Szeretet és Ezoterikus írások gyűjteménye

Itt megtalálsz minden olyan írást, (ezoterikus, szellemtani, angyalokkal kapcsolatos) amit sokan elutasítanak, mert nem hisznek benne. " De kérlek gondolkozz és higgy!" A szeretet örök, kifogyhatatlan. "Aki hisz, el nem vész."
Drunvaló Melchizedek tanításai

 
 Drunvalo Melchizedek
Életrajz

Drunvalo könyvei 29 nyelven jelentek meg és világszerte több mint száz országba jutottak el. Ő alapította az Élet Virágai szemináriumokat, amelyek keretében több mint 300 képzett és minősítést szerzett foglalkozásvezető több mint hatvan országban tanít.
Drunvalo világutazó, aki 45 országban tartott workshopokat, szemináriumokat és előadásokat a szent geometriáról, az emberi energiamezőkről, a spiritualitásról, meditációról és is arról, hogyan éljünk a szívben.
Meditációja az angyalokkal és a pránával végzett munkája több tízezer embernek nyújtott segítséget. Drunvalo azt vallja, hogy az e területeken végzett gyógyítás alapvető fontosságú ahhoz, hogy leküzdjük azokat a nehézségeket, amelyeket gyakran a saját testünk gördít elénk, hogy letérítsen spirituális utunkról. A harmadik dimenzióval, a természetes termékekkel és a Földanya és minden életforma gyógyítását szolgáló módszerekkel folytatott kutatásai ugyancsak központi jelentőségűek Drunvalo életében.
Drunvalo három könyv szerzője, ezek: Az élet virágának ősi titkai, Élet a szívben és a legutóbbi, A fény kígyója. Drunvaló tanításait tanfolyamokon is megismerheti. A magyarországi hivatalos Élet Virága tanfolyamok honlapja: www.eletviraga.hu.
(forrás:eso.tv.)
kep._drunalvo_maelchizedek_uj.jpg"Most, hogy már értjük, hogy a maják szerint milyen elképesztő változásokon megyünk keresztül a 2012-es időszakban, amit a maják AZ IDŐK VÉGEZETÉNEK neveznek, olyan információkkal szolgálunk, amiket csak kevesen ismernek, üzeni Drunvalo Melchizedek magyar rajongóinak. A legutóbbi előadásból tudjuk, hogy a maják, a hopik, a kogik és az arjuacok mindannyian azt állítják, hogy az elsüllyedt Atlantisz földrészről származnak. Bár 2000 évvel ezelőtt Platón beszélt erről a földrészről, a világ ma sem tudja, mit gondoljon felőle, hiszen soha nem találtak tárgyi bizonyítékot a létezéséről.
A következő előadásban belépünk az ősi Atlantisz földjére, mert innen indul a történetünk. Mai problémáink mind innen erednek.
Régen, több mint 13 ezer évvel ezelőtt az emberi tudat hálói összeomlásnak indultak, és az emberiség kezdte elveszíteni magasabb rendű tudatát. Ez az, amit a Biblia "bukásnak" nevez. Tenni kellett valamit, máskülönben az emberiség az állatok szintjére süllyedt volna. Ahogy azonban a Föld tengelye elmozdult, és Atlantisz elsüllyedt az óceánban, a maják, a kogik és az arjuacok hajóikkal új földek felé vették az irányt. Az emberiség is alacsonyabbra süllyedt az egykor elért tudat szintjénél. Azok a nők és férfiak, akik fejlettebbek voltak nálunk, csakhamar szőrösbarbárokká változtak, akik még a tűzcsiholás titkát sem ismerték. Mer-Ka-Ba mezőik, fénytesteik bezárultak, így védtelenek maradtak a Föld mágneses mezejének eltünésekor. Az emberiség emlékezete kitörlődött.
Egy távoli helyen ekkor megszületett a döntés, és itt, a Földön kezdetét vette az az egész világra kiterjedő projekt, amelynek célja, hogy az emberek visszatérjenek az őket megillető tudati szintre. Ez 13 ezer évig, a jelenkorig tartott. Az Élet tudja, hogy egy faj megmentése nem mindig sikerül ezen a módon - ezúttal azonban sikerült!
Ez annak az igaz története, ahogyan egyes emberek, akikre nem hatott a Bukás, megfeleltek a kihívásnak, és elkezdtek egy olyan erőteljes geomanciát létrehozni, amely képes helyreállítani az emberi tudatnak azt a hálóját, amely egykor körülvette a Földet, hogy az emberiség visszatérhessen az egyszer már elért tudati szintre.
A Földön a létezéshez minden életformának szükséges van egy olyan tudati hálóra, amely teljes egészében körülöleli a Földet. E hálók nélkül nincs tudat.
Amikor megértik a történet mögött meghúzódó tudományos tényeket, elámulnak. Amikor pedig megértik e 13 ezer éven át tartó kísérlet eredményét, a szívük eltelik örömmel. Mert ami történt, az nem kevesebb, mint egy Új Emberiség születése. ÖNÖK látni fogják, mert Önöknek megadatott, hogy megéljék.
Túl 2012-n, valóban! Mi, az emberi faj, újrakezdjük. Ismét.
Engem ért a megtiszteltetés, hogy ezt a nagyszerű hírt elhozzam Önöknek.

A szívemből: Drunvalo--- folytatódik--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Nem árthat nekem
Drunvalo története egy csodáról

Ezt az ámulatba ejtô történetet akkor hétvégén mesélte el. Biztosít minket afelôl, hogy valós történetrôl van szó. Egy igaz történet.
Egy emberrôl szól, akivel egyszer Drunvalo találkozott és nem tudta nem észrevenni, mert a férfit egy ragyogó, fehér fénygömb vette körül - a szó szoros értelmében beburkolva ôt.

Drunvalo még soha nem látott egyetlen embert sem ilyen energiamezôvel. Tehát megállt és beszédbe elegyedtek. Beszélgettek egy darabig.

Majd felálltak, meghajoltak egymásnak, elváltak és mindenki ment tovább a maga útján.

Évekkel késôbb, amikor Drunvalo egy elôadássorozatot tartott Japánban, ugyanez a fénygömb besétált a szemináriumára és leült. A teremben minden fej a férfi felé fordult. Ahogy elsétált az emberek mellett, azok meghajoltak elôtte.

"Ki ez az alak?" Drunvalo tudni akarta.

A szeminárium segítô személyzete hitetlenkedve nézett rá. "Te nem tudod, hogy ki ez?!" Drunvalo azt mondta, hogy olyan volt, mintha nálunk Robert Redford, vagy az Egyesült Államok elnöke sétált volna be a terembe. Egyszerűen nem hitték el, hogy van valaki, aki nem ismeri fel ezt a személyt.
"Nem. Nem tudom, hogy ki ô. Ki ez?"

Elmondták neki.
Kiderült, hogy a leghíresebb személyiség Japánban, akit minden férfi, nô és gyerek ismer. Hogy mirôl híres? Egyszerűen arról, hogy még életben van! Már meg kellett volna halnia.

Merthogy ez az ember az 1945-ös hiroshimai atombomba robbanási övezetében tartózkodott. Olyan közel volt az eseményhez, hogy gyakorlatilag látta a zuhanó bombát.

És túlélte.

Nem csak hogy túlélte, hanem épségben, mindenféle sérülés nélkül úszta meg. És soha nem szenvedett semmiféle sugárzási ártalom okozta betegségben vagy bármiféle kellemetlen tünetben, ami az eseménnyel állna kapcsolatban.

A szemináriumon tartózkodó emberek elmondták, hogy Japán tudósok azóta folyamatosan tesztelik emberünket. Drunvalo legutolsó információja az emberrôl a 90-es évek végére datálódik, amikor is az illetô még mindig ép és teljesen sugárzásmentes volt. Azonban gyerekként a bomba ütötte kráterben vagy ahhoz nagyon közel találták meg. Teljesen sértetlen volt. Érintetlen. Ez hogy lehet?

A hihetetlen igazság az, hogy emberünk gyermekként úgy gondolta, hogy megvan az ereje ahhoz, hogy bármivel szemben megvédje magát. Egyszerűen "nem tudott jobbat".

Amikor látta az alászálló bombát és rájött, hogy kevesebb, mint egy másodperce van, hogy cselekedjen, a magasba emelte a kezeit és kijelentette - teljes belsô tudását, erejét és isteni mivoltát megszólítva a kis szívében -
"NEM ÁRTHAT NEKEM!"


Valóban elérkezett az idô


Úgy fest, hogy most éljük azokat a Végnapokat, amikrôl a próféciák jövendöltek. Mindaz, amirôl a felkészülésünk szólt, most itt van.

Néhányunknak azt mondja a szíve, hogy tegyünk óvintézkedéseket - tároljunk élelmet, készítsünk túlélô egységcsomagokat, gondoskodjunk víztartalékról magunk és családtagjaink számára. Drunvalo azt mondja, úgy érzi, hogy ezen a téren hallgatnunk kell a belsô vezetésünkre, és mint spirituális harcosoknak, igenis résen kell lennünk.

És mégis, bármit is tegyünk, tudnunk kell, hogy a végsô megmérettetés során a Szeretet léte elégséges lesz. A lényünk maga elégnek bizonyul majd.

Íme egy részlet Drunvalo 1998-as elôadásából, ami a Próféta Konferencián hangzott el, az alábbi címmel:

A szeretet a válasz minden kérdésre

Ami igazán fontos ebben az átmeneti idôszakban, az a tudatossági szintünk. A tudatosságunk képes megbirkózni bármilyen fizikai problémával. Lásd és élj is a Szeretet Egysége szerint!

Ha tudatában vagy, hogy csak egyetlen Isten létezik és hogy minden létforma szorosan összekapcsolódik egymással, és látod is ezt az egységet ha körbenézel és végezetül, ha eszerint az egység szerint éled mindennapjaidat, az Anyaföld meg fog védelmezni és óvatosan átsegít majd a következô világba. Ez az a nagy titok, amit az Élet és az Anyatermészet védelme magában rejt.

Hogyan valósíthatjuk ezt meg? Úgy, hogy megválunk a régi, a Jó és Gonosz ellentétpárra épülô tudatosságunktól. Ezt kell tennünk, hogy eljussunk egy magasabb tudatossági szintre. A régi tudatosság úgy tekint magára, mint valamire, ami be van zárva a testbe, minden mást azon kívül létezôként érzékel. Ez a szemléletmód csak illúzió. Ezt a hinduk Maya-nak nevezik.

Hermész az ôsi görögöknél egyszer azt mondta: "Ahogy fent, úgy lent." Híressé vált ez az idézet, és mostanság a tudomány is kezdi ezt visszaigazolni. Makro- és mikrokozmosz egymás tükörképei. Hasonlóképpen egy másik idézet is fontos: "Ahogy kívül, úgy belül." Bent és kint kapcsolatban állnak egymással.

Ez az a terület, ahol fontos teendônk van, hogy tudniillik rá kell, hogy jöjjünk, hogy belsônk történései a külvilágban tükrözôdnek vissza - ami oda-vissza igaz. Erre a kapcsolatra pedig az érzelmeink hatással vannak.

A félelem egy összezsugorított létezési formát hoz létre. A szeretet pedig egy kiterjesztett létezést valósít meg. Amikor a félelem miatt ebben a zsugorított állapotban vagyunk, akkor a külvilág irányítja a belsô világunkat. Amikor a szeretet hatja át a lényünket és a kiterjesztett állapotban vagyunk, akkor a belsô világunk fogja irányítani a külvilágot.

Mi történik amikor elveszíted az állásodat? Érzéseid félelembe csapnak át, magadba fordulsz - összezsugorodsz -, és úgy érzed, hogy a világ összes terhe a nyakadba szakad. Mennél jobban a félelem lesz úrrá rajtad, annál nehezebb lesz új munkát találni.

Amikor a szeretet érzése a domináns és a kinyílt, kiterjesztett állapotban vagyunk, valahogy minden természetszerűen sikerül. Az emberek téged akarnak majd felvenni adott munkára, mert a környezetedben akarnak tartózkodni. Itt a kapcsolat.
Tehát az interdimenzionális túlélés kulcsa az, hogy pozitívak maradjunk, feltöltôdve az élet szeretetével, még akkor is, amikor a külvilág kilátástalannak tűnik. Ismerd fel, hogy a Természet tökéletes! Ugyanakkor hasonlóan fontos az is, hogy tudd és lásd is, hogy a Szellem és a Természet él és tudatosan érzékel téged. Fejleszd ki magadban a kommunikációt Istennel! Erre jó példa a bennszülöttek világlátása, mint pl. a kahunák Hawaii-on. Hiszik, hogy a Természet él és tudatossággal bír.

A végsô megoldás pedig az, ha ezt a "kapcsolatot", ami a Természethez fűz minket, magunkba olvasszuk. Engedjük, hogy a belsô, gyermeki énünk kerüljön elôtérbe, hadd "játsszon" az Élettel.

Meher Baba tökéletesen megfogalmazta ezt: "Légy boldog, ne aggódj!". Bashar másként fogalmaz. Ô azt mondja, hogy legyünk boldogok minden ok nélkül.

Ez a gyermeki öröm az, ami hazavezet minket.

Emlékszel?

Szeretettel és szolgálattal.

Drunvalo
(életvirága.hu)


----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------


Drunvalo és a Fehér Testvériség

Ki is akkor Drunvalo Melchizedek? Hadd kezdjem azzal, hogy Drunvalo szép nagyapjáról meséljek Machiavinda Mechizedekről. Machiavinda az a személy volt, akit a Galaktikus Központban jelöltek ki arra, hogy velünk legyen. A teremtésünk pillanatától fogva itt van velünk.
A Nagy Fehér Testvériség és amit ti valószínűleg a Nagy Sötét Testvériségnek hívtok, a tudatosság két csoportosulása, amelyek minden elképzelhető módon szemben állnak egymással. Machiavinda a Nagy Fehér Testvériségtől érkezett. A Nagy Fehér Testvériség minden tőle telhetőt megtesz, amely elősegíti a fejlődésünket, míg a Nagy Sötét Testvériség mindent megtesz azért, hogy félelmet keltsen és késleltesse a fejlődésünket.

Ennek a két testvériségnek az erői kiegyensúlyozzák egymást, így a fejlődésünk éppen a legalkalmasabb időben megy végbe, se nem túl korán, se nem túl későn. Magasabb szintről nézve " a negyedik vagy magasabb dimenziókból " ez az egységtudatosság. A két testvériség csak különböző aspektusai a harmóniában működô Egynek/Egyetlennek. Ez csak azért van így, mert itt vagyunk lent a poláris tudatosság kellôs közepén, amit mi jó és gonoszként élünk meg. A gonosz meglepően kegyetlen és undorító dolgokra képes, azonban a poláris tudatosság szintjén ezek pusztán csak leckék.

Meglepő események következményeként, amelyek 1972-ben történtek. A Sötét Testvériségnek " akik mellesleg tudták mi fog történni " 4 új tagot sikerült maguk mellé állítani az Orion csillagrendszerből, míg a Nagy Fehér Testvériség erre válaszképpen 4 főt küldött maguk közül. Drunvalo egyike volt e négy fônek. Azért válaszották ki, mert a Melchizedek Rendben, a tizenharmadik dimenzió birodalmában nagy tapasztalatokkal rendelkezett. Szinte a kezdetektől fogva ott volt, körülbelül 10 milliárd földi éven keresztül. Alig rendelkezett a polaritás tudatosságával, ezért küldték ide, az ártatlansága miatt.
Drunvalo olyan formában érkezett meg, amit "lélekcserés belépésnek" nevezünk. Egy másik ember tartózkodott a testében addig, amíg Drunvaló készen nem állt arra, hogy használja azt. Ez a személy bizonyos tanfolyamokon vett részt és iskolákat végzett el azért, hogy Drunvalo később hasznosítani tudja a tanultakat. Mindez megegyezés alapján történt. Az univerzum legmagasabb szintű törvényei szerint, illegális cselekedet bármely más módon átvenni egy testet. Az a személy, aki elhagyta a testét, hogy Drunvalo elfoglalhassa azt, egy nagyon különleges ajándékban részesült. Drunvalo nem mondta, hogy mi volt az, csak magáról a tényrôl tett említést.
Drunvalo szinte minden pillanatra emlékszik a dimenziókon keresztül történő idejövetelébôl megérkezéséig, a tizenharmadiktól egészen le a harmadik dimenzióig. Bár szándékosan fátyollal takarta el a tizenharmadik dimenzióra való visszaemlékezés képességét. Szerinte túlságosan fájdalmas lenne most emlékezni a tizenharmadik dimenzióbeli életre. Nincs mód arra, hogy a harmadik dimenzióban létezve teljes mértékben emlékezz arra, hogy milyen az élet a tizenharmadik dimenzióban. Emlékszik a tizenharmadik dimenzióbeli létezésére, és arra, hogy az apja arra kérte, jöjjön ide, valamint szintén visszaidézi azt, hogy kapott egy mozgás-mintát, a Nagy Ürességbe való bejutáshoz, amin keresztül kellett mennie, hogy ideérkezzen.

Hosszú ideig utazott ezzel a mintával a Nagy Ürességen keresztül. Nem tudja milyen hosszú ez földi idővel mérve, de sokáig tartott, talán több millió éven keresztül. Addig folytatta az utazást, amíg a fény újra megjelent, és abban az időben és térben találkozott Machiavindaval. Ekkor áthaladt egy ködnek a középpontján, ami az Orion öv középsô csillaga. Ez az elsődleges csillagkapu más dimenzószintekhez. Tizenhárom különböző csillagkapu létezik a galaxisunkban, de az Orion öv középső csillaga kiemelt jelentôségű. Ennél a csillagkapunál a nagy fényesség és a nagy sötétség egymás közvetlen közelében működik. A Szürkék legtöbbje a galaxisnak pontosan erről a részéről származik.
Drunvalo az Orion övön keresztülhaladva, a Plejádok felé vette útját. Az úti célja egy különleges, negyedik dimenzióban létezô, zöld légkörrel rendelkezô bolygó volt. Nem volt fizikai formája ezen a bolygón, azonban teljesen tudatos volt, másképpen leírva, egy fénygömb formájában létezett. Egy gyermek testében született meg és megtartotta azt 15 földi éven keresztül. Hamar megtudta, hogy a Plejádokon galaktikus egyetem működik. A lakói a negyedik dimenzió magasabb felhangjain tartózkodnak, és minden tudásukhoz az öröm és jókedv érzésén keresztül jutnak el. Minden tanítási folyamatuk felhasználja a játék módszerét.

Amikor Drunvalo megtanulta a Plejádokon mindazt, amit tudnia kellett, elrepült a Szírius B-tôl kifelé számolva, a harmadik bolygóra. Ezt a világot szinte teljesen óceánok borítják. A szíriusziak, a Plejádiakhoz hasonlóan a negyedik dimenzióban léteznek, de annak egy alacsonyabb felhangján. Még nincsenek ugyanolyan szintű megtapasztalásaik az örömmel és élvezettel kapcsolatban, mint a Plejádiaknak, de jó úton vannak. Ezen a víz borította bolygón Drunvalónak nem volt teste, maga volt a tudatosság. Itt úgy létezett, hogy összekapcsolódott egy hatalmas lénnyel, egy nőnemű kardszárnyú delfinnel. Körülbelül egy éven át úszkált együtt ezzel a delfinnel, és amíg vele volt, az elmesélte neki a Föld történetét. A lény rendelkezett a Föld bolygóval kapcsolatos teljes emlékezésmintával.
Ez az örömteli közjáték akkor ért véget, amikor három, 4-5 méter magas Plejádi eljött hozzá azzal, hogy elérkezett az idő az indulásra. Elvitték Drunvalót a bolygó szárazföldjére és egy kész szíriuszi felnőtt férfi testet adtak neki. (A galaxisban az emberek a legtöbb helyen nem pazarolják a testeket, mint ahogy mi tesszük - jegyzi meg Drunvalo). E test sejtjei rendelkeztek azzal az emlékezettel, hogy képes legyen vezetni a kapott szíriuszi űrhajót.

Drunvalo egy 350 fôs személyzettel hajóra szállt és egy elôre programozott minta alapján a Föld felé vette az útját. Ez azt jelentette, hogy a Szíriusz B-ről indulva át kellett repülni a Szíriusz A közepén. Sikeresen keresztüljuthatunk a Nap vibrációjára való ráhangolódással, így az a "forróság" többé nem a forróságot jelenti. Kilencven másodperc múlva kijutunk a Föld Napján keresztül. Ez a Szíriusszal való bensőséges kapcsolat miatt van így. Ezt a manővert alkalmazva Drunvalo és személyzete elérte a Vénusz körpályáját, a Hathorok világát, a legfejlettebb lényekét ebben a naprendszerben.

A Vénusz dimenzionális valóságban átélt néhány kaland után (az utazókat kénsavas felhôszakadás fogadta) átjöttek a Földre, ahová eggyel magasabb felhangon léptek be, mint a mi saját dimenzionális szintünk, így nem láthattuk őket. Drunvalo elhagyta szíriuszi testét és fénygömbbé változott. Ez még mindig olyan volt számára, mint egy tudatváltás, egyszóval könnyű, megelôzve a durva, poláris tudatosságba való bevezetést. A Föld negyedik dimenzió szintjére lépett, ahonnan az élet jelei után kutatva, további dimenziószinteken mászott felfelé. Végül megtalálta a felemelkedett mestereket, akik a hatodik dimenzió tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik felhangjain tartózkodtak. Csatlakozott hozzájuk és 1819 - 1850 között náluk tanult.
1850-ben Drunvalo nőként született meg Új-Mexikóban, a taos törzsben. 40 évig tartotta meg ezt a női testet és 1890-ban tudatosan hagyta el azt, visszatartva a lélegzetét. Visszatért a hatodik dimenzió szintre és 1972-ig maradt ott.

Drunvalo 1972. április 10-én lépett be jelenlegi testébe. Mindez egyetlen lélegzetvétel alatt történt meg. A távozó lélek kilélegzett, és Drunvalo belélegzett. Ez történt, tiszta és törvényes folyamat. A két lélek ezt megelôzôen, hét-kilenc éven át egyezkedett, majd kérelmezték és engedélyt kaptak minden szinten arra, hogy ezt megtegyék.
Drunvalo nem azért mesél történeteket magáról, hogy ezzel bizonyítsa mennyire különleges. Ellenkezőleg, ez arra szolgál, hogy emlékeztessen arra, hogy te mennyire különleges vagy. Például gondolkodj el annak a lehetőségén, hogy te is egy magasabb dimenzióbeli mester vagy itt, különleges küldetéssel. Azon is jó ha elgondolkodsz, hogy a munka tökéletes elvégzéséhez annyira emberivé kellett válnod, amennyire csak lehetett; tehát "elaludni", és mindent elfelejteni, hogy aztán a megfelelő időben emlékeztessenek az igaz természetedre. Az első részt tökeletesen végrehajtottad. Itt az idő, hogy belekezdj a második fejezetbe.
A különbség az, hogy Drunvalo emlékszik. Ő a katalizátor szerepét tölti itt be, hogy ébresszen minket, amikor szükséges.
(életvirága.hu)


----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------


Tudatváltozás. (tudatváltás)

Mit is nevezünk új tudatváltozásnak.?
Az új tudatváltozás a valóságunk felfogásának egy új módja. Ez azt jelenti, hogy az a valóság, amiben most élünk, már elvesztette az érvényességét és fel kell készülnünk az új valóságra. Sokan nem hisznek benne, sőt nem is akarnak benne hinni. Sokan azt gondolják, hogy minden megy a régi kerékvágásban és 2012 sem fog ezen változtatni. Pedig ők nagyon csalódni fognak. Egyeseknek örömöt, másoknak pedig ürömöt fog hozni ez az év. Én úgy gondolom, hogy az üröm lesz majd túlsúlyban.
A tudati fejlődés más képen kifejezve a tudati evolúció, mindig is ciklusokhoz volt igazodva, vagyis az időciklusok voltak azok, amik a tudati fejlődést nagy mértékben megváltoztatták. Ez a ciklus most megint elkövetkezett, ami nem kimondottan a 2012-es évhez kapcsolódik, hanem már rég az kezdetét vette. Ezt úgy hívjuk, hogy az utolsó ciklus kezdetéhez értünk. Ez a kezdet már 2007-ben elkezdődött, ami 2012 körül fog befejeződni. A korábbi változások sokféle képen nyilvánultak meg és még mindig folyamatban vannak, hogy csak példákat. említsek. Gazdasági válság, bankkrízis, természeti katasztrófák, mint a dél-ázsiai cunámi, New Orleans-i árvíz, a Haiti földrengés vagy az izlandi vulkánkitörés. És ezek csak ízelítők voltak abból, ami még ránk vár.
A tudati szint változása napjainkban nagy mértékben felgyorsult és 2012-ben egy bizonyos tudati szintre fog igazodni. Ez a szint meg fog egyezni a föld rezgésének a szintjével, ami párhuzamosan felgyorsuló félben van napjainkban. Sokan érzik ezeknek a hatásait, de sokan nem is veszik észre. Nagyon sokan egy gyorsabb szellemi fejlődésen mennek keresztül, ami a felismerésekben nyilatkozik meg. Sokan meg vannak róla győződve, hogy a mai technológiával sok dolgot ki tudunk kerülni vagy megakadályozni. Sőt ellenkezőleg történik minden. A technológia fejlődés nagyon sok esetben negatív hatásokkal jár. A technológia fejlődése nem jelenti a civilizáció fejlődését. Mit ér a technológia, ha az emberi tudat sokkal többre képes, mint a technológia. És sokan ezt a törvényt még nem ismerték fel, sőt nem is akarják felismerni.
2012-ben a tudati változás erre fog majd rávezetni minket. Arra fogunk rájönni, hogy vannak sokkal fontosabb dolgok is, mint az anyagi világba belevetetett hit. Fel kell ismernünk, hogy a Föld egy élőlény, ami tudatában van, hogy mi történik vele. Tudatában van annak, ami a testén történik. Fel kell ismernünk, hogy a naprendszerünk egy egységet alkot és a bolygók egymással kölcsönös hatásban állnak nem csak a csillagaszati szempontból, hanem a szellemi szempontból is.
Mi vár ránk 2012-ben?
Előszór is egy káosz. De nem kell semmitől sem tartanunk, mert ez nem a vég, hanem a kezdet. Egy régi időciklus lezáródik és egy új ciklus kezdődik el. Elemi, anyagi szinten minden szét fog esni. A globális felmelegedés egy új jégkorszak kialakulását teszi lehetővé. A pénz és bankrendszer össze fog omlani. Betegségek el fognak szaporodni. Jelen pillanatban 46 nagyobb háború folyik a földön. Az amerikai állam csak az afganisztáni háborúra egy milliárd dollárt ad ki havonta. A földön 2 milliárd ember éhezik. 25 ezer gyerek hal éhen naponta. Az emberi populáció (szaporodás) már olyan mértékeket vett, hogy azzal fenyeget, hogy minden életet meg fog semmisíteni a földön
Ez az időszak, amiben most élünk egy veszélyes idő a földnek és minden életnek. A Mayák sok mindent megjósoltak. Azt is, hogy egy új ciklushoz közeledünk, ami mindig nagy változásokkal jár, nemcsak rosszal hanem jóval is. Amit ma megélünk az csak a kezdet. Amit ma tapasztalunk az nem csak a Mayák jóslatainak a fantáziái, hanem ezeket már a mai tudomány is alátámasztja, sőt igazolja is. Fel kell készülnünk az új idő eljövetelére és nem úgy élni, mintha minden normális lenne, mert nem az. Lesznek földi változások, de ennél sokkal fontosabb dolgok is be fognak következni, amikről senki nem beszél. Mégpedig a tudati változás egy pozitív effektussal fog járni. Most, hogy óriási változások lesznek, sokak számára egy átok, mások számára pedig az áldás lesz. És mindez rajtunk, az emberiségen múlik, hogy melyiket ki kapja. Most amikor a civilizáció válságban van, minden azon múlik, hogyan tudja az emberiség a tapasztalatait, bölcsességét olyan tudatosságban egyesíteni, ami minket a válságból kivezet és jövőbe helyet biztosít a számunkra. Ha ez a jövőbeni tapasztalat fenn tartható, akkor nem fog nagyobb tragédia történni. Ha nem, akkor sokan el fognak pusztulni.
Tehát még a végső időkben is meg van rá az alkalmunk, hogy a jövőnket mi vegyük a kezünkbe és ne bízzuk a véletlenek sorozatira. De ezzel élnünk is kell. És végre fel kell eszmélnünk, végre fel kell ébrednünk. Hány figyelmeztetésre van még szükségünk? Mi képesek vagyunk a jövőnket megváltoztatni, csak rajtunk múlik. És most kell döntenünk, mert lehet, hogy holnap már késő lesz.
Drunvalo Melchizedek gondolatai alapján
(tudatszintváltás)


---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------Drunvalo Melchizedek Tanításai

( Lőcsei Fanni feljegyzései a dobogókői Drunvalo-látogatáskor )


Dobogókőn, 2008. július 2 - 6-ig Drunvalo tréninget tartott, amin részt vettem.

Tanításait megosztom, mert nagyon fontosnak tartom, hogy minél többen részesedjenek ebből a tudásból.
A Fény legyen Veled!
Fanni


A Föld és az Emberiség helyzete

A világunk nagy változás előtt áll. Fivéreink és Nővéreink mind ráébrednek erre hamarosan. Magasabb rendű énjeink közötti munka zajlik.

Néhány hónapja, a Föld teljes újjászületésen ment keresztül. Már nem azon a bolygón élünk, mint előtte. 2008.februárjában a Föld történetének legnagyobb változása ment végbe.

Az 1960-70-es években, a Fehér Testvériség próbálkozott a tudat felemelésével, de arra jöttek rá, hogy a hagyományos un. "női út", nem működik. A nők elférfiasodtak, a férfiak nem vevők rá. A férfi oldalról lehet megközelíteni az Emberiséget, a logika útján. Látták, hogy a Merkaba az utolsó, amiről beszélni lehet. A tibeti Buddhisták 13 életet élnek le, mielőtt a Merkaba egyáltalán szóba kerülhet.

Mi már éltünk az egységtudatban 13.000 évvel ezelőtt. Rosszul használtuk az energiát, és visszazuhantunk egy korábbi szintre. A Kollektív Szellemtől ígéretet kaptunk, hogy oda, előbb visszakerülhetünk, mint a természetes úton, ami 80.000 évet tesz ki. 13.200 évvel ezelőtt épült az egyiptomi Nagy-piramis, hogy szintetikus úton érhessük el ezt a változást.
Régen, kb. 83.000 szent hely volt az egész világunkra kiterjedően, a szent geometria szerint. Ezáltal jött létre az elektromágneses rács, ami lehetővé tette a szintetikus fejlődést. A tibeti Buddhizmus, az ősi Egyiptom beavatásai, mindegyik szintetikus, nem természetes út. A szintetikus út, létrehozza, bevonzza a természetes utat is.

Az 1980-es években, voltak emberek, akik közvetlenül részt vettek a rács létrehozásában. Ezek az emberek tudták a dolgukat, természetesen csinálták. Ha ehhez kapcsolódóan megcsináljuk a saját Merkaba mezőnket, az lehetővé teszi több százezer ember megvilágosodását.
A nagy változás az, hogy ez a rács négy hónapja élő létező. Ez a munka már 13.000 éve zajlik, rengetegen dolgoztak rajta, de csak most vált élővé. Eddig titok fedte az ezzel kapcsolatos információkat.

EMBEREK, EMLÉKEZNI FOGUNK! A SZÜLETÉS MEGTÖRTÉNT! ÁLMAINK TELJESÜLNEK!

Ha a tudomány oldaláról nézzük, mi történt?

Tudomány félreértelmezései: ősrobbanás soha nem volt, gravitáció, félreértés.

Ez utóbbit egy egyszerű kísérlet igazolja. Két tárgyat, ha leejtünk, és az egyik forog, akkor nem fognak egyformán földet érni.
Kísérletet végeztek vákuumban két gömbbel. Méretük ugyanolyan volt, de a tömegük különböző. Fellőtték őket 30 m magasra. Ha az egyik forgott, akkor az 6 lábbal feljebb ért fel, és 6 láb különbséggel ért földet. Ezzel a tudomány építőköve borult fel.
1989-ben, 15-20 orosz és egy német ember jött rá, hogy mi a gravitáció. Ettől teljesen megváltozik a világunk. A Szovjetunió szétesett, és nem akarták felfedni, eddig titokban tartották. 4-5 hónapja elkezdték publikálni Németországon keresztül.

Arra jöttek rá, hogy a gravitáció, élő, tudatos dolog, ami mindenütt ott van. Univerzum bármely atomja egyazon időben, bárhol tartózkodhat. Semmi nincs sehol sem véletlenül. Az emberi lények is beazonosíthatóak, hogy hol vannak, és a jövőben hova fognak menni.
Ez az a teória, ami megmenti a világunkat. Utolsó pillanatban jött ez az információ. Egy éven belül megszűnt volna a világunk, ha erre nem jönnek rá. Oroszország megmentette a világot.

A világ kormányai félelemben tartanak bennünket, mindent megtesznek azért, mert így tudnak befolyásuk alatt tartani. Hermész mondta: Ami belül, úgy kívül is. Megteremtjük a világunkat minden egyes belégzéssel, minden egyes gondolattal. A félelem rezgése miatt, nincs valódi hozzáférésünk a képességeinkhez. Ha a félelmet elhagyjuk, és belépünk a tiszta szeretet állapotába, a világunkat tökéletesen meg tudjuk változtatni. Ez volt mindig a hatalmasok nagy félelme, mert irányíthatatlanná válunk a számukra.

A tiszta szeretetben való összetartozást elvették tőlünk 13.000 évvel ezelőtt. Tudtuk ugyanazt, mint a bolygón élő Delfinek és Bálnák. Tudtunk egymással, összhangban lélegezni. A Delfinek és a Bálnák figyelnek arra, hogy a ciklus ellentétes pontjain legyenek, amikor feljönnek a vízből. A bioritmusuk is teljesen azonos. Képesek arra, hogy 20-30 km távolságból is tökéletesen megterveznek egy kanyart. A Merkaba mezőben vannak. A legidősebb férfi, vagy nő dönt a csapatban és a többiek rajta keresztül lélegeznek. Nincsenek egyedül, hanem élő organizmusok vannak, és testi érzés, érzelmi reakció, ami együtt jár ezzel. A teljesség érzése. Magába hozza az ősi érzéseket. A mi jövőnk is az, hogy a Föld Merkabáján keresztül fogunk lélegezni. Egyetlen Élőlény leszünk. Fel kell adni az egyéni azonosulást, de a teljességet kapjuk érte cserébe. Megérezzük azt, amikor a Föld felemelkedik. Beláthatatlan, ami következni fog.

Próbáljuk ki! Érintsük össze ketten a hátunkat egymáshoz. Különböző módokon reagálhatunk erre. Milyen érzés egy másikkal együtt lélegezni. A mélyből visszajöhetnek a 13.000 évvel ezelőtti érzések.

( Saját ötlet - Lőcsei Fanni - Próbáljuk ki csoportban. Álljunk egy körbe, fogjuk meg egymás kezét. Az elsőt jelöljük ki, akinek a lélegzésére rááll a csoport. Mindenki rá figyel, és felveszi a lélegzetének a ritmusát. Ölelkezzünk össze kört alkotva, így is próbáljuk ki a légzésráhangolódást. Most egy másik személyre hangolódjunk rá, míg mindenki sorra nem kerül. )

Bennszülött törzsek 15 éve még úgy látták, hogy a Földanya egy 4-5 éves gyermek. Az 1990-es években ifjú hölgy lett, aki nagyon tudatos. Emiatt ismét látják.
(A bennszülött törzsek szerint, a Földanya 526 évvel ezelőtt eltűnt. Abban az időben nagyon sok negatív esemény történt. Dél-Amerikába hajókat küldtünk ,. Nem sikerült akkor a folyamatot megállítani.)
Ahhoz, hogy magasabb rendű tudatosság jöjjön létre, annak az első lépése, a Földanyával kapcsolatot teremteni. Ugyanis az elméből, a Földanyán keresztül lehet a szívbe lejutni.

A tudatosság szintjei, amit a két ellentétes polaritás határoz meg, megszűnőben van. Az egységtudat következő szintjére eljutunk kb. két éven belül. Az agyunkra addig van szükség, amíg eljutunk a következő fokozatig. Az agy olyan szerepet fog betölteni, mint az egyiptomiaknál, hogy a szív irányítja. Magunkkal kell vinnünk a testünket a következő inkarnációba, hogy ne kelljen újból új testet csinálni (egyiptomi múmiák). Kisbaba testet viszünk magunkkal. Szintugrásokkal fejlődik a kisbaba. Ezen a szinten már nem számít milyenek vagyunk, mert már mindent ki tudunk javítani. A tudatos halál a testtel való felemelkedést jelenti. Minden születésünkkor újrateremtjük a Merkabánkat. Ha tudatosan halunk meg, akkor a jármű (Merkaba) viszi a testünket a következő dimenzióba. Ezt kell megtanulni.

Jelenleg a szokásos cikluson belüli folyamat zajlik. Az emberiség egy élő organizmus, a Földanyával együtt, és rajta múlik hogyan következik be a pólusváltás. (Nap-éj egyenlőség precesszióhoz kapcsolódó pólusváltás: 2012. dec.21)

A bennszülöttek, a ciklusokon belüli ciklusokról beszélnek, ezek a Naprendszer ciklusai. Ha jelenleg más tényező nem lenne, akkor meg lehetne mondani, hogy hogyan fog lezajlani. Ez a más tényező, a létező legnagyobb ciklus, ami szintén a végéhez közeledik, a teremtés körének a végén vagyunk. Az egész Univerzumunk a nem létezés küszöbén áll. Olyan új Univerzum fog felemelkedni, aminek az alkotó elemeiről nem tudunk. Az Univerzum többi lénye is erre az elmúlt 20 évben döbbent rá. Ez mindenkit megrázott! Sokkoló hullámot indított be. Emiatt nem tudni pontosan mi lesz, és azt sem, hogy mikor.

Mutatja ezt a Szürkék példája:

A XX. Század fordulón jöttek a földre 1910 körül. Az Orion Csillag kapun belüli több száz bolygójukat elpusztította a földi rossz atomenergia használat. Az Atlantisz bukása miatt a Merkaba mező felborult, ami az Orion mögötti központi csillagukat teljes egészében érintette. Amit a Földön előidézünk, azt a felsőbb szinteken is megtapasztalják.
Azért jöttek a Földre, hogy a földi Merkaba mezőt helyre hozzák. (Annak idején hét atlantiszi programozta a Merkabát és csak ők tudják helyrehozni, viszont ők még nincsenek olyan tudatszinten a jelenlegi ciklusukban).

A Szürkék 1913-ban kísérleteket kezdtek végezni, amivel tovább rontották a helyzetet. Nagy szerepük volt az I. Világháború kirobbantásában.

Ezt követően megvárták a következő ciklust. 1943-ban Teslával kapcsolatot létesítettek. Ők álltak a Phiadelphia kísérlet mögött. Ezzel még tovább rontották a helyzetet, amit a II. Világháború atomfegyver bevetése tovább rontott. Mindkét világháború kirobbantásában nekik nagyon komoly szerepük volt.

A következő ciklus éve 1983. Próbálkoztak ekkor nem egy tetra-, hanem egy oktaéder alakú Merkabával, ami még tovább rontotta a helyzetet.
Azt gondolták ekkor, hogy legegyszerűbb kiirtani az egész emberiséget. Úgy gondolkodtak rólunk, mint mi a svábbogarakról. Ehhez neki is kezdtek, és felépítettek a mi világunk köré egy rácsot, amit 3-4 interfész közé készítettek. A közöttük levő ablakok annyira aprók, hogy szinte láthatatlanok. Az volt a szándékuk, hogy ennek segítségével a Földet felküldik a 4. dimenzióba, amit senki nem élt volna túl a Földön. A feladat az lett volna, hogy végtelen számú ablakokon kell áthaladni, egy véletlenszerű Merkaba szerint. Akkor még az emberiség nem volt ezen a szinten. Abban reménykedtek, hogy nem létezik, hogy mi valamit is tudunk ez ellen tenni.

A Felemelkedett Mesterek azonban átláttak rajtuk. Tudták, hogy a dimenzió-ablak kétirányú, ami a megoldás kulcsa. Elő készítették számukra a csapdát. Amikor a Szürkék elkezdték az ablakokat kinyitni, azt ők az intuíciójukkal megérezték. Az ablakok túloldalán levő szintekről szeretetet sugároztak az ablakokon át vissza feléjük. A Szürkéknek fogalmuk sincs a szeretetről. Felfüggesztették a kísérletet. El sem tudták képzelni ezt. Újra kell értékelni az Emberiségről alkotott elképzeléseiket.

Nem vagyunk olyan intelligensek ugyan, mint ők, de az Univerzumunkban, az érzelmi testünk alapján, óriásoknak számítunk. Úgy döntöttek, hogy mégsem pusztítanak el bennünket.
Ezek után csavart labdát dobott fel az Univerzum. Rá kellett jönni, hogy maga az Univerzum van a teremtési ciklus végén. Ennél nagyon prioritás nincs. Ez nagyon sok fajnak gondot okoz, mint a Szürkéknek is. Ugyanis sebészeti úton eltávolították az érzelmi testüket. Ennek következtében megszűnt a szexuális testük, nem tudnak utódokat nemzeni. Kizárólag csak a tudomány útján hoznak létre utódokat. A technológiára kell támaszkodniuk.

A Mestereink mondták, hogy a mostani, és a születendő Univerzum között van egy fal. A Szürkék űrhajói - olyan magas technológiai szinten vannak -, szinte mindenen át tudnak hatolni, de ezen nem. Az egyik Univerzumtól a másikig egyetlen fizikai tárgy nem tud áthatolni, csak a szellem, a Merkaba. Hatalmas probléma az övéké, ha a túlélés csak a fizikai tárgyaktól függ. Ez a magyarázata annak, hogy kizárólag a lézertechnológiás sebészettel foglalkoztak. Emiatt raboltak el kb. 4,5 M embert a szexuális kísérleteikre. Az emberi DNS-t kombinálták a sajátjukkal, hogy létrehozzanak egy új fajt, az ő értelmükkel és az emberi érzelmekkel. Ez az új faj képes létrehozni a dimenzióváltást.

Az Univerzum minden fajának átalakuláson kell átmennie, ezért nem tudják a Felemelkedett Mesterek, hogy mi fog történni. Az Angyalok és a Delfinek, rengeteget tettek és tesznek értünk. A Naprendszerünkben a legmagasabb tudatszinten és érzelmi szinten a Hathorok vannak. A Delfinekkel és Bálnákkal együtt a Szíriuszról származnak. Sok Hathor volt ember, ahogy Delfin és Bálna is (és fordítva is), ezért nagyon szoros az Emberiséggel, testvéri az összefonódás.

Olyan fontos ez a kapcsolat, hogy ha elveszítenénk a kapcsolatot velük, az ittlétünknek nem lenne tovább értelme.

Közelmúltban azt az üzenetet kaptam a delfinektől, hogy ők a Földön a forgalomirányítói, amikor a nagy változás bekövetkezik. Segítenek az ide született rengeteg fajnak hazatalálni. A Földön rengeteg segítő fénydelfin van. A párhuzamos valóságokban is nagyon sok kettősség van jelenleg, hogy ebben az egy létidőben emberek delfinként is és delfinek emberként is itt vannak (Fanni).

A Maják a Föld természetes ciklusa alapján számolják a 2012-es pólusváltást, de a Nagy Ciklus mindent felülír. Erre a ciklusra készülünk fel. Emiatt hagyott el bennünket Toth a hét Felemelkedett Mesterrel együtt a 90-es években hat évre. Más Univerzumokban, ahol jártak, ez több millió évet tett ki. A cél az volt, hogy megtanuljanak átmenni a Nagy Falon (univerzumok között), amit sikerrel meg is oldottak. Erre fel tudjanak bennünket készíteni. A csoport fele ott maradt, a másik fele visszajött, ezáltal a mi DNS-ünkben már benne van a megoldás. Ezt követően az összes többi szinten megindultak a változások.

Meg kell tanulnunk nemcsak a dimenziók között, hanem minden más módon is mozogni az új Univerzumban, ami itt van, nem létezik, csak lehetőség. Ha úgy nézünk a világunkra, mint tudatra, akkor el tudjuk engedni az érzékelés megszokott módját, és át tudunk térni egy másikra. Mindenre emlékezni fogunk majd. Nem fogunk megbukni, emlékezni fogunk!

Jelenleg a Földön nagyon sokan vannak más bolygókról is. Még akkor is, ha látszólag sokaknak meg kell halnia, nem szabad beavatkozni. Beléptünk már a teremtés stádiumába, amikor már mindent megteremtünk. Ne félj!!!!!!!! Húzódj közel a Földanyához, és minden rendben lesz.

Az Univerzum Nagy Ciklusa, jelenleg a vége felé jár, ehhez a kisebbet is be kell fejezni. Ezzel átfedésben, már elkezdődött a következő korszak, és ez rengeteg problémát hoz magával. Mi ezt tudatosan megéljük, már itt van a Földön. Ez egy Új Föld! A Karanténunk ezzel befejeződik. Jelenleg ha akarjuk, ha nem, nem tudjuk elhagyni a Földet. Tartsatok ki, még két év! Fergeteges korszak kezdődik! 13.200 év, több millió ember munkájára volt szükség, hogy ez létrejöhessen.

A Föld mindenféle mozgása a Nap körül, a precessziós mozgás, közvetlen hatással van a tudatunkra. A Föld pályáját tapasztaljuk meg evolúciónak. A tengely ingadozása az evolúcióhoz tartozik. A nagy cikluson, a 26.000 éven belül, kisebb ciklusok vannak. Ez előre és hátra történő mozgás. A Föld hajlásszöge a Naphoz, 13 fokról 22-re változott meg.
A mi bolygónk mozgása közvetlen kapcsolatban van a Szíriusszal. Gravitációval kapcsolódunk, nem csak a Naphoz, hanem a Szíriuszhoz is. A Naprendszerben a Föld összhangban mozog a Szíriusszal. A Delfinek emiatt jöttek ide le, emiatt a kapcsolódás miatt. A Naphoz és a Szíriuszhoz való kapcsolódás kettős spirálja, megegyezik a DNS-ünk kettős spiráljával.

A Földnek a nap körüli forgása mintegy 26.000 (25920) év alatt jut el ugyanabba az állatövi jegybe. Egy állatövi jegyen átér, addig 2160 év telik el. Ezeket hívják világkorszakoknak. Jelenleg a Vízöntőben vagyunk. A teljes ciklust kétféle energia határozza meg, a női és a férfi energia. A ciklus felezőpontján váltás történik. Amikor a feminin hatás van, akkor a Föld a fény állapotában van, amikor a maszkulin energia a domináns, akkor a sötétség állapotában van. Jelenleg a váltás időszaka zajlik, amikor a fény állapotába, a feminin korszakba jutunk.

A megelőző ciklusban, 13000 évvel ezelőtt következett be a váltás, amikor egy nagyon fejlett tudatállapotból zuhantunk le a mélybe. Ekkor engedélyt kaptunk a Galaktikus Központtól, hogy szintetikus úton felépíthessük magunkat. Emiatt épült a Gizai Nagy Piramis, épült ki a Krisztus Tudatháló 83.000 piramisa. Olyan is van, hogy a föld alatti kristály kisugárzása hoz létre a felszínen piramist. 1880-1890 között épült a legnagyobb piramis Új-Mexikóban. Részben a szemnek nem látható. Ha nem épült volna meg, mi már nem is élnénk! Karl Marxfeld rájött arra, hogy bármelyik piramis kívülről alkotott képéből kiindulva eljutunk egy másik piramishoz, ami megmondja annak teljesen pontos helyét, függetlenül attól, hogy már megépült, vagy a jövőben fog megépülni.

Ennek a hálónak, ami körbeveszi a világunkat, a középpontjában van a Föld Kundalinije, ami egy kígyó. Amikor felemelkedik, kb. 10 évig tölti be a Földet. Mindig fölé építenek egy piramist, ami attól kezdve a világ fényessége lesz. Ráhangolódik az égre, annak egy bizonyos rezgésére, és erre hangolódik aztán rá az egész világunk. Ez lesz 13.000 évig a világunk alaprezgése. Ennek a szimbóluma a lótusz. Mivel a Föld világosságát jelenti, ide mennek tanulni az emberek. Közelében az emberek megvilágosodnak. Ott van a Föld spirituális központja, ahol a kígyó tartózkodik.

Az Atlasztisz idején, annak D-Ny-i partján volt. Amikor Atlantisz elbukott, a kígyó Tibetbe költözött. Atlantiszban a kígyó és a piramisának őrzői, az un. Nikkalok voltak. Ezek a mindent megérző emberek, papok, tudósok voltak. Ők képezték Atlantisz belső körét. A középső kör voltak a Maják, ők voltak a történetírók, a jegyzők. A külső kör volt Atlantisz népei.

Amikor a Nikkalok megérezték Atlantisz bukását, Tibetbe mentek, és 200 évig várták az energiát. Amikor megérkezett a kígyó, fölé egy fehér piramist építettek. Magasan a hegyekben van, ahol ember nem élhet. 1980-ban a modern kutatók megtalálták. Kétévente bukkan elő a hó alól. Drunvalot felkeresték, mert nem értették, hogy üres fehér falak, sehol semmi, kivéve egyet, az Élet Virágát.

Azonos időben épült a Gizai Nagy Piramissal, amit Toth épített. Először a záró kört hozta létre felülről (erre szállt le a Merkabája) és innen lefelé építette. Egyiptomi kormány szakértői is igazolták, hogy felül a legöregebb az anyag, és lefelé fiatalodik. A Gizai három piramis az Orion csillag együttálláshoz lett hangolva. Alattuk elterül a föld alatt egy 8*6,5 mérföld nagyságú, lefelé 12 szintet magába foglaló város, ami összefüggő épület. Minden ott levő épület egy csillagnak felel meg. A földön nem létező anyagból készültek. (Geoplimer ez az anyag. Rövidesen a Földön minden ebből fog épülni.)

1949-1959-ig elkezdett mozogni Tibetben a kígyó, és amikor a Dalai Láma elhagyta 1959-ben Tibetet, akkor az energia őt követte. Amikor eljutott a Panama csatornához, azon nem tudott átjutni, mert nem természetes képződmény. (Emberek átvágták itt az energiát). Észak és Dél törzseinek nagy problémát okozott az energia átjuttatása. A bennszülöttek Chilében várták az energiát, Peru és Bolívia határa közelében.

Nem véletlen, hogy az utóbbi években Dél Amerika nagy változáson ment át és megkezdődött a feminizáció. Chilében és Argentínában női elnökök lettek, az USA-ban is lady Clinton is esélyes jelölt volt. Rengeteg női spirituális vezető jön ki a dzsungelből. Nagy valószínűséggel a kolumbiai elnök is nő lesz.

2007-ben a Maják tanácsa állást foglalt, hogy küszöbön áll az idő, amit úgy hívnak, Utolsó Idők. Ez az időszak 6-8 év. Drunvalot is odarendelték ebből a célból. Eljött az idő, hogy felülírják az összes megszerzett tudásukat. A világ szeme rajtuk áll. A maja tanács egy könyvet fog kiadni az emberiségnek, ami nem csak jóslat, hiszen a maják voltak az Atlantisz idején is a történetírók. Ennélfogva nem csak az előző 13.000, hanem a 26.000-évet megelőző időről is emlékeik vannak. Felfedik az ősi tudást, megmondják mit kell tenni a túléléshez. Drunvalo könyvet ír róluk, hogyan írják a könyvüket.

Atlantiszi nikkalok és a maják leszármazottjai a bennszülött népekben tovább éltek. A kogik és az arvako törzs mamái (sámánjai) a nikkalok. Kogik Santamartára mentek Columbiába, és úgy élnek, mint több ezer évvel ezelőtt. A maják a Yukkatán félszigeten, Guatemalában élnek. A hopikról amit valaha leírtak, az nem igaz. Ők a majákhoz tartoznak, nem az Atlantiszról jöttek közvetlenül. Guatemalából elküldték őket északra felderíteni, hogy van-e jobb hely a letelepedésre, és ott maradtak.

A hopik 20 évvel ezelőtt megjövendölték, hogy az utolsó idők akkor kezdődnek, amikor a Kék Csillag megjelenik. Ez 2007. október 24.-én be is következett, amikor egy meteor belépett a Föld légterébe, felrobbant és egy tökéletes ragyogó kék fénygömb lett. Néhány napon belül a legnagyobb tárgy lett a naprendszerben, nagyobb mint maga a Nap. Ez a jel megnyitotta az Utolsó idők ciklusát.
A jóslat szerint, a ciklus végét egy vörös csillag megjelenése fogja jelezni.

A törzsek készülnek a ciklus végére. Maorik azt mondják, hogy 2009. április 18-a az ősök visszatérése. Arizonában fogják a szertartást végezni, 100 vén lesz ott.

A jóslat szerint, az atyák és anyák, akik teremtettek bennünket, ezután megjelennek. Kézen fognak bennünket és a szertartás után beindul a visszaemlékezési folyamat. Az ősök csak a szertartás után jelennek meg. A Vajtahala törzs szerint, ez nem áprilisban, hanem augusztusban fog bekövetkezni.

Akiknek Egy-szívük van, azok fognak egymással találkozni. Szerte a világon, ugyanígy fogunk együtt lélegezni, akár a Delfinek. Az elkülönülés álma befejeződik. A Maja prófécia is egységes ezzel: Hihetetlen változás fog bekövetkezni. Akik egy szívben vannak, át kell adni magukat a változásoknak.

A Föld tengelye is megváltozik. A pólusváltás polaritás váltással jár. Atlantisz annak idején ekkor süllyedt el és zuhant le a tudatunk 13.000 évvel ezelőtt. Azt megelőzően is volt egy pólusváltás, de akkor " mivel a feminin korszak volt, mint most következik " a tudat felemelkedett.

3-4 héttel ezelőtt az USA neves kutatói összegyűltek és megerősítették, hogy ez létrejön. Lehet, hogy egy épület sem marad meg.

Mi a feladatod?

Összeköttetésben lenni a Földanyával és az Égatyával. Amikor bekövetkezik a változás, valódi varázslatot fogunk megélni. Senki nem fog megsérülni, nem lesz semmi baja. Nincs szükség anyagi történésekre. A meditáció a legfontosabb. A szívünkben lenni és ráhangolódni erre az érzésre. Légy a szíved szakrális terében, ami az álmok, a képek helye, itt nincs gondolat. Ami ezt előidézi, a szívedből jövő érzelmek, a szeretet. Légy nyitott csatorna, hagyd, hogy átáramoljon rajtad az élet. Akkor együtt élhetjük meg a legcsodálatosabb filmet. A nagy utazás végén jönnek a Felemelkedett Mesterek. Minden érzelmi probléma kitisztul, és egyszerűvé válik.
(forrás:felemelkedés.forumx.hu)


---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------Az idősek


A Földünkön kívül kutatjuk a jövôt, és ezzel együtt fel is adjuk kapcsolatunkat a múltunkkal. Azonban a múltunkban rejtôzik - az ôseinknél - az a tudás, amire szükségünk van ahhoz, hogy a csillagok felé törjünk.

A tudás és bölcsesség ôrzôi


Az ôsi idôk ôsi kultúráiban a legidôsebbeket tartották bölcseknek. Ez így volt a letűnt idôk során, a távoli törzsek mindmáig tisztelettel és csodálattal viseltetnek közösségük öregjei iránt. Ôk azok, akik tanácsokkal látják el a törzset politikai döntések alkalmával. Ők azok a spirituális vezetôk, akik magasabb világokba vezetik népüket. Ôk azok a nagypapák és nagymamák, akiknek a tanácsaira figyelnek, mert ôk rendelkeznek azzal a bölcsességgel, amit csakis egy hosszú életet megtapasztalva lehet megszerezni.

Minden ôsi kultúrában a törzs fiataljai gondoskodtak az idôsekrôl, amikor azok már nem tudták magukat ellátni. Fát, ételt és italt készítettek az ajtajuk elé szeretettel, mintegy tisztelegve az Anyaföldön eltöltött éveik elôtt.
Egyszerűen csak öregnek lenni, valaha dicsôségnek számított. Mert megértették, hogy az idôsek rejtik magukban az Élet titkait és azokat az emlékeket, amelyek a létezésünk gyökerei.
Ahogy a ma élô bennszülött törzsek, úgy az ôseink is tisztában voltak azzal, hogy a jövônket az álmainkkal és a döntéseinkkel teremtjük meg, és hogy a vének tudása és bölcselete nélkül ezek az álmok és döntések a kihalásunkhoz is elvezethetnek. Így a nagyanyák és nagyapák a bennük elevenen élô múlt emlékeire támaszkodva vezették lépteinket a jövôbe.
De mostanság az idôsek - hacsak nem sikerült szert tenniük egy halom pénzre, amivel megvédhetik magukat a saját gyerekeiktôl és a társadalomtól - haszontalannak és elfelejtettnek érzik magukat, ahogy az utolsó éveiket magányosan, egy idôsek otthonában múlatják. Senki nem látogatja meg ôket, hogy alázattal kérje bölcs segítségüket.
Senkit sem érdekelnek, még a saját gyermekeiket sem.
Manapság csak a fiatalság a mérvadó. Csak a fiatalságot dicsôítik és tisztelik. Azok pedig, akik már nem fiatalok, mindent elkövetnek hogy leplezzék az öregedés tényét, akár plasztikai műtétek, akár piros sportautók segítségével. A filmek, és úgy általában a média, azzal bombáz bennünket újra és újra, hogy a fiatalság megéléséért élünk és igazából ez az Élet célja.

Akár egy rózsa


Bizonyos értelemben a fiatalságra úgy tekinthetünk akár egy frissen kinyílt rózsára, az Élet céljára. Akár a rózsa, mi is egy kis magként, szabad szemmel alig látható petesejtként érkezünk. Aztán kis csecsemôként megszületünk anyánk méhébôl - épp úgy, ahogy a rózsa magja is megnô és kisarjad, kibújva a föld alól.
Az emberek és a rózsák is addig nônek, amíg elérik az érett kort. Aztán megkezdôdik a szaporodás. A leendô anya kivirul és szexuálisan vonzóvá válik, minden férfi megfordul utána. Ugyanígy a rózsa is kivirágzik, és teljes szépségében tündököl, a rovarok pedig, mintha mágnes vonzaná ôket, nem tudnak ellenállni fenséges vörös színének.
A világ nagy részén manapság, a tettek és az értékek a fiatalságnak és a felfokozott nemiségnek vannak alárendelve, ahogy gyorsan változnak - nem ritkán erôszakos és agresszív módon - és gyakran teljesen nélkülözve minden részvétet. Ez a viselkedés jellemzi a szexuális hódítás pillanatát. Ez a legmegfelelôbb hozzáállás akkor, amikor a hímek összemérik erejüket a nôstény kegyeiért.
És mégis, ez az az aspektus, ami kivirágzik, ez a termékeny, felfokozott szexualitást sugárzó pillanat az Élet fô jellemzôje - minden más kárára -, amire a nyugati világ istenként tekint.

Öregedés, az Élet körforgása

Működik-e ez a hozzáállás egy teljes kultúrára kivetítve, hogy tudniillik ôrizzük ezt a fajta fiatalos energiát, úgy ragaszkodunk hozzá, mint egyedüli igazsághoz, nem tágítunk ezen nézetünktôl és úgy tekintünk rá, mint egy Életmű nagydíjra.
Mi van abban az esetben ha az Élet teljességének a célja messze túlmutat a világ külsô szemlélésén? Mi van akkor, ha az életünk nem más, mint egyetlen ciklus egy spirális rendszerben, pont ahogy nagyapáink mondják, csak forog, forog és forog, amíg visszajuttat bennünket a Forráshoz?
És mi van akkor, ha a legmagasabb céljaink érdekében igenis engednünk kell az idôseket, hogy elvégezzék azokat a fordulatokat ebben a spirálban akkor, amikor az idôszerű?

Hát igenis ünnepeljük ezeket az öregeket, akik mellettünk sétalnak el az utcán, bárhol is járjunk, akiknek a bôre ugyan megráncosodott, de a bölcsességük parlagon hever.
Az idôsebb nemzedék a múltat szimbolizálja, de ennél fontosabb, hogy ôk egyben a jövô is. A mi jövônk. A csecsemôket leszámítva, akik még nem tudnak velünk kommunikálni, egyedül az idôsek tudják, hogy az Élet körforgása hogyan ér körbe.
Csakis az öregek lesznek azok - aktív részt vállalva a mindennapjainkban -, akik meg tudják majd mondani, hogy mikor jött el a legmegfelelôbb idô a fordulathoz.
Szeretettel és szolgálattal.
Drunvalo


---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------


Pólus elmozdulások
Interjú Drunvalo Melchizedekkel

Cal: Nehézségem támadt azzal az elgondolással kapcsolatban, hogy az idők során felhalmozódott és bizonyos szintre jutott tudatlanság okozhatja a Déli-sarkon összegyűlt jégtakarót. Kell, hogy legyen más megközelítés is, hogy ezt megvizsgáljuk.
Drunvalo: A tudósok nem állíthatják, hogy a jég a tudatosság hiánya miatt gyülemlik fel, azonban az ősi kultúrák bennszülöttei azt mondják, hogy a Föld minden Naphoz viszonyított mozgása " nem számít, hogy milyen mértékű " hatással van az emberi tudatosságra. Más szavakkal, a Napéjegyenlőség precessziós mozgása ingadozó és ez kihatással van a tudatosságra. A Nap a Föld tengelyéhez képes 23,5 fokos szöget zár be, mely érték ciklusosan 24 és 25 fok között mozog ide-oda, és ez a ciklus hatással van a tudatosságra. A Nap körüli keringés is kihatással van a tudatosságra; mindezek a dolgok hatást gyakorolnak a tudatra. Csak azon múlik, hogyan mozdulunk el a Naphoz viszonyítva, mert a Nap jelent mindent. A Nap valahogyan minden élettel összekapcsolódik, bárhol legyen is az, azonban ez a kapcsolódás más mint a Földdel való kapcsolat.
Így, amikor a póluselmozduláshoz közeledünk, az egy nagy változás a tudatosságban. Nem valami jelentéktelen esemény, hanem egy nagy változás. Bármikor is történik, nagyon gyorsan fog végbemenni, a kezdetektől a végéig kevesebb mint 20 óra leforgása alatt. Tehát egy nagyon gyors változás. Azonban a pólusváltásokat megelőzi a mágneses pólusok változása. Először ez történik meg, mindabból kiindulva amit ezzel kapcsolatban olvastam. 250 millió évre visszamenőleg tanulmányoztam, és megnéztem, hogyan megy végbe a póluselmozdulás. Nem történik meg minden 13 000-ik évben, hanem szabálytalanságot mutat. Nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban valaha bárki is magyarázattal szolgált volna.
A legutóbbi 13 000 évvel ezelőtt történt, és az azt megelőző két ciklusra is ugyanez a 13 000 éves intervallum igaz. Ez bizonyított tény. A tudósok erről meg vannak győződve. Azt is észrevették, hogy mindezt megelözöen a mágneses pólusok mozdultak el előbb, majd utána a fizikai pólusok.
Ez nagyon fontos információ. A pólusok elmozdulásával kapcsolatban felállított egyik elmélet szerint "valójában két különböző elmélet létezik arról, hogyan megy ez végbe ", a déli sarkon lévő jég elmozdulása okozza az egész folyamatot. Az én személyes érzésem az, hogy ennek és a Tojáshéj elméletnek az együttes kombinációja, amelyről rövidesen beszélni fogunk " mert látom az egész folyamatot az elejétől a végéig. És tökéletesen egyértelmű.
Szóval, a mágneses pólus mozdul el először. S van egy időtartam, amikor a mágneses pólusok elmozdulnak valahová és kiszámíthatatlanná válnak. Össze-vissza elmozdulnak és hatalmas, hirtelen ugrásokra képesek. A legutóbb az történt, hogy a mágneses pólus a Hudson öböltől egészen Hawaii-ig ugrásszerűen elmozdult. A tudósok tudnak erről.
Mostanában sok a vulkanikus tevékenység, mivel hatalmas energiák szabadulnak fel. A lávafolyam, mivel vasrészecskéket tartalmaz, be fog állni a mágneses mezőnek megfelelően. Nem maga a lávafolyam, csak a benne lévő vasrészecskék. Annyit kell csak tennünk, hogy elmegyünk három, már kihűlt lávafolyamhoz, és megnézzük, hol kereszteződnek. S amikor megtaláljuk mindhárom kereszteződését, ez pontosan megmutatja azt a helyet, ahol a mágneses pólusok voltak.
Szóval egy ideig Hawaii-on időztek. Nem tudom milyen hosszú ideig voltak ott. Ezek után látszólag az történik, hogy a mágneses pólusok csak úgy, egyszerűen eltűnnek. Megszűnnek létezni. És amikor ez bekövetkezik, akkor mindenféle dolgok történnek.
Az egyik dolog, ami megtörténik, s ez közelebb hozza a Tojáshéj elméletet "amely azt állítja, hogy a Föld felszíne olyan mint egy tojáshéj, a maga kb. 100 mérföldes vastagságával, a Föld 7000 mérföldes átmérőjéhez viszonyítva. Közvetlenül a héj alatt egy kőzetréteg van, amely az egész Földet körbefutja. A héj ehhez a kőzethez tapad, így a Föld úgy tűnik, mintha egy egybefüggő szilárd egységet képezne, azonban a kőzetréteg csak addig kőzet, amíg létezik egy mágneses mező. És amikor ez a mező megszűnik, folyékony halmazállapotúvá válik. Olyan mint a DVD-n található információ. Az inform

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 83
Tegnapi: 154
Heti: 661
Havi: 4 150
Össz.: 311 421

Látogatottság növelés
Oldal: Dunvaló Melchizedek tanításai
Szeretet és Ezoterikus írások gyűjteménye - © 2008 - 2020 - szeretet-ezoterika.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »