Szeretet és Ezoterikus írások gyűjteménye

Itt megtalálsz minden olyan írást, (ezoterikus, szellemtani, angyalokkal kapcsolatos) amit sokan elutasítanak, mert nem hisznek benne. " De kérlek gondolkozz és higgy!" A szeretet örök, kifogyhatatlan. "Aki hisz, el nem vész."Adventi és Karácsonyi képek és írásokkep._advent_1_vas.5.gif


************************************************************


A négy gyertya története


 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya.  Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett hallani amint beszélgetnek.


 Azt monda az első:

   - Én vagyok a  BÉKE . De az emberek nem képesek életben tartani.

       Azt hiszem elfogok aludni.

 Néhány pillanat múlva már csak egy füstölgő kanóc emlékeztetett,

  a hajdanán fényesen tündöklő lángra.


 Azt monta  a második:

  - Én vagyok a  HIT . Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak, nincs

    értelme tovább égnem.......

 A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.


Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:

  -Én a  SZERETET vagyok! Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem

  törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükség van rám...

 Ezzel ki is aludt.

Hirtelen belépett egy gyermek és mikor meglátta  a három kialudt

gyertyát  felkiáltott:

 - De hisz nektek égni kell Mindörökké!

 Elkeseredésében sírva fakadt.


Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:

 -Ne félj amíg nekem van lángom, meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát.

  Én vagyok a  REMÉNY !!!

A gyerek szeme felragyogott! Megragadta a még égő gyertyát és lángjával

  ÉLETRE  keltette vele a többit.

   (Ismeretlen szerző)


kep_advent9._1_vas..gif
************************************************************ADVENTI HÍRNÖK: FRISS FENYŐÁG

Adventi hírnök: friss fenyőág,

Lobog az első gyertyaláng!
Karácsonyt várva lázban a föld,
Isteni gyermeket köszönt.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!

Adventi hírnök: friss fenyőág,

Lobog már két kis gyertyaláng!
Ha zörget Jézus, jól figyelj ám,
Betér a szívünk ajtaján!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!

Adventi hírnök: friss fenyőág,

Lobog már három gyertyaláng!
Múlnak az évek, életünk száll,
De utunk végén Jézus vár!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!

Adventi hírnök: friss fenyőág,

Lobog már négy kis gyertyaláng!
Azt mondta Jézus, visszajön még,
Újjá lesz akkor föld és ég!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!
Válasz idézettel
(Szerző: M. Fresch nyomán: Hamar István)
*****************************************************************

Ádventi harangszó


Szól a szó, s szép messze hangzó

ez az ádventi harangszó;
Síkon át, völgy felett, hegyen
át hangzik, cseng - bong szüntelen
csak meghallója is legyen!

Valaki elindult érted,

de hogy legyen csillag - fényed, indulj
te is menj eléje
s befogad Ő kegyelmébe.

Szól a szó, szép messze hangzó

ez az ádventi harangszó.
Síkon át, völgy felett, hegyen
át, azért hangzik szüntelen, hogy
sok meghallója legyen!
(szerzője ismeretlen)


kep._sorminta_fenyobol_karacsonyra.gif


Advent misztériuma és az erények
2010. 11. 28.


November 28-án vasárnap meggyújtjuk az első adventi gyertyát, és ezzel kezdetét veszi a misztérium. Ez a négyhetes periódus az ember próbája, melyet hittel, szeretettel és a Fény erejével sikeresen teljesíthetünk.

Advent misztériuma


Advent időszaka lehetőség és számadás is egyben. Lehetőség az előrelépésre és fejlődésre, számadás az eddig megszerzett tudásról és megkapott kegyelmek használatáról. Az ember ezen időszak alatt önmagában bízva és hitére támaszkodva bizonyos erkölcsi tulajdonságokat fejleszthet ki magában. Ez a négy hét bizonyságtétel Önmagunk számára, hogy képesek vagyunk fejlődni, utunkon kitartunk és érdemesek vagyunk a kegyelmekre.

Advent négy hetében az ezt bizonyítandó próbák négyféle kísértés képében érkeznek, és ezekkel szemben négyféle morális képességet kell megerősítenie magában az embernek, hogy "jól vizsgázzon". Amire egész évben felkészítettek a szellemi Világok tanításokkal és beavatásokkal, arról most kell számot adnunk.
Gyakorlatban is alkalmazzuk-e a lelki úton tanultakat?
A próbákat (kísértéseket) az ellenerők szolgáltatják számunkra, hiszen az ő feladatuk az emberi lény ilyenformán való tanítása. Az angyalok Advent időszakában fokozatosan hazatérnek gyógyulni és pihenni, hiszen egész évben egy náluk sokkal nehezebben rezgő energiatérben kell helyt állniuk. Sokan nem is tudják mennyire megviseli ez őket. Gondoljunk csak bele, mintha nekünk kellene folyamatosan egy forró szaunában, vagy jégveremben lennünk, és közben még figyelnünk, dolgoznunk is -
Ez az időszak most saját erőnkről, helyt állásunkról szól. Ha a Szeretet - Hit és Remény energiáit folyamatosan magunkban megtartjuk, és az isteni erényeket behívjuk, mindezeken keresztül megerősödve haladhatunk tovább a fejlődés útján.
Bár az angyalok eltávolodnak az embertől, de az ember az adventi erények segítségével, azok erejét magába hívva, felemelkedhet az angyalok világába, és helyreállíthatja a kapcsolatot.
Meditáljunk rá az erények Fényére, hívjuk be az adott isteni Erény sugarát és töltekezzünk fel vele. Ha megtartjuk magunkban tanításait, örök részünkké válhatnak és létünk alappilléreiként segítenek feladatainkban.
Minden adventi héten egy-egy arkangyal és Karácsony estéjétől Jézus állnak mellettünk, hogy segítsenek. Ők felügyelik a Föld dimenziójának rendjét, és ők segítenek az erények befogadásában is.
Mikor ebben az időszakban meditálsz, hívd magad köré az adott arkangyal erejét, hogy védelmezzen. Kérheted még a Mennyei Atya, Jézus, Szűzanya és Földanya segítségét is, mert Ők mindig itt vannak velünk.
(forrás:kristálycsakra.hu) http://www.kristalycsakra.eoldal.hu/cikkek/aktualis-valtozasok/advent-miszteriuma-es-az-erenyek

.
Adventi emlék


Ha már lehullt a hó,

s fekete földünket befödte,
hogy szállott gyermekálmok röpte
a fényes ég felé,
az égi trón elé.
De Téged nem talált meg.

Az égi gyermeket kereste,

akiről, ha leszáll az este,
csodálatos mesék borulnak
vágytól égő gyermekszívekre.
Az égi gyermeket kereste,
és nem talált rád, nem ismert meg.
Hiszen Te nem vagy többé gyermek.

Szétfoszlottak a régi álmok,

meghaltak a mesék.
A karácsonyfa lángjait
oltogatták hideg szelek.
Még mindig nem ismertelek.
Sok évbe telt, s ha Te nem jössz elém,
Megváltóm, Uram, Messiásom,
ma sem ismerlek én.

Hála neked, hogy megkerestél

Ó, most már van karácsonyom,
s ádventi, nagy csodavárásom.
Megcsaltak mind a régi álmok,
de benned nincs csalatkozásom.
Benned mindenem megtalálom.
A valóság szebb, mint az álom.
(Túrmezei Erzsébet)
kep._sorminta_fenyobol_karacsonyra.gif
   


 Születésnapi interjú


Az Úr Jézus születésnapjának a megünnepléséről

földi élete idejében (33 év) nem olvasunk
a Bibliában. Mint emléknap, később sincs feljegyezve.
Mi, földi teremtmények általában annál inkább
ünnepeltetjük magunkat évről évre, születésnapunkra emlékezve. E nap körül sok a tervezés, szervezés, meghívás, ajándékozás. És végül a kérdések:

- Milyen volt? Hogy sikerült? Tetszett-e?

Több mint 2000 éve ünnepeljük az Úr Jézus születésnapját mindenütt a földkerekségen különböző módon: népek, kultúrák, szokások, hagyományok szerint.

Most kérdezzük meg az ünnepeltet!

- Úr Jézus, meg vagy elégedve születésnapod
ünneplésével? Tetszenek-e ezek az ünnepek?

- Röviden Ézsaiás próféta szavaival válaszolhatok:


- Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve

azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai.(Mt 15,8-9; Ézs 29,13).

- Miért? Úr Jézus, hogy érted ezt?


- Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.(Jn 12,46).


Mégis, a születésem után sokan a sötétséget választották.

Az első századokban a népek továbbra is pogány isteneket imádtak, misztikus vallásokat,
kultuszokat gyakoroltak. Ez nem kevés veszélyt
jelentett az első keresztyén gyülekezeteknek:
keveredést, összeolvadást a pogány kultúrákkal.
Minden történelmi korszaknak megvan a jellegzetes, sötét árnya. Csak két példát említek. Még születésem előtt az 5. században Mithrász, óperzsa istenség - a világosság és a jóság istenének segítője, aki később maga lett a napisten - egy új vallást terjesztett el egész Kis-Ázsia, majd a Római Birodalom területén: a Mithrász kultuszt.
Születésem után, a 3. században ez a vallás elérte a csúcspontját. Mithrászt messiásként tisztelték, aki mint napisten, győzni fog a gonosz hatalmak felett. December 25-én ünnepelték a születésnapját.
Később ezt jelölték ki az én Földre jövetelem
napjának is, vagyis karácsonynak.

- ez lenne az én születésnapom?

A földkerekségen más irányba tekintve, szintén
sötétséget találtam. A névleges kereszténység sokat átvett az egyiptomi, a babiloni és az ó germán pogányságból. Például a fák és oszlopok imádatát, amelyet a fenyőfák díszítésével vittek tovább. Az ősi Wotan főistenből nagyszakállú télapókat keltettek életre, akik az emberek között ajándékokat osztogatnak. A Skandináviában élő germánok december 25-én tarják a fény ünnepét (Lucia).
A reggel felkelő legyőzhetetlen Napot ünneplik,
és tisztelik a fenyőfát, a Yul fát, mint jelképet, az ősnemzést, az istenek emberré lételét.

ez lenne az én születésnapom?


- Ó, Úr Jézus, igen messze visszanéztél az

időben. Azóta sokat változott a világ. Milyen a
keresztyénség ma, hogyan ünnepelnek Téged?

- Hát igen, az utóbbi időben modern bálványimádással találkoztam. Bekopogtam néhány ún. keresztyén házba, azután bemutatkoztam, hadd lássam, ismerik-e azt, akit évről évre ünnepelnek.


Az 1. háznál:


- Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. (Jn 8,12).


- Halljátok, itt egy vak ember, nem látja, hogy fényben tündököl a ház, gyertyák lángolnak, fényszórók ragyognak, díszek csillognak és ő akar világítani.

- Szegény ember, eredj, keress máshol
munkát magadnak. (Szíveinket, gondolatainkat
ugyan ki ismeri, az maradhat sötétségben.)

- és becsukták az ajtót előttem, nem ismernek.


A 2. háznál:


- Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön,

nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. (Jn 6,35).

- Ugyan, kedves pékmester, karácsonykor

kalácsot sütünk, meg bejglit, tortákat, kenyeret nem kérünk.

- és becsukták az ajtót előttem, nem ismernek.


A 3. háznál:


- Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem.(Jn 10,14).


- Ha te jó pásztor vagy, keressél juhokat, bárányokat, gyülekezetet magadnak. Mi egy nagy család vagyunk, és mi magunk akarunk ünnepelni.


- és becsukták az ajtót előttem, nem ismernek.


A 4. háznál:


- Én vagyok az út. (Jn 14,6).


- Halljátok? Jött valaki az utazási irodától, de mi télen nem kelünk útra, itthon ünnepelünk.


- és becsukták előttem az ajtót, nem ismernek.
Az 5. háznál:


- Én vagyok az igazság. (Jn 14,6).


- Halljátok? Egy ügyvéd ajánlja magát, de nekünk nincs peres ügyünk. (Egy kis csalás, veszekedés, hazugság nélkül pedig nem lehet megélni.)


- és becsukták az ajtót előttem, nem ismernek


A 6. háznál:


- "én vagyok az élet" (Jn 14,6).


- Szegény vándor! Látod mi az élet? Evés,

ivás, élvezet, szórakozás, ünnepeken ezekből
minél többet! Eredj innen, keress magadhoz való
embereket!

- és becsukták az ajtót előttem, nem ismernek.


- ez lenne az én születésnapom?


Az emberek terveznek, szerveznek, rohannak,

vásárolnak, csomagolnak, ajándékoznak, díszítenek, sütnek, főznek, esznek, isznak. Ünnepelnek igazi békesség és szeretet nélkül. De nem ismerik az ünnepeltet!

- Megértettük csalódásaidat, Úr Jézus, mondd,

milyen születésnapot akarsz magadnak?

- Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót. (Jel 3,20).


- Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az

én nevemben: ott vagyok közöttük. (Mt 18,20).

- aki énbennem marad, és én Őbenne, az terem

sok gyümölcsöt.  Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. -"Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket:"
maradjatok meg az én szeretetemben. (Jn 15,5-9).

Ez az én születésnapom!


- Köszönjük a válaszokat, Úr Jézus, megértettük.

Tudjuk, hogy az Atya küldött téged, de sokan
szeretnék azt is tudni, hogy milyen az Atya?

"Aki engem lát, látja az Atyát" (Jn 14,9).- Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.(Jn 1,14).

Anna Mária Seidel

Vetés és Aratás 48/3. szám:
www.vetesesaratas.hu

 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 102
Tegnapi: 154
Heti: 680
Havi: 4 169
Össz.: 311 440

Látogatottság növelés
Oldal: ADVENTI ÉS KARÁCSONYI TÉMÁK, KÉPEK
Szeretet és Ezoterikus írások gyűjteménye - © 2008 - 2020 - szeretet-ezoterika.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »