Szeretet és Ezoterikus írások gyűjteménye

Itt megtalálsz minden olyan írást, (ezoterikus, szellemtani, angyalokkal kapcsolatos) amit sokan elutasítanak, mert nem hisznek benne. " De kérlek gondolkozz és higgy!" A szeretet örök, kifogyhatatlan. "Aki hisz, el nem vész."
 

 

Ókori próféciák

 

 

Ókori próféciák

SZENT NÍLUS PRÓFÉCIÁJA a 20. századról


A Sinai hegyen élő Szent Nílusnak (+430), aki megtérése előtt Konstantinápoly prefektusa volt, később Aranyszájú Szent János barátja, korunkról a következő víziója volt.

"A 20. század közepe táján, amikor már közel van az Antikrisztus eljövetele, az emberek értelme a testi szenvedélyek miatt el fog homályosulni. E kor embereit az Isten parancsaitól való eltávolodás és emberi méltóságuk leértékelődése fogja jellemezni.
Az emberek megváltoztatják külsejüket. Lehetetlen lesz a nőket a férfiaktól megkülönböztetni az arcátlan öltözködés és a haj divatja miatt. Ezek az emberek kegyetlenek lesznek, mint a vadállatok az Antikrisztus fellépése után, akinek kísértéseiben alul maradnak.

A szülőket és az idősebb embereket többé nem becsülik. A szeretet el fog tűnni. A keresztény pásztorok, püspökök és papok tehetetlen emberek lesznek, képtelenek arra, hogy a helyes utat a helytelentől megkülönböztessék.

Abban a korban meg fognak változni a keresztények erkölcsi szokásai és hagyományai. Az emberek nem ismerik többé a szerénységet. Ehelyett a tobzódás, dorbézolás és a bírvágy fog uralkodni.

Jaj azoknak, akik kincses ládáikban összehalmozzák pénzüket! Fényűzés, házasságtörés, homoszexualitás, szabotázsakciók, gyilkosságok fognak elszaporodni.

Abban a korban az emberek a dőzsölés és a nagy bűntettek túlburjánzása miatt el fogják veszíteni a Szentlélek kegyelmét, amit a keresztségben kaptak. Nem lesz többé lelkiismeret-furdalásuk sem...
A templomoknak nem lesznek többé jámbor pásztoraik, akik félik Istent. Jaj azoknak a keresztényeknek, akik abban a korban fognak a földön élni! El fogják veszíteni a hitet, mert nem lesz többé, aki meggyújtsa nekik az igazság fényét.
A kevés hűséges elhatárolja magát a világtól és szent menedékhelyekre fognak összegyűlni, hogy lelki szenvedéseiket enyhítsék. De mindenütt csak nehézségekbe ütköznek.
Mindez abból származik, hogy az Antikrisztus akar mindenek fölött úr lenni az egész univerzum mestereként. Csodákat fog művelni, és valószerűtlen jeleket végbevinni.
Egyik ember- aki a világ egyik végén lakik - képes lesz beszélgetni azzal, aki a világ másik végén lakik. Abban a korban majd tudnak az emberek a levegőben repülni, miként a madarak, és az óceánba alámerülni, miként a halak.

Amikor az emberek eljutnak ide, ezek a szegények (vagyis a gőgjükben elvakultak) életüket kényelemben töltik anélkül, hogy tudnák, hogy ez a sátán álnoksága. Ez lelkiismeretüket annyira eltölti a nagyzolással, hogy letérnek a helyes útról. Sőt addig viszi őket a sátán, hogy elveszítik hitüket a Szentháromság egy Istenben, sőt magát az Istenbe vetett hitet is elveszítik.

Akkor a végtelenül jó Isten látni fogja ezt az elpártolást. A hűségesek kis csapata iránti szeretetből, akiket meg fog menteni, megrövidíti majd azokat a napokat, mert az ellenség még a kiválasztottakat is szeretné megkísérteni és félrevezetni, ha lehetősége lenne rá.
Akkor nyomban megjelenik a büntető kard és a bűnre csábítót kíséretével együtt a mélységbe taszítják."
Mindez a prófécia a 400-as években hangzott el, Krisztus születése után. Megdöbbentő!
Forrás: http://www.emmausz.hu/utolsoidok.htm

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Melkisédek próféciája

Melkisédek, egy rejtélyekkel és mágikus legendákkal övezett név. Istenített és különböző kultúrákban ismert. A Bibliában számtalan alkalommal jelenik meg, Sálem Királyaként említve, a héber tradícióban különböző könyvekben említik, úgy mint a Zohár vagy a Midrash Rabba. Ismert a keleti népek között, a mongolok félték, ezen földek buddhista lámái istenítették.


Dr. Ossendowski Ferdinánd, illusztris utazó, tudós és író, a következőket beszéli el a ma már klasszikus "Bestiák, Emberek és Istenek" (1924), című, utazásokról szóló könyvében:


"Átszelvén a karaván a Közép-Ázsiai sztyeppéket, Tzagan-Luk közelében, a mongol kalauz egyszerre így kiáltott fel:"Megállni!", és mindjárt ezután földre vetette magát a tevéjéről, a klasszikus buddhista "OM MANI PADME HUM" mantrát suttogván. Hihetetlen dolog történt ebben a percben. A levegő édesen vibrálni kezdett, mintegy magával hozván egy szeretet és békeéneket, mely azonnal a szívhez szólt. Mintha az ég és föld is visszatartották volna lélegzetüket. Még az állatok is megérezték: a madarak abbahagyták repülésüket, és leszálltak, a tevék fülüket megállították, a lovak mozdulatlanok és figyelő állapotban maradtak, a kutyák abbahagyták csaholásuk, és a zaks-ok földre vetették magukat. Az összes mongol kísérő letérdelt és erősen imádkozott, miközben ez a mély csend érződött: még a környék folytonos szélfújása is abbamaradt. Hihetetlen erejű légkör volt, szokatlan nyugalom és béke, főleg a nyugatiaknak."

Mikor a kollektív elragadtatás véget ért, a mongolok elmagyarázták Ossendowski-nak, hogy mi történt. Megközelítették a Rejtélyek Rejtélyét, a Föld Urának föld alatti királyságát, épp mikor az meditációban volt.
Könnyű megérteni, hogy Ossendowski nem sok információt tudott kiszedni azokból az emberekből. Azok a mongolok tudták, hogy a lámák féltve őrzik a Föld Királyának titkát, és keményen büntetik azokat, akik híresztelik eme dolgokat. De, és itt még egy sejtelmes dolog rejlik, az ezen alkalommal Ossendowski által összegyűjtött vallomás nagymértékben megegyezik azzal, melyet Saint-Ives "Alveyedre márki ad elő "Indiai Misszió" (1910) című könyvében, valamint azzal, amit egy kevésbé hírneves író, Louis Jacolliot mesél el az "Isten Fiai" és "A Szellemidézés a Világban" című könyveiben.

A három említett író Agarthi-ról vagy Agarthá-ról szól, a névről, melyet tibeti nyelven kapott a sejtelmes, földalatti királyság, ahol a Föld Királya uralkodik.

Ossendowski meséli, hogy látogatóban a Narabanchi kolostorba, Mongóliában, rátalált egy meghökkentő jóslatra, melyet Melkisédek hagyott ezen a helyen, mikor Ő, a Föld Géniusza, 1890-ben meglátogatta.

Íme a jóslat:"Minden egyes nappal egyre jobban fogják az emberek feledni lelküket, és testükkel foglalkoznak majd. A legnagyobb korrupció uralja majd a Földet. Az emberek a vadállatokra fognak hasonlítani, szomjazván testvéreik vérét. A Félhold eltörlődik majd, és híveik koldusokként és folytonos háborúban tűnnek majd el. Legyőzőiket a nap sebesíti majd meg, de nem emelkednek fel, majd kétszer, a lehető legrosszabb fog bekövetkezni velük, és becsmérlések közt végzik a többi nép szemében.


A királyok koronái, nagyok és kicsik, lehullanak majd. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc... Egy szörnyű háború lesz minden népek között. Az óceánok elvörösödnek majd... A Föld és a tengerek mélye csontvázakkal lesz majd tele, megtörnek a királyságok, egész államok népei halnak majd meg... Az éhség, a betegség, törvények által ismeretlen bűnök... Amennyit a világ még nem látott. Akkor jönnek majd el Isten és a Szent Lélek ellenségei, melyek az emberben lappanganak.

Kik mások kezét fogják majd, azok is elhullnak. Az elfeledettek, a megkövetettek, felemelkednek és mindenki figyelmét felkeltik majd. Ködök és viharok lesznek, a csupasz hegyeket bevonja az erdő, megremeg majd a föld... Az emberek ezrei a rabság és a megszégyenítés láncait az éhségre, betegségekre és halálra váltják majd fel. A régi utak megtelnek majd egyik helyről a másikra vándorló sokaságokkal. A Legjobb és legszebb városok tűz martalékaként tűnnek majd el... egy, kettő, három... apa fia ellen, testvér testvér ellen, anya lánya ellen harcol majd... A bűn, a testek és lelkek megrontása, féktelenül uralkodik majd... A családok szétszélednek... A hűség és szeretet megszűnnek majd... Tízezer emberből egy fog megmaradni... egy őrült, meztelen, éhes és erőtlen, aki nem tud majd egy házat felépíteni magának, sem élelmet beszerezni... Üvölt majd, mint egy megveszett farkas, tetemeket fal majd fel, saját húsát harapja majd, és felbőszülten hívja ki Istent... A Föld elnéptelenedik. Isten kiengedi kezéből. Gyümölcseit rá csak az éj és a halál szórják majd. Ekkor egy eddig ismeretlen nép jelenik majd meg, mely erős karral tépi majd ki az őrület és v.. gazát, és azokat, akik hűségesek maradtak az ember szelleméhez, a rossz elleni harcba vezetik. Megalapítanak majd egy új életet a nemzetek halála által megtisztult földön. Ötven éven belül csak három nagy hatalom létezik majd, melyek boldogan élnek majd hetvenegy éven keresztül. Ezek után tizennyolc év háború és szerencsétlenségek lesznek.... Utána az Agarthi népei előjönnek földalatti barlangjaikból és megjelennek majd a föld felszínén."

Az utolsó részben, figyelmes olvasás után, Oscar Uzcategui felfedezte, hogy Melkisédek pontos dátumokat ad jóslatában. Lássuk:

A jóslatot a Föld Ura 1890-ben írta. Ezek szerint, amikor Melkisédek azt mondja "ötven éven belül csak három nagy hatalom létezik majd", 1940-re érti, mármint, a Második Világháborúra.
Három nagy hatalom keletkezett akkor: Európa, Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok. Ezután következik: "Boldogan élnek majd hetvenegy éven keresztül." Ez 1940 meg 71, 2011-et ad.
Ebben a baljós évben: "ezek után tizennyolc év háború és szerencsétlenségek".
Így közli velünk, hogy egy világméretű konfliktus előtt állunk, melynek szörnyűséges, soha nem látott következményei lesznek, és melynek időtartama 18 év lesz: 2011-től egészen 2029-ig. Utána egy regeneráció fog bekövetkezni, egy új körforgás kezdődik majd el, de addig nem, míg nem jön előtte egy visszafejlődés és megsemmisülés, ahogy annyi jóslat és hit közli világszerte.
Forrás: vopus.org.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szent Malakiás próféciája a pápákrólA Szent Malakiásnak tulajdonított próféciák közül a leghíresebb a Pápákra vonatkozó. Ez jelmondatokból áll, mind a 112 Pápára vonatkozóan egy-egy, II. Celesztin Pápától, akit 1143-ban választottak meg, egészen a világ végéig.
Ezek a jelmondatok, amelyek leírják a Pápákat, utalhatnak az országra, amelyből azok származnak, a nevükre, a címerükre, valamilyen tehetségükre vagy bármilyen más, a Pápára vonatkozó dologra. Például VIII. Orbán jelmondata: "Lilium et Rosa"; ő Firenze-i volt, Itáliából, és a város címerén megjelenik a Liliom.
Ezek a próféciák egészen a XVI. századik el voltak tűnve, amikor a "Lignum Vitae" című könyvében publikálta őket a bencés történész, Arnold Wion. Cucherat apát (1871) szerint Szent Malakiás Rómában írta próféciáit 1139 - 1140 között, amikor II. Ince Pápánál volt látogatóban, hogy jelentse a püspökségében fennálló gondokat. Akkor adta át a Pápának e kéziratot, hogy megerősítse őt viszontagságai közt. A Pápa a római levéltárban őrizte a kéziratot, ahol egészen az 1590-es felfedezéséig elfeledve állt (Cucherat, "A Pápák örökösödése", XV. fejezet).

Az utolsó Pápák

- 101: "Crux de Cruce" (A kereszt keresztje). IX. Piusz (1846-1878).
- 102: "Lumen in caelo" (Fény az égben). XIII. Leó (1878-1903).
- 103: "Ignis ardens" (Égető tűz). X. Piusz (1903-1914).
104: "Religio Depopulata" (Elnéptelenedett vallás). XV. Benedek (1914-1922).
105: "Fides intrepida" (Elszánt hit). XI. Piusz (1922 –1939).
- 106: "Pastor angelicus" (Angyali pásztor). XII. Piusz (1939-1958).
Nagy értelmiségiként és a béke védelmezőjeként ismert.
- 107: "Pastor y nauta" (Pásztor és tengerész). XXIII. János (1958-1963).
XXIII. János volt Velence, a tengerészek városának bíborosa. A II. vatikáni zsinat idején vezette az egyházat.
- 108: "Flos florum" (A virágok virága). VI. Pál (1963-1978).
A címerén a liliom jelenik meg (a virágok virága).
- 109: "De medietate Lunae" (A félholdé). I. János Pál (1978-1978).
Neve "Albino Luciani" (fehér fény). Belluno Püspökségben született (nevének eredete a latinos bella luna). 1978. augusztus 26-án választották meg. 25-éről 26-ra virradó éjjelen a Hold az utolsó negyedben volt (félhold volt). Egy holdfogyatkozás után halt meg. Születése, papi és püspöki felszentelése szintén félholdas éjszakákkor történtek.
- 110: "De labore solis" (A Nap munkája). II. János Pál (1978-2005).
Rendkívüli és sokrétű munkát végzett. Születésének és halálának napján napfogyatkozás volt.
- 111: "Gloria Olivae" (Az olajfa dicsősége). XVI. Benedek (2005-).
Szent Benedek és XV. Benedek után veszi fel nevét. A Bencéseknek volt egy "Olivetans" nevű csoportja. XV. Benedek az Első Világháború idején a békéért tett erőfeszítéseivel tűnt ki.
MÁR CSAK EGY MARADT A LISTÁN:
- 112: "Petrus Romanus" (Római Péter).
Aki az utolsó Pápa lesz, mert az uralkodása idején fog eljönni a vég:
A végső üldöztetés idején a Szent Római Egyházban Petrus Romanus (Római Péter) fog uralkodni, aki nagy szenvedések között fogja táplálni a híveket. Eztán a hét domb városát elpusztítják és a rettegett bíró megítéli a népét. Vége.
(forrás: vopus.org.)


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 82
Tegnapi: 154
Heti: 660
Havi: 4 149
Össz.: 311 420

Látogatottság növelés
Oldal: Ókori próféciák
Szeretet és Ezoterikus írások gyűjteménye - © 2008 - 2020 - szeretet-ezoterika.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »