre. Azt is megtudják, hogy szavam igazság - és így majd a vég bekövetkezésében is hisznek.
Mindent meg kell kísérelni, hogy az emberek higgyenek. És ez a hatalmas természeti esemény ébreszthet még hitet azokban, akiket másképpen nem lehet idáig eljuttatni, akik másképpen nem reagálnának, de akiket szeretnék mégis megnyerni, még akkor is, ha az igen nagy szerencsétlenséggel párosul. Előttetek van az újra-száműzetés veszélye, és ha ebből ki tudok ragadni lelkeket, azok örökké hálásak lesznek. Mert a természeti esemény egy éjjel megtörténik, míg a száműzetés messzemenően borzalmasabb sors, mert örökkévalóságokig tart. Igaz, hogy a katasztrófával mérhetetlen szenvedés érkezik rátok, de ezt önmaga számára mindenki elfogadható állapottá tudja változtatni, ha tud hinni bennem. Mert én az élet és a halál ura vagyok. Megadhatom amire szükségetek van, de éppúgy el is vehetem, amit szabad akaratból nem vagytok készek odaadni.
Ne mulasszátok el hát, hogy megismertessétek embertársaitokkal, hogy mi előtt állnak. Senki ne mondhassa, ő nem tudott semmiről. Az emberek nem hiszik el, hogy ennyire közel lenne a vég, Pedig az ÍRÁSBÓL is kiolvashatnák a szerencsétlenség bekövetkezését. De nem hiszik, hogy elérkezett rá az idő. Pedig minden jövőből egyszer jelen lesz, és a bejelentések teljesedésbe mennek. És ez az idő már közel van.
Ámen.

B.D.Nr.4940 1950. 07. 21.
A természeti katasztrófa megjövendölése - Halott földsávok

A világvégét egy hatalmas esemény előzi meg, amely minden embert - aki túléli - kell hogy gondolkodásra késztessen. Ez lesz a bekövetkezendő vég előjele. Ha a Föld végső megsemmisülését előidéző eseményhez hasonlítjátok, akkor kisebb mértékű pusztulásnak mondhatjátok, mégis akkora terjedelemben, amelyet az emberek a Föld fennállása óta még nem értek meg. Olyan természeti esemény, amely felzaklat mindenkit akit érint, vagy hall róla, mert kihatása olyan hatalmas, hogy nem lehet nem tudomásul venni.
Úgynevezett halott földsávok képződnek, amelyeken semmiféle élet nem mutatkozik, mert a Föld kigőzölgése ezeken a helyeken megfojt minden életet. Láthatóvá lesz a természeti erők hatása, mert ezt a jelenséget nem lehet emberi befolyásra visszavezetni.
Az esemény által MAGAMAT kívánom kinyilatkoztatni, hogy a közelgő véget is hihetővé tegyem az embereknek - amit a látnokok és próféták megbízásomból állandóan hirdetnek. Újabb szenvedés vár az emberekre, és ezt nem lehet addig elvenni tőlük, amíg vámot fizetnek a világnak, és engem csak mellesleg vesznek figyelembe. Keresniük kell, hogy én megtaláltathassam magamat, de ezt csak olyan esemény képes létrehozni amit emberi munkával nem lehet megmagyarázni. Érezniük kell, hogy egy magasabb hatalom van mögötte, és erre a hatalomra földi szükségükben rábízhatják magukat. Azért kell, hogy ki legyenek szolgáltatva ennek a hatalomnak, hogy saját ösztönzésből keressenek menedéket nála. Földi módon kell minden segítség nélkül lenniük, hogy látható módon érezzék a föntről jövő segítséget.
Azért hatalmas vihar keletkezik, amely kitép mindent gyökerestől - és mindent szétszór. A Föld kettéhasad, és az emberek alulról is, fölülről is ki lesznek szolgáltatva az elemeknek. Küzdeni nem tudnak ellene, mert erejük nem elég. Előtte már egy elviselhetetlen hőség teszi lustává és tompává őket annyira, hogy az első jelenségeket közönyösen szemlélik. Míg aztán felismerik helyzetüket, és szinte brutálisan küzdenek életükért, mert elvesztésétől félnek.
Mindenkinek oldala mellé odaállok szükségében, akiben jóakarat van. Ismeretet adok nekik, hogy mindenben felismerjék MUNKÁLKODÁSOMAT - és ebből kifolyóan oktassák embertársaikat. És rábeszélik őket, hogy hozzám forduljanak, predikálnak nekik szeretetemről, bölcsességemről és mindenhatóságomról, hogy hozzám kiáltsanak, amikor veszélyben vannak.
Én akarok a vezetőjük lenni. Akik hisznek bennem, és szolgálni akarnak a vég előtti utolsó időben, azok kimenekülnek minden veszedelemből. Mert ahogyan meg van írva - ezt az eseményt hamarosan a régi Föld eltünése követi. De minden előkészület nélkül ne éljék át ezt az emberek. Azért egy árnyékot küldök előre, egy utolsó utalást amit el kell hinnetek, nehogy az emberek örök pusztulásukba menjenek - megmenthetik magukat, csak használják helyesen az akaratukat.
Ámen.


B.D.Nr.8014 1961. 10. 08.
Ismételt utalás a természeti eseményre


Még egyszer ismeretet akarok adni a Szellem hangján keresztül arról, hogy elképzelhetetlenül nagy kihatása lesz annak az eseménynek, aminek elébe mentek. Ti emberek valami olyant éltek át, ami ennek a megváltó periódusnak a kezdete óta ilyen terjedelemben még nem fordult elő. Mert fel akarom rázni az embereket, akik mintegy álomban élnek, és azt akarom, hogy észre térjenek. És ez csak olyan hatalmas kihatású természeti esemény által lehetséges, hogy tragédiája elől - amit ez az embereknek jelent - senki el nem zárkózhat.
Az egész világ részt vesz benne, mert mindenütt attól félnek, őket is érheti hasonló esemény, mert előzőleg nem mutatott rá semmiféle jel, hogy ilyesmi lenne várható. Ezért az emberek között igen nagy lesz a nyugtalanság. Az is teljesen világos lesz az emberek előtt, hogy az eseményt nem emberi akarat hozta létre - hogy itt olyan hatalom munkálkodik, aki ellen nem tudnak küzdeni. Felismerik, hogy természeti elemek jutottak áttörésre, amelyeknek menthetetlenül ki vannak szolgáltatva. És ez volt a célom. Mert amíg az emberek mindig csak a másik embert teszik felelőssé azért ami a világban történik, senki nem ébred magára. De én azt akarom, hogy hozzám az utat mindenki megtalálja. Viszont a szellemi mélypont annyira alacsony, hogy az emberek már létemet is kétségbe vonják, és a hit minimumra csökkent. Ezért végső eszközökhöz kell nyúlnom, hogy magamat bizonyítsam - habár az ember még most is olyan beállítottságú lehet, amilyent választ magának. Mert nem kényszerítem, hogy bennem higgyen, adhat magának akármilyen más magyarázatot is - és majd nem is lehet mást várni. Megint csak kevesen lesznek, akik engem és hangomat megértik, és megnyitják magukat. Valóban amikor nagy szükségükben engem hívnak - csodálatosan akarok a segítségükre sietni, mert meg akarom nyerni őket magamnak, hogy mellettem tanúskodjanak, és amikor eljön az idő, eleven hittel lépjenek föl mellettem.
Teljesen szokatlan eszközökhöz kell nyúlnom, mert már annyira eltompultak az emberek, hogy a legborzalmasabb esemény sem mond már nekik semmit. Fülük ugyan felfogja róla a hírt, de egészen rövid idő alatt már el is felejtik, mert őket személyesen nem érintette. Azért kell az olyan esemény, ami MINDEN embert érint - ijedelmet okozva - vajon nem ismétlődik-e meg, hogy csak részleges-e a pusztulás, vagy végül is az egész Földet érintette. Ilyen ijedelembe kell helyeznem őket, mert az embert csak a saját sorsa érdekli, és ezért csak aggódjanak.
Ezenkívül lehetőség van adva, hogy az emberek megtalálják, és járják a hozzám vezető utat. Boldognak mondhatja magát minden egyes ember, akinek van már kapcsolata velem, vagy azt helyreállítja, aki imádkozik hozzám szellemben és igazságban. Ismételten mondom, megmenekültök a pusztulástól, tehát az anyagba való újra-száműzetéstől - ha engem megtaláltatok. Még ha alacsony lesz is lelketek érettségi foka, bemehettek a Világosság Birodalmába. Majd a túlvilági Birodalomban magasabb fokra léphettek, és a sötétségtől már nem kell félnetek.
Mert amint engem megtaláltatok, Jézus Krisztust és Megváltó Művét is elismeritek. Ha a megváltás kegyelmeit értékelitek, és bűneitek bocsánatát kéritek, megváltottan mentek be a túlvilági Birodalomba. A másik lehetőség, hogy minden ellenállás nélkül elfogadjátok a túlvilági vezetők segítségét, akik elvezetnek az Isteni Megváltóhoz. De ehhez az kell, hogy még a földi élet ideje alatt ENGEM EL KELL ISMERNETEK, hogy szabad akarattal döntötök mellettem - ezeket pedig a hozzám intézett bensőséges szavaitok bizonyítják. És a mondhatatlan szenvedés azért érkezik az emberiségre, hogy ez a kiáltástok eljuthasson hozzám - mert a túlvilágon ez dönti el sorsotokat. Hinnetek kell létemet, mint aki Istenetek és Teremtőtök, és aki Atyátok akar lenni - azért mint gyermeknek kell az Atyátokhoz kiáltanotok. És ekkor valóban nem kell félnetek bármi jöjjön is, mert akkor egészen nyilvánvaló módon megtapasztaljátok védelmemet. Az utána következő idő, a kegyelem utolsó rövid ideje, amelyben mindenki dolgozhat értem.
Ekkor meggyőződéssel LÉPJEN FEL MELLETTEM. És ezt meg is teszi - mert már annyira nyilvánvalóan megtapasztalt és átélt engem, hogy már mindvégig hűséges marad hozzám.
Ámen.


B.D.Nr.7609 1960. 05. 28.
A vég váratlanul érkezik

Mikor elérkezik rá az idő, Isten váratlanul közbelép. Ezt a bejelentést már ismételten megkaptátok. De ti kételkedtek, mert túl hosszúnak tűnik a haladék, amit adtam. Nem gondoltok rá, hogy az idő nálam másképpen van érvényben. Hogy a határidő rövid meghosszabbítása nem játszik szerepet abban, hogy közbelépésem hatalmas lesz, és hogy közbenyúlásom, és az utána következő KÖZELI VÉG mit jelent az egész emberiség számára. Elfelejtitek hogy ezek láttán mégis csak rövid a kegyelmi idő, amit kaptok. Azonkívül, a leghosszabb idő is véget ér egyszer, ezért minden nap számíthattok rá, hogy végbeviszem amit bejelentettem.
És így nézzétek a magatok életét is. Abban a gondolatban éljetek, hogy mindennap az utolsó lehet. Egyszer majd rájöttök - az élet milyen rövid volt a Földön - de akkor már nem testben éltek. Ugyanakkor sürgető figyelmeztetéseimet is megértitek, mert felismeritek, a Földön más időfogalmatok volt, mint a Szellemi Birodalomban. De ezt már a Földön is megtanulhatnátok, és figyelmeztetéseimet és óvásaimat megtarthatnátok. Tehát ne kételkedjetek, ha hosszúnak tűnik is az idő, amire közbenyúlásom bekövetkezik.
Mégis meglepetés lesz, és az emberek nagy szükséghelyzetbe kerülnek, akik velem még nincsenek azon viszonyban, hogy egyszerűen hozzám menekülnek. A nap váratlanul érkezik, mint minden katasztrófa, amit az emberek nem tudnak előre kiszámítani, sem megakadályozni. Azonban visszavonhatatlanul megérkezik. Ezt mindig megismétlem, mert nagy szükségetek van rá, hogy felkészüljetek, hogy higgyetek, és életviteletekben tartsátok szemetek előtt a katasztrófát. Egyetlen ember sem tudja, a túlélőkhöz tartozik-e, nem tudja a katasztrófa hol történik, és milyen országokat érint.
Valamennyien számoljatok vele, és köszönjétek meg, ha elkerült benneteket. Utána feladatot kell teljesíteni, szeretet-szolgálatot végezni a szerencsétleneknél, és utat kell mutatnotok hozzám, hogy megvigasztalhassam, felemelhessem, és kivezethessem őket minden szükségükből. Mert nekem valóban semmi sem lehetetlen, és egy bensőséges ima mindent jóra tud fordítani, akárhol van a szükség és szenvedés.
Szavaimmal azért jövök folyton hozzátok, hogy már előtte erőt gyűjtsetek, és mindenre felkészüljetek - akármi is ér benneteket. És mindig ismételve mondom: gondoskodjatok róla, hogy az enyémek közé tartozzatok, mert ők mindig védelmet kapnak nálam. Őket mindig felerősítem, szokatlan erőt adok nekik, hogy értem és Nevemért tevékenykedjenek. Akkor már a vég sem lesz messze, és erre a végre készüljetek fel. Mindig erősebben higgyétek amit szavaimmal meghirdetek - mert amikor eljön az ideje, minden teljesül.
Ámen.


B.D.Nr.4441 1949. 09. 24.
A pusztulás terjedelme

Hogy Isten akarata folytán a pusztulásnak mekkora lesz a terjedelme, arról embernek elképzelése nem lehet, mert mindenen túllép, ami valamikor is volt. Tájak és tengerek változnak, folyók lépnek ki medrükből - ezzel olyan képeket teremtenek, hogy az emberek egészen más tájon érzik magukat. Ezzel már leírhatatlan káosz keletkezik, mert az emberek nem találják meg egymást. Nyugtalanul tévelyegnek, amíg az AKARATERŐ emberek rendet nem teremtenek, és gondoskodnak a gyengékről. Akkora lesz a szükség, hogy egyedül csak a szeretet TUDJA ELVISELNI. De ahol az egyik gondoskodik a másikról, ott hamarosan könnyebbség lesz, amit láthatóan föntről kaptak. Csak aki szívében istenhez fordul, és őt kéri, az kap segítséget. Szeretetével és mindenhatóságával Isten most olyan határozottan megmutatkozik, hogy könnyű lesz a gyengehitűeknek szilárd hitre jutni. Kegyelmi idő ez a hitetlenek számára, mert a hit erejébe gyökerező sok jelenség láttán könnyű lesz nekik megváltozni.
A jelenségek mindenkit gondolkodásra késztetnek, de hasznot csak az húz belőle, aki HINNI AKAR. A többiek állandóan a véletlenről beszélnek, keserűen állnak ott a nagy szegénység láttán, a Teremtő Istent visszautasítják, és cselekedeteit elítélik. Észre téríteni a szerencsétlenség nagysága sem tudja őket, mert mindent csak természetes úton próbálnak megérteni, és teljesen visszautasítják a szellemi összefüggéseket. Embertársaik véleménye iránt kemények és érzéketlenek maradnak, és nem szégyenlik, hogy embertársaikat - akik túl gyengék ahhoz hogy védekezzenek - saját helyzetük feljavítására megrövidítsék.
Mindenütt nagy lesz a szükség, ahol Isten beszélt. És beszélni ott fog, ahol a legnagyobb a szellemi szükség - hogy a túlélők egy figyelmeztető jelt kapjanak, és kihasználják az időt a vég bekövetkeztéig. És a szerencsétlenségtől nem érintett országok emberei is észhez térjenek a katasztrófa láttán, mert az túl hatalmas lesz ahhoz, hogy figyelmen kívül lehessen hagyni. És az egész emberiséget elfogja a félelem, hogy a természeti csapás megismétlődhet, és az egész Föld áldozatul eshet.
Ez be is következik - de nem közvetlenül a természeti csapás után. Sokak számára üdvös lesz ez a félelem. Majd sok emberben felötlik a hirtelen halál, és a túlvilági élet gondolata, és az életvitel megváltoztatásához vezethet. A világ majd segítő módon akar közbelépni, de nem tudja megtenni olyan mértékben, ahogy arra szükség lenne. Ennek ellenére Isten megáld minden szeretetét kimutató, minden jóindulatú embert, mert azért éri az embereket a nagy szükség, hogy szívük megpuhuljon, és eleget tegyenek tulajdonképpeni feladatuknak, a szeretetben való tevékenységnek, és általa elérjék lelkük érettségét.
Amíg az emberek csak önmaguk ellátásáról gondoskodnak, az önszeretetükben élnek, és szellemileg nem tudnak előre lépni. A másik embert ért csapás azonban elevenné teheti a szeretetből induló cselekvőképességét - és ekkor már Isten akaratát teljesíti, tehát földi feladatát. Így lesz áldásos a legnagyobb csapás, és teljesíti a célját.
Ámen.


B.D.Nr.1538 1940. 07. 25.
A katasztrófa lefolyása

A legkevesebb ember figyel az utolsó idők jeleire. Bár csodálkoznak az egyes szabálytalanságon és változáson, ami a természetben tapasztalható, de könnyelműen elmennek a gondolat mellett. Nem látják meg benne az isteni akarat kifejeződését - hanem csak a véletlent gyanítják.
Tehát kezdetben azokra a jelekre sem figyelnek föl, hogy a természeti katasztrófa megkezdődött. A közeledő viharra az embereket először széltölcsérek, forgószelek teszik figyelmessé. Ez olyan hirtelen érkezik, hogy ember és állat nagy szorongattatásokba jut, mert a heves viharnak nem tudnak ellenállni. De ez csak a kezdet lesz.
Kisebb időközökben heves földlökéseket lehet észlelni - az ég elsötétül, és hatalmas mennydörgés lesz hallható. Mindez annyira félelmetes, hogy emberen és állaton pánik tör ki - és menekül. De ebben a sötétség akadályozza, a helyzet mindig veszedelmesebb lesz, a robaj mindig hangosabb, a földlökések hevesebbek. Majd megnyílik a föld, és a föld belsejéből hatalmas mennyiségű víz tör utat magának. És ahova a szem néz, azaz nézni szeretne, nem lesz más mint víz és sötétség, és leírhatatlan káosz az emberek között. Most ismerik fel, hogy milyen borzalmas helyzetben vannak.
Előtte a napok annyira ragyogóak lesznek, hogy az embereket egyfajta gondtalanságba ringatja, majd az összeomlás olyan hirtelen jön, hogy földi vonatkozásba senki nem tesz előkészületet. Ez teljesen haszontalan is lenne, mert az elemeknek földi hatalom nem állhat ellen. Isten mindenhatóságát csak a hívő ember érzi, és Teremtőjére bízza magát. Szíve aggódik és fél, amikor az elemek kavargását látja, de vár türelemmel, amíg segítség nem érkezik, mert eközben gondolatait hozzám küldi. Aki az élet értelmét felfogta, az tudja, hogy most ÉRKEZETT EL A DÖNTÉS ÓRÁJA MINDEN EMBER SZÁMÁRA, és ezért mindenütt, ahol csak lehet, megpróbál szellemi segítséget nyújtani. VIGASZTALJA a szerencsétleneket, UTAL ISTENRE, AKI majd segít, amennyiben a legmélyebb sötétségben is gyújt egy kis világosságot.
Mert Isten mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy érte tevékenykedhessenek. Mindenkinek, aki neki felajánlja szolgálatát. Gazdag tevékenységi területet kapnak, és a mag majd jó talajra hullik. Mert Isten megkíméli azt, aki őt tiszteli, és azokat is, akik a nagy veszélyben eltaláltak hozzá.
Ámen.


B.D.Nr.7151 1958. 06. 22.
A vég előtt természeti katasztrófa lesz

A Föld megrendül alapjaiban. Az ember még egyszer megkapja a határozott utalást a bekövetkező végre. Egyszer fel kell merülni benne a halál gondolatának, mikor olyan hatalmaknak látja magát kiszolgáltatva, amelyekkel szemben tehetetlen. Sok ember megkérdezi majd, hogyan keletkeztek ezek a nagy földrengések - de az események gyors egymásutánjában nem lesz idő a válaszadásra.
Hatalmas méretű detonációk lesznek a Föld egyes tájain, és ez elveszi az emberek gondolkodási képességét. Csatlakozik hozzá a természeti elemek elképzelhetetlen dühöngése, amelynek következményeit majd csak a túlélők tudják áttekinteni. És ezek hajlamosak lesznek azt gondolni, az áttekinthetetlen nagy pusztulást az emberek kísérletei okozták.
De tévednek. Az én hangom volt, ami ilyen erővel felhangzott, és fel kell hangzania, mert az emberek már nem hallják meg, ha halkan beszélek, és erre a mentési akcióra nekik maguknak van szükségük röviddel a vég előtt. Eközben a pusztító munka jót és rosszat egyformán elsöpör, és számtalan ember elveszti életét. A túlélőknek meg áldásos lehet, ha a maguk számára levonják belőle a tanítást - és megismernek, utána pedig az utat velem együtt járják.
Már régóta hirdetem ezt az eseményt de hitelt nem igen kapott. Az emberek nem tudnak elképzelni ilyen hatalmas terjedelmű természeti eseményt, azonkívül ennek a földperiódusnak a kezdete óta ilyent még nem éltek át. Említést mindig kapott. Ha az emberek szikrányit hinnének szavaimnak, akkor számon tartanák, amit hosszú idővel ezelőtt megjövendöltek. De az utolsó időben kiveszett minden hit, és még az enyémeknek is nehezére esik, hogy ezeket a bejelentéseket komolyan vegyék - habár engedelmesek, és mindig szeretettel kapcsolódnak hozzám.
Hirtelenül és váratlanul lesznek észlelhetők a jelek, hogy kozmikus változások mutatkoznak, hogy a kozmikus rendből a dolgok látszólag kilépnek. Különleges megfigyeléseket tesznek a csillagos égen - rövid időre fenyegető elsötétedések lépnek fel. De utána mindig látszólag nyugalom lesz - míg csak az elemek el nem szabadulnak. Ez pedig olyan gyorsan és rettenetesen történik, hogy az embereknek nem marad semmi idejük megfontolásra.
Ekkor már csak egy lehetőség lesz: a nagy veszedelemben gondolatban hozzám kiáltani segítségért. Azok, akik előtte már ismeretet szereztek az elkövetkezendő eseményekről - még ha nem is hitték el - most nagy kegyelmet élveznek, mert eszükbe jut az EGYETLEN ÚT, és most lélekben és igazságban HOZZÁM kiáltanak. De közülük sokan még gondolkodni sem lesznek képesek, azért azt a tanácsot adom, hogy már most forduljatok hozzám, kérve, majd AKKOR LEGYEK SEGÍTSÉGETEKRE. És én elfogadom kéréseteket, mert hitet bizonyít - amit akkor majd láthatóan is megerősítek. Hogy az esemény miképpen játszódik le, azt nem kell az embereknek elmagyarázni, mert semmire sem szolgál. De hogy lejátszódik - azt elhihetitek! És túltesz minden eddigi csapásnál. Erről meggyőződéssel adhattok hírt az embereknek. Mert csak áldásos lehet, ha valaki tudja - istenetek és teremtőtök mindent előre elhatározott, de nem a ti károtokra, hanem lelketek hasznára - mert az már a legnagyobb veszélyben volt, hogy elveszik.
Rövid idővel utána bekövetkezik a Föld vége. De ezt nem én idézem elő, hanem az emberi akarat. Én a mindent elpusztító kísérletek gyakorlatát nem akadályozom meg. Mert a kisiklott emberiség számára is elérkezett a szellemek szétválásának az ideje. Mindent vissza kell vezetni a Rendbe, ami a rendből kilépett - hogy az Új Földön újra meginduljon felfelé az elakadt szellemi fejlődés amit szeretetem, bölcsességem, és hatalmam öröktől való tervem alapján, újból létrehoz.
Ámen.


B.D.Nr.3209 1944. 08. 01.
A végidő jelei - Hit küzdelem - Kaosz

Nem volna előnyös az emberiség számára, a szellemi fordulat időpontjának a meghatározása. Mert ez a pontos tudás a szabad akaratot befolyásolná - az ember arra kényszerülne, ahogyan közeledik az előre meghatározott időpont, úgy változtassa életvitelét.
Ezért NINCS AZ ISTEN AKARATA SZERINT, hogy ismerete legyen róla, mikor érkezik el a nap és óra, amikor ítéletet tartok fölöttük. Csak annyit tudjanak, közel van a vég, és ez észrevehető az idők jelein. Ha a hívő ember Istentől felvilágosítást kér, majd olyan választ kap, ami lelki üdvének legjobban használ.
Az utolsó ítéletet egy utolsó szakasz előzi meg, amelyben rövid időre rendkívüli módon szigorú hitbeli küzdelem lesz. Amint teljesen nyilvánvalóvá válik ez a küzdelem - amint minden titkosságot figyelmen kívül hagynak, és nyíltan és tekintet nélkül megtámadnak minden szellemi törekvést - amint parancsokkal és rendeletekkel tiltanak el minden szellemi törekvést - amint már egyetlen isteni parancsot sem akarnak figyelembe venni, és üldözést indítanak minden hívő ember ellen, és ezeknek már semmi joguk nem lesz - az utolsó idő végső fázisába lépett, és az utolsó ítéletet naponta, sőt óránként lehet várni.
Mielőtt ez a hitüldözés fellángolna, az emberiség földi és szellemi káoszban lesz. Visszafejlődést mutat minden, amit csak szemléltek. Ezt a visszafejlődést a Sátán uralma alatt álló emberek okozzák. Ez mindenféle pusztításban, megsemmisítésben, szeretetlen rendelkezésekben, istenellenes életvitelben, az uralkodó hatalom elleni lázadásban és felkelésekben jut kifejezésre - majd ismét, hogy ezeket a jog és igazságosság megkerülésével, szabadságvesztéssel brutálisan elnyomják.
Ezek az állapotok egy hatalmas földrengés után lépnek fel, amelyet Isten akarata hoz létre, hogy lezárja a népek küzdelmét - amit azok emberi akarata nem fejez be. Ez a földrengés nagy átalakulást idéz elő az érintetteknél - nagy lemondásokat és nehéz életviszonyokat.
Kezdetben ez az idő alkalmas lesz az isteni szó elterjesztésére - de arra már nem, hogy a VILÁGI-EGYHÁZI HATALOMNAK fellendülést adjon. Mert az emberek törekvése az lesz, hogy földi módon javítsák föl életviszonyaikat, és ezek a törekvések nem viselik el egymást a Szellemi törekvésekkel - azzal a hittel, hogy van egy hatalom amely felelősségre vonja őket, és azzal az isteni paranccsal, amely szeretetet követel. Így aztán támadnak mindent, ami a régi jólét visszaállítását akadályozza. Ezért az ISTENI KÖZBENYÚLÁS után nem sokkal hitbeli küzdelem lángol föl, amely más pályára kormányozza az eseményeket.
Az események gyorsan követik egymást, mert az emberek alacsony szellemi nívója meggyorsítja. A szellemi mélypontot felismerhetitek az emberek szeretetlen tettein, helytelen gondolkodásmódjukon. Ezek a legmélyebb romlottságot mutatják, és olyan tetteket készítenek elő, amelyeket sátáninak kell mondani. Ti emberek, ezeken felismerhetitek az időpontot, amikor Isten közbenyúlását várhatjátok. Maga a világi esemény az időmérő. Azokon a tetteken amire az emberek képesek, felmérhetitek, és megláthatjátok, mennyire eltávolodtak Istentől. Ez egyértelműen megcáfolja a nézetet, hogy az emberek között szellemi felvirágozást lehet látni.
Igen, az Istenhez közelálló emberek megerősítik velem bensőséges viszonyukat -  va

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 108
Tegnapi: 154
Heti: 686
Havi: 4 175
Össz.: 311 446

Látogatottság növelés
Oldal: Végidőkről: Berta Dudde által kapott égi tanítások
Szeretet és Ezoterikus írások gyűjteménye - © 2008 - 2020 - szeretet-ezoterika.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »