Szeretet és Ezoterikus írások gyűjteménye

Itt megtalálsz minden olyan írást, (ezoterikus, szellemtani, angyalokkal kapcsolatos) amit sokan elutasítanak, mert nem hisznek benne. " De kérlek gondolkozz és higgy!" A szeretet örök, kifogyhatatlan. "Aki hisz, el nem vész."


Bhagawan Sri Sathya Sai Baba - élete


Sathya Sai Baba 1926. November 23-án született Dél-Indiában. Egész életét Isteniségének megnyilvánulásai jellemzik. Világra jöttét csodálatos események kísérték: születésekor a házban lévő hangszerek maguktól kezdtek játszani. Később kobrát találtak a takaró alatt, amin újszülöttként feküdt. Már gyermekkorában azonosnak érezte magát minden élőlénnyel, és irtózott attól, hogy tápláléknak szánva, megölik a madarakat és az állatokat. Nem volt hajlandó húst enni. Már négy évesen sokszor a kéregető koldusoknak adta ebédjét. Nem bírta nézni a szenvedést. Határtalan részvétről tett tanúbizonyságot. Nyolcévesen a korabeli gyerekekből csoportot szervezett Istent dicsőítö dalok éneklésére, és saját szerzeményű bhajanokat (szent dalok) tanított társainak.
Kezdettől fogva csodálatos erők birtokában volt. Istentiszteletek után például egy üres zsákból - prashadot - áldott ételt, édessséget osztott. Előre megjósolt későbbi eseményeket, különböző tárgyakat teremtett a semmiből. Hozzátartozói, attól tartva, hogy természetfeletti képességei egy, a testét megszálló gonosz szellemnek tulajdoníthatók, különböző eszközökkel - többek közt fizikai kínzásokkal - igyekeztek kihúzni belőle a vélt szellemet. A kínzásokat és megpróbáltatásokat Baba nyugalommal viselte. E kísérletek során kinyilvánította magáról, hogy Ö az újjászületett Shirdi Sai Baba. Mindaddig a dél-indiai Puttaparthiban nem hallottak Shirdi Sai Babáról, Aki a tölük 1000 km-re, északnyugatra fekvö Shirdiben élt és tevékenykedett. 14 évesen, 1940. október 20-án kijelentette, hogy többé nem tartozik a családjához, és levetve a magára öltött Maya (illúzió) köntösét, követőihez csatlakozik, hogy beteljesítse Isteni Küldetését.

Ezt követően a hívők mind nagyobb és nagyobb számban sereglettek köré. Követői csodák sokaságát láthatták, ami mind boldogságukat és jólétüket szolgálta. Többek közt, a Chitravathi folyó közelében található egyik tamarind fáról (ma Kalpa Vriksha néven ismert) egymás után szedte, a hívök által kívánt gyümölcsöket. Mindenütt megnyilatkozó erejével segítette híveit. Gyógyíthatatlan betegségektől szabadította meg őket, és Kegyének jeléül tárgyakat teremtett számukra. Hasonló csodák máig is jellemzőek Swami tevékenységére, és nem csupán Indiában fordulnak elő, hanem a világ minden részén, ahol az emberek Istent keresik. A hívők gyakran lelnek rá Sathya Sai Babában Isten-keresésük beteljesült céljára. Ma Prasanthi Nilayam - elsőszámú tartózkodási helye - a tiszta lelkiség kimagasló fellegvára, ahová végeláthatatlan sorokban érkeznek a hívök - fajtól, nemzetiségtöl, származástól és társadalmi helyzettől, hovatartozástól függetlenül.


KÜLDETÉSE

Sathya Sai Baba kijelentette, hogy nem akar új vallást alapítani, sem valamely létező vallás elfogadására késztetni a hívőket, hanem arra ösztönöz, hogy akik az Ö Üzenetéhez vonzódnak, "Tartsanak ki meglévőhitük mellett és azt erősítsék." Azt is kinyilvánította, hogy nem azért jött, hogy követőket gyűjtsön maga köré, hanem hogy a szívekben meggyújtsa a szeretet tüzét, hogy még nagyobb fénnyel ragyogjon.
Sathya Sai Baba India egész területén kórházakat, általános, közép és felsőfokú iskolákat alapított, ahol a gyógyítás és oktatás teljesen ingyenes. Lenyűgöző személyiségének hatására világszerte, mindenütt Sai Központok ezrei alakultak, ahol a hívők az Ő tanításait követik és széleskörű közösségi munkát folytatnak. Azt tanítja: "Éljenek és virágozzanak a különféle vallások; hirdessék Isten Dicsőségét minden nyelven, minden dalban. Legyen ez az eszménykép! Tiszteljük a hitek közötti különbséget, s fogadjuk el mindegyiket egyaránt mindaddig, mígnem valamennyi egységre fog törekedni. Ha minden ember a vallásalapítók által lefektetett eszmék szerint él - kerülve gyűlölködést és kapzsiságot - akkor a világ békés és boldog lakóhellyé válhat."


ÜZENETE

Sathya Sai Baba azt tanítja, hogy az ember alaptermészete Isteni, és az élet fő célja az, hogy az ember ezt felismerje. Ez az önmegvalósítás azonban csak úgy érhető el, ha erkölcsösen élünk, önzetlen segítséget nyújtunk minden halandónak, különösen a leginkább rászorulóknak, és kifejlesztjük magunkban a szeretetet és tiszteletet minden élölény iránt. A vallások egységének megteremtésére újra és újra kihangsúlyozza azokat a fontos alapelveket, amik az összes világvallás alapjai: IGAZSÁG, ERKÖLCS, BÉKE, SZERETETET és ERŐSZAK-NÉLKÜLISÉG. Arra ösztönöz bennünket, hogy mindennapjainkban gyakoroljuk ezeket az emberi értékeket, s ehhez saját életével állít elénk lelkesítö példát.


Sai Baba azt tanítja:
"Az elvek nélküli politika,
a jellem nélküli oktatás,
az emberséget nélkülöző tudomány
és az erkölcsösséget nélkülöző gazdagság
nemcsak haszontalan, de kimondottan veszélyes."


SZERETETE

Sathya Sai Baba különös képességekkel bír. Krisztusi jellegü csodái mellé Krisztusi szeretet és könyörületesség, valamint Isteni Tudás párosul. A belsö béke és önzetlen szeretet rendkívül erős hulláma árad Belőle. Sathya Sai Baba nyomatékosan kihangsúlyozza, hogy a hit és az önbizalom nélkülözhetetlen a sikeres és boldog élethez. Nem elég elhinni, hogy Isten Mindenható, Mindentudó és Mindenütt Jelenlévő, de bíznunk is kell Benne! Bíznunk abban, hogy vigyáz ránk, oltalmaz bennünket és mindig gondunkat viseli.

Egy különleges üzenet SAI BABÁTÓL:

Kezdd a napot SZERETETTEL
Töltsd el a napot SZERETETTEL
Fejezd be a napot SZERETETTEL
Ez az út vezet ISTENHEZ


--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------


(2010. február közepe)

Swami üzenete a jövőről

 

 

A félelem

 

Ne féljetek attól, ami az elkövetkezendő időben vár rátok., ez egy csodálatos folyamat része., de csupán a kezdet. A változás ami az emberiség evolúciójában bekövetkezik szükségszerű. Egy természetes folyamat része. A föld egy élő entitás, ő is változik, úgy mint minden körülöttetek. A földnek nem hagytatok más kiutat, csak azt hogy drasztikusan megváltoztassa magát. Ez nem baj, mert a folyamat jó irányba halad. Lehetett volna tragikusabb is.

 

Szeretném, ha megértenétek ennek a folyamatnak a lényegét:Isten bennetek van, a részei vagytok. Ez a kijelentés, most ellentmondásnak tűnik, de mégsem az. Fogjátok fel az elkövetkezendő eseményeket úgy, mint a saját Isteni megnyilvánulásotokat. Ha úgy tetszik, a lelketek döntött így, mert elég volt az elme uralmából. Hogy mi vár rátok pontosan?

 

Elmondom általánosságban, de ezt személyenként másként fogjátok megélni. Az egész folyamat amin a föld átmegy drasztikus változás lesz, ennek a folyamatnak a megélése az adott személytől függ. Mit értek ez alatt?

 

Ha az adott személy Istenre bízza magát, átadja magát neki, nem érheti különösebb baj. Aki viszont csak az elméjére hagyatkozik, az kétségbe fog esni, talán az őrületig is eljut, mivel az elme ezt az élményt nem képes befogadni, feldolgozni. Azért mert ezek a dolgok az elme határain túl vannak jóval. Tudom, hogy e sorok olvasása közben, sokan félnek közületek., de csupán az elme fél.  Az elme nem tud mit kezdeni ezekkel a változásokkal, mert valójában itt a lélek emelkedéséről van szó. Rezgésszint emelkedésről, ha úgy tetszik. Ki, minek nevezi. De még ennél is jóval többről.

 

Szeretlek Titeket!

Ezért kérlek, bízzatok Swami szavaiban. Fontos, hogy az elkövetkezendő időkben mindenki nyíljon meg Isten felé, a saját vallása szerinti Isten felé. Ez nagyban meg fogja könnyíteni a változást. A 2010 és 2011-es évek alatt is törekedni kell mindenkinek, arra hogy ezeket a változásokat önmagában befogadja. Tudomásul kell vennetek, hogy ezek a spirituális változások, már most is folyamatban vannak. Nem lesz egy hirtelen BUMM!  Az csak úgy tűnik, valójában már hosszú évek óta tart ez a folyamat, csak eddig nem volt látható a világot felületesen szemlélők számára. Valójában ezzel a spirituális változással a tudósaitok sincsenek tisztában. Ők csak azt „érzékelik” ebből ami fizikailag mérhető. Egyszóval, a változás már elkezdődött bennetek. Isten mindig segíteni fog a hozzá fordulókon. Isten válaszol, ha kérdezed. Ahhoz viszont meg kell nyílnotok Isten felé a szívetekben, hogy a válaszait meghalljátok. Mindenkinek magának kell kifejlesztenie ezt a képességet önmagában. Mert ez a legjobb út ahhoz, és a legkönnyebb is, hogy a jövőben segítsen átvészelni a változásokat. Istenbe nem fogtok csalódni, ő mindig készen áll segíteni nektek.

 

Nem kell mást tennetek, mint az Alapvető Emberi Értékek szerint élni. Elmondok most néhány praktikus dolgot a jövő kezeléséhez: Először is a legfontosabb , hogy NE FÉLJETEK!, mivel mint már mondtam ,csupán az elme fél az ismeretlentől. Az elme különben is olyan, hogy szereti a biztonságot, az állandóságot, erre törekszik. A probléma csupán az, hogy ezzel kergeti az embert a boldogtalanság felé, mivel a világ pontosan a folyamatos változásról szól. Ezért van annyi emberben diszharmónia, aki csupán az elméje szerint éli az életét.

 

Kedveseim!

Az elmétek azért van, hogy ebben a fizikai világban segítsen eligazodni, technikai tudásra alkalmas csupán. A mély, spirituális igazságokat nem képes befogadni. Olyan világ következik el, ahol nem sok helye lesz az elméteknek. Ezért hívom fel többször a figyelmeteket arra, hogy nyíljatok meg Isten felé. A szív, vagyis a lelketek szava lesz a döntő. A másik alapigazság az, hogy ti a lélek vagytok. A fizikai test csupán egy kis részetek, a lelketek korlátlan terjedelmű, ha így lehet fogalmazni. Nincs formája, mindenbe benne van. Valójában egy nagy lélek halmaz alkotja a világmindenséget, ami ugyanúgy rezonál, mint Isten, nincs más anyag csak Isten. Tehát ezért vagytok ti is Isten részei. Minden EGY Kedveseim.

 

Nincs mitől félnetek, Isten nem akarja önmagát elpusztítani. Egyáltalán nem, felemelni szeretne titeket magához. Ez a célja minden életnek a földön, minden létező és létezni vágyó a fizikai világotokra figyel most. Az, ami történik veletek az eljövendő időszakba tudom, hogy sokak számára nehéz lesz, de csak azoknak, akik nem értik meg, hogy kik ők. Ha elzárkóztok a legfelsőbb igazságtól, akkor az elmétek csapdájában maradtok örökre. Ha azt mondod egy csalogánynak, hogy ő csupán egy katicabogár, és ezért nem tud énekelni ,ő a lelke mélyén mindig dalra akar fakadni. Ilyen az ember is.  Ha azt mondod ez embernek, hogy te csupán egy hús és csonthalmaz vagy, akkor őt a saját lényegétől fosztod meg, és ezzel boldogtalanná teszed őt. Ennél nagyobb rabszolgaság nincs. Az évezredek során ezt a tudást szándékosan elvették az emberektől, mert csak így tudták őket irányítani, azok akik gonosz erőket használtak, a szeretet energiája helyett. Elvették az ember igazi identitását, és mára már arra sem emlékeztek, Drágáim, hogy kik vagytok! Isten ezért segít most nektek azzal, hogy megváltoztatja a Föld Anyát, aki kemény vajúdáson megy át. Óvjátok Őt, mert szüksége van rátok. Minden egyes ember együttérzésére, és szeretetére vágyik. A gyermekei vagytok ti is emberek! Nagyon sokat segíthettek neki a változásban, mert újjá kell születnie. Újra létrehozni önmagát. Először ő változik, aztán minden élő, akit a hátán hord. 

 

Az emberiség számára a legfontosabb tudnivalókat elmondtam. És Istenbe bízz, add át magad neki. Ígérem,vigyázni fog rátok!

 

A konkrét fizikai események a következők lesznek:

2010.-ben ami várható: Az egész világban észrevehető lesz a pánik érzése. Azok az szervezetek akik eddig nyíltan, vagy titokban uralták a világot, elbizonytalanodnak egyre jobban. Mivel nem úgy alakulnak a dolgok, (jó értelembe véve) ahogy ők ezt szeretnék. Sem a gazdaság, sem semmi egyéb. Ez is Isten akarata. Ez úgy hat az átlagemberre, hogy rémhíreket hall, különböző pénzügyi megszorításokat találnak majd ki. Ez országonként változni fog, számtalan variációban. Próbálnak még több pénzt kisajtolni az emberekből. Mert Ők félnek. A világ anyagi bázisai meginognak. Az emberek viszont fellázadnak sok helyen, mert már nincs miből adni, és mindenki egyre jobban a szabadságra törekszik. A lélek hangja felkiált! Elárulom most előre, hogy bármit akarnak tenni ezek a hatalmak, nincs értelme. Nincs értelme az újabb és újabb adók kivetésének, a törlesztőrészletek emelésének, és a még számtalan megszorító intézkednek. Egy-két hónapig működhet a gazdasági rendszer, de aztán egyre nehezebben megy a szekér, és minden felbomlik. Elérkezik a gazdasági világkáosz.

 

Kedveseim, ez ne érintsen titeket lélekben. Tudom, hogy most sokan azt fogják kérdezni, hogy rendben, de mi lesz a munkahelyemmel, mit fogunk enni stb.? Megértem az aggodalmatokat, ezért Swami megint csak azt mondja , hogy ne féljetek. Nem fogtok éhen halni, ennek nem lenne értelme Isten tervében. Az, hogy a pénzvilág lassan összeomlik, és előtte egy óriási pánikot zúdítanak az emberiségre, ez bekövetkezik. De csak azokat az embereket fogja érinteni, akik partnerek lesznek ebben a pánikhangulatban. Isten maga a béke, aki a lelki utat választja, azt nem érinti meg ez a káosz, erről kezeskedem. Ez törvényszerű változás lesz. MINDEN AMI HAMIS ÖSSZEOMLIK. Ezért először a pénzvilág fog összeomlani. Ez szinte az egyik napról a másikra megtörténik majd hamarosan.

 

Tudnotok kell, hogy a világban elegendő élelem van. Megtanuljátok majd megosztani egymással az élelmet, a gyógyszert és mindent, amire szükségetek van. Senki ne tartalékoljon magának ezekből, ha mások éheznek, vagy szükséget szenvednek bármiben. Egyek vagyunk, az emberiség egy nagy család, és ezt az utat kell követnetek ahhoz, hogy mindenki túlélhesse a nehéz időket. Az átalakulás, az újjáépítés kezdeti nehéz időszakát. Ettől a nehéz időszaktól ne féljetek, már számtalanszor kerültek az emberek olyan helyzetbe, amikor egymásra voltak utalva gazdag, és szegény. Mégsem tanultatok belőle, ezért vannak folyamatosan a háborúk. Az egyiknek még vége sincs, már kezditek a másikat.

 

Ebben a két évben 2010 és 2011, nehezebb lesz az élet. Az anyagi dolgok miatt. Senki ne törekedjen anyagi javak gyűjtésére, mert felesleges időpocsékolás. Elég legyen annyi, hogy tisztességes körülmények között éljetek. Tartsátok tisztán a házatokat, egyetek tiszta táplálékot, és most ezt spirituális értelemben mondom. Mivel a tiszta táplálék azt jelenti, hogy ne egyetek húst, tojást sem lehetőleg. Meg kell tisztítani a testeteket a mérgektől, az agresszivitástól. Sokan nem veszik ezt komolyan, de higgyétek el fontos , hogy milyen táplálékot vesztek magatokhoz. Az étkezésetek csupán megszokás kérdése, álljatok át a tiszta táplálékokra gyümölcsöket, zöldségeket, gabona féléket egyetek. Tejtermékeket is fogyaszthattok. Ne igyatok alkoholt, ne fogyasszatok kábítószert, vagy tudat módosító hatású gyógyszereket, ne dohányozzatok. Nincs ezekre szükségetek. Őrizzétek meg a tiszta tudatotokat. Maradjatok egészségesek, ezért vigyázzatok a testetekre, ezért ezeket az ártalmas dolgokat adjátok fel a saját érdeketekben.  Ezek nélkül lehet élni.

 

Csak így fogtok lelkileg fejlődni, és igen ez az út tele van lemondással. Az élvezeti cikkekről kell csak lemondanotok, és a betegségekről, amiket ezek a káros anyagok okoznak a szervezetetekben.

 

Minden tevékenységetekben lássátok meg Istent. Az élelemben, a vízben is. Mindent ilyen áhitattal fogadjatok. A testetek Isten háza ebben a fizikai világban, így gondoljatok rá, és így viseljétek gondját. Így nézzetek rá az embertársaitokra is. Tiszteljétek mindenkiben, és mindenben Isten megnyilvánulását. Ha ezt az utat követitek, béke lesz a Földön.

 

Éljetek az Alapvető Emberi Értékek szerinti életet. Ne hazudjatok, ne ártsatok senkinek, osszátok meg másokkal azt, amitek van, tehát segítsetek a szükséget szenvedőknek. Itt nem csak pénzről van szó, hanem magáról a segítésről. Mindenki a tudásának megfelelően segítsen másoknak, ne az anyagi ellenszolgáltatás miatt tegyetek meg dolgokat. Sajnos ez a világ elfelejtett segíteni a másikon, csak úgy önzetlenül. Azért vannak, akik gyakorolják az önzetlen szolgálatot, a föld népességéhez mérten, csupán maroknyian vannak.

 

Még egy fontos dolog: Szeretném, ha megértenétek, hogy ez a folyamat értetek van. Minden, ami a Földdel történik egy evolúciós ugrásnak is nevezhető. Megemelkedik a Föld rezgésszáma, és vele együtt a rajta élőké is. Ez is egy folyamat lesz. Ti úgy fogjátok megélni, mintha minden sokkal lágyabb lenne, finomabb ezután. Az emberek érzékenyebbé válnak. Ez a rezgésszám emelkedésének köszönhető. A lélek rezgése ez. 2012 -ben várható az előkészületi szakasz vége, ha lehet így nevezni. Ezután lesz még néhány év ami a dolog drasztikusabb részéhez tartozik. Aztán csend lesz, olyan értelemben, hogy olyan állóvíz. Azért nem mondok pontos dátumokat, mert az idő viszonylagos. A Maják is másként mérték az időt, mint ti. Amit most meg kell értenetek az, hogy ez a változás folyamatos  lesz, és jelenleg is tart.  Lesz néhány nap amikor a föld mágneses tere miatt az időjárás is megváltozik. Különböző időjárási anomáliák lesznek, lehetnek olyan jelenségek is, ami nem megszokott. A nappal és az éjszaka ideje is eltolódik. Olyan lesz, mintha minden összezavarodna, tehát minden, amihez az ember viszonyította magát felborulhat. Aztán minden helyre áll idővel. Sok ember lesz,  aki kétségbe esik, pánik alakulhat ki azok között akiknek nem lesz tudomása ezekről a folyamatokról. Ezért kérek mindenkit, hogy tájékozódjon amennyire csak lehet. Készítse fel magát, és a családját ezekre a változásokra. Más értékrend szerint kell élni ezután, ez azért fontos, mert aki ezt nem teszi meg annak fájdalmas veszteségként fog tűnni ez a dolog. Akiket csupán az anyagi javak éltetnek, azok mindent elveszítenek majd.  A pénznek nem lesz értéke, egy olyan világban, ami az EGYSÉGről szól. Ebben a tudatállapotban fog élni az emberiség, valójában visszatérünk önmagunkhoz, visszakapjuk az elvesztett tudásunkat. Ez egy gyönyörű spirituális folyamat. Akik most ezen a földön élnek, nem véletlenül vannak itt. Mindenki azért született most meg, mert itt akart lenni a Föld átváltozásánál, és ennél az evolúciós ugrásnál. Ilyen esemény még nem volt spirituális értelemben, ezért olyan különleges dolog jelenleg itt élni a Földön. Szeretlek Titeket! A változásoktól ne féljetek, mert minden értetek van!

(forrás: ismeretlen, emailban kaptam)


-----------------------------------------------------------------------------------------
Sai Baba üzenete az embereknek…

2011. ápr. 24. – Elhunyt Sai Baba, a hinduk csodatévője – 86 évet élt. India egyik legismertebb vallási vezetője volt, aki Istennek tartotta magát (sokan szélhámos gurunak tartották)

Ez az írása 2010ben íródott:

Ne féljetek attól, ami az elkövetkezendő időben vár rátok, ez egy csodálatos folyamat része., de csupán a kezdet. A változás, ami az emberiség evolúciójában bekövetkezik szükségszerű. Egy természetes folyamat része. A Föld egy élő entitás, ő is változik úgy, mint minden körülöttetek. A Földnek nem hagytatok más kiutat, csak azt, hogy drasztikusan megváltoztassa magát. Ez nem baj, mert a folyamat jó irányba halad.

Lehetett volna tragikusabb is.

Szeretném, ha megértenétek ennek a folyamatnak a lényegét: Isten bennetek van, a részei vagytok. Ez a kijelentés, most ellentmondásnak tűnik, de mégsem az. Fogjátok fel az elkövetkezendő eseményeket úgy, mint a saját Isteni megnyilvánulásotokat. Ha úgy tetszik, a lelketek döntött így, mert elég volt az elme uralmából.

Hogy mi vár rátok pontosan?

Elmondom általánosságban, de ezt személyenként másként fogjátok megélni. Az egész folyamat, amin a föld átmegy, drasztikus változás lesz, ennek a folyamatnak a megélése az adott személytől függ. Mit értek ez alatt?

Ha az adott személy Istenre bízza magát, átadja magát neki, nem érheti különösebb baj. Aki viszont csak az elméjére hagyatkozik, az kétségbe fog esni, talán az őrületig is eljut, mivel az elme ezt az élményt nem képes befogadni, feldolgozni. Azért mert ezek a dolgok az elme határain túl vannak jóval. Tudom, hogy e sorok olvasása közben, sokan félnek közületek., de csupán az elme fél. Az elme nem tud mit kezdeni ezekkel a változásokkal, mert valójában itt a lélek emelkedéséről van szó. Rezgésszint emelkedésről, ha úgy tetszik.

Ki, minek nevezi. De még ennél is jóval többről…

 

Szeretlek Titeket!

Ezért kérlek, bízzatok Swami szavaiban. Fontos, hogy az elkövetkezendő időkben mindenki nyíljon meg Isten felé, a saját vallása szerinti Isten felé. Ez nagyban meg fogja könnyíteni a változást.

 

A 2010 és 2011-es évek alatt is törekedni kell mindenkinek, arra hogy ezeket a változásokat önmagában befogadja. Tudomásul kell vennetek, hogy ezek a spirituális változások, már most is folyamatban vannak. Nem lesz egy hirtelen BUMM! Az csak úgy tűnik, valójában már hosszú évek óta tart ez a folyamat, csak eddig nem volt látható a világot felületesen szemlélők számára. Valójában ezzel a spirituális változással a tudósaitok sincsenek tisztában. Ők csak azt érzékelik ebből, ami fizikailag mérhető.

 

Egyszóval, a változás már elkezdődött bennetek. Isten mindig segíteni fog a hozzá fordulókon. Isten válaszol, ha kérdezed. Ahhoz viszont meg kell nyílnotok Isten felé a szívetekben, hogy a válaszait meghalljátok. Mindenkinek magának kell kifejlesztenie ezt a képességet önmagában. Mert ez a legjobb út ahhoz, és a legkönnyebb is, hogy a jövőben segítsen átvészelni a változásokat. Istenbe nem fogtok csalódni, ő mindig készen áll segíteni nektek.

Nem kell mást tennetek, mint az Alapvető Emberi Értékek szerint élni.

 

Elmondok most néhány praktikus dolgot a jövő kezeléséhez:

Először is a legfontosabb, hogy NE FÉLJETEK! Mivel mint már mondtam, csupán az elme fél az ismeretlentől. Az elme különben is olyan, hogy szereti a biztonságot, az állandóságot, erre törekszik. A probléma csupán az, hogy ezzel kergeti az embert a boldogtalanság felé, mivel a világ pontosan a folyamatos változásról szól. Ezért van annyi emberben diszharmónia, aki csupán az elméje szerint éli az életét.

 

Kedveseim!

Az elmétek azért van, hogy ebben a fizikai világban segítsen eligazodni, technikai tudásra alkalmas csupán. A mély, spirituális igazságokat nem képes befogadni. Olyan világ következik el, ahol nem sok helye lesz az elméteknek. Ezért hívom fel többször a figyelmeteket arra, hogy nyíljatok meg Isten felé. A szív, vagyis a lelketek szava lesz a döntő. A másik alapigazság az, hogy ti a lélek vagytok. A fizikai test csupán egy kis részetek, a lelketek korlátlan terjedelmű, ha így lehet fogalmazni. Nincs formája, mindenbe benne van. Valójában egy nagy lélek halmaz alkotja a világmindenséget, ami ugyanúgy rezonál, mint Isten, nincs más anyag csak Isten. Tehát ezért vagytok ti is Isten részei. Minden EGY.

Kedveseim.

Nincs mitől félnetek, Isten nem akarja önmagát elpusztítani. Egyáltalán nem, felemelni szeretne titeket magához. Ez a célja minden életnek a Földön, minden létező és létezni vágyó a fizikai világotokra figyel most. Az, ami történik veletek az eljövendő időszakban, tudom, hogy sokak számára nehéz lesz, de csak azoknak, akik nem értik meg, hogy kik ők. Ha elzárkóztok a legfelsőbb igazságtól, akkor az elmétek csapdájában maradtok örökre. Ha azt mondod egy csalogánynak, hogy ő csupán egy katicabogár, és ezért nem tud énekelni, ő a lelke mélyén mindig dalra akar fakadni. Ilyen az ember is. Ha azt mondod ez embernek, hogy te csupán egy hús és csonthalmaz vagy, akkor őt a saját lényegétől fosztod meg, és ezzel boldogtalanná teszed őt. Ennél nagyobb rabszolgaság nincs. Az évezredek során ezt a tudást szándékosan elvették az emberektől, mert csak így tudták őket irányítani. Azok, akik gonosz erőket használtak, a szeretet energiája helyett. Elvették az ember igazi identitását, és mára már arra sem emlékeztek, Drágáim, hogy kik vagytok!

 

Isten ezért segít most nektek azzal, hogy megváltoztatja a Föld Anyát, aki kemény vajúdáson megy át. Óvjátok Őt, mert szüksége van rátok. Minden egyes ember együttérzésére, és szeretetére vágyik. A gyermekei vagytok ti is emberek! Nagyon sokat segíthettek neki a változásban, mert újjá kell születnie. Újra létrehozni önmagát. Először ő változik, aztán minden élő, akit a hátán hord.

 

Az emberiség számára a legfontosabb tudnivalókat elmondtam. És Istenbe bízz, add át magad neki. Ígérem, vigyázni fog rátok!

 

A konkrét fizikai események a következők lesznek:

2010-ben ami várható: Az egész világban észrevehető lesz a pánik érzése. Azok az szervezetek akik eddig nyíltan, vagy titokban uralták a világot, elbizonytalanodnak egyre jobban. Mivel nem úgy alakulnak a dolgok, (jó értelembe véve) ahogy ők ezt szeretnék. Sem a gazdaság, sem semmi egyéb. Ez is Isten akarata. Ez úgy hat az átlagemberre, hogy rémhíreket hall, különböző pénzügyi megszorításokat találnak majd ki. Ez országonként változni fog, számtalan variációban. Próbálnak még több pénzt kisajtolni az emberekből. Mert Ők félnek. A világ anyagi bázisai meginognak. Az emberek viszont fellázadnak sok helyen, mert már nincs miből adni, és mindenki egyre jobban a szabadságra törekszik. A lélek hangja felkiált! Elárulom most előre, hogy bármit akarnak tenni ezek a hatalmak, nincs értelme. Nincs értelme az újabb és újabb adók kivetésének, a törlesztő részletek
emelésének, és a még számtalan megszorító intézkednek. Egy-két hónapig működhet a gazdasági rendszer, de aztán egyre nehezebben megy a szekér, és minden felbomlik. Elérkezik a gazdasági világkáosz.

 

Kedveseim, ez ne érintsen titeket lélekben. Tudom, hogy most sokan azt fogják kérdezni, hogy rendben, de mi lesz a munkahelyemmel, mit fogunk enni stb.? Megértem az aggodalmatokat, ezért Swami megint csak azt mondja, hogy ne féljetek. Nem fogtok éhen halni, ennek nem lenne értelme Isten tervében. Az, hogy a pénzvilág lassan összeomlik, és előtte egy óriási pánikot zúdítanak az emberiségre, ez bekövetkezik. De csak azokat az

embereket fogja érinteni, akik partnerek lesznek ebben a pánikhangulatban.

Isten maga a béke, aki a lelki utat választja, azt nem érinti meg ez a káosz, erről kezeskedem. Ez törvényszerű változás lesz.

MINDEN, AMI HAMIS ÖSSZEOMLIK. Ezért először a pénzvilág fog összeomlani. Ez szinte az egyik napról a másikra megtörténik majd hamarosan.

 

Tudnotok kell, hogy a világban elegendő élelem van. Megtanuljátok majd megosztani egymással az élelmet, a gyógyszert és mindent, amire szükségetek van. Senki ne tartalékoljon magának ezekből, ha mások éheznek, vagy szükséget szenvednek bármiben. Egyek vagyunk, az emberiség egy nagycsalád, és ezt az utat kell követnetek ahhoz, hogy mindenki túlélhesse a nehéz időket. Az átalakulás, az újjáépítés kezdeti nehéz időszakát. Ettől a nehéz időszaktól ne féljetek, már számtalanszor kerültek az emberek olyan helyzetbe, amikor egymásra voltak utalva gazdag, és szegény. Mégsem tanultatok belőle, ezért vannak folyamatosan a háborúk. Az egyiknek még vége sincs, már kezditek a másikat.

 

Ebben a két évben 2010 és 2011, nehezebb lesz az élet. Az anyagi dolgok miatt. Senki ne törekedjen anyagi javak gyűjtésére, mert felesleges időpocsékolás. Elég legyen annyi, hogy tisztességes körülmények között éljetek.

Tartsátok tisztán a házatokat, egyetek tiszta táplálékot, és most ezt spirituális értelemben mondom. Mivel a tiszta táplálék azt jelenti, hogy ne egyetek húst, tojást sem lehetőleg. Meg kell tisztítani a testeteket a mérgektől, az agresszivitástól. Sokan nem veszik ezt komolyan, de higgyétek el fontos, hogy milyen táplálékot vesztek magatokhoz. Az étkezésetek csupán megszokás kérdése, álljatok át a tiszta táplálékokra gyümölcsöket, zöldségeket, gabonaféléket egyetek. Tejtermékeket is fogyaszthattok.

Ne igyatok alkoholt, ne fogyasszatok kábítószert, vagy tudat módosító hatású gyógyszereket, ne dohányozzatok. Nincs ezekre szükségetek. Őrizzétek meg a tiszta tudatotokat. Maradjatok egészségesek, ezért vigyázzatok a testetekre.
Ezért ezeket az ártalmas dolgokat adjátok fel a saját érdeketekben. Ezek nélkül lehet élni.

Csak így fogtok lelkileg fejlődni, és igen ez az út tele van lemondással. Az élvezeti cikkekről kell csak lemondanotok, és a betegségekről, amiket ezek a káros anyagok okoznak a szervezetetekben.

 

Minden tevékenységetekben lássátok meg Istent. Az élelemben, a vízben is. Mindent ilyen áhítattal fogadjatok. A testetek Isten háza ebben a fizikai világban, így gondoljatok rá, és így viseljétek gondját. Így nézzetek rá az embertársaitokra is. Tiszteljétek mindenkiben, és mindenben Isten megnyilvánulását. Ha ezt az utat követitek, béke lesz a Földön.

Éljetek az Alapvető Emberi Értékek szerinti életet. Ne hazudjatok, ne ártsatok senkinek, osszátok meg másokkal azt, amitek van, tehát segítsetek a szükséget szenvedőknek. Itt nem csak pénzről van szó, hanem magáról a segítésről. Mindenki a tudásának megfelelően segítsen másoknak, ne az anyagi ellenszolgáltatás miatt tegyetek meg dolgokat. Sajnos ez a világ elfelejtett segíteni a másikon, csak úgy önzetlenül. Azért vannak, akik gyakorolják az önzetlen szolgálatot, a föld népességéhez mérten, csupán maroknyian vannak.

Még egy fontos dolog: Szeretném, ha megértenétek, hogy ez a folyamat értetek van. Minden, ami a Földdel történik egy evolúciós ugrásnak is nevezhető. Megemelkedik a Föld rezgésszáma, és vele együtt a rajta élőké is. Ez is egy folyamat lesz. Ti úgy fogjátok megélni, mintha minden sokkal lágyabb lenne, finomabb ezután. Az emberek érzékenyebbé válnak. Ez a rezgésszám emelkedésének köszönhető. A lélek rezgése ez.

2012-ben várható az előkészületi szakasz vége, ha lehet így nevezni. Ezután lesz még néhány év, ami a dolog drasztikusabb részéhez tartozik. Aztán csend lesz, olyan értelemben, hogy olyan állóvíz. Azért nem mondok pontos dátumokat, mert az idő viszonylagos. A Maják is másként mérték az időt, mint ti.

Amit most meg kell értenetek az, hogy ez a változás folyamatos lesz, és jelenleg is tart. Lesz néhány nap, amikor a föld mágneses tere miatt az időjárás is megváltozik. Különböző időjárási anomáliák lesznek, lehetnek olyan jelenségek is, ami nem megszokott. A nappal és az éjszaka ideje is eltolódik. Olyan lesz, mintha minden összezavarodna, tehát minden, amihez az ember viszonyította magát, felborulhat. Aztán minden helyre áll idővel. Sok ember lesz, aki kétségbe esik, pánik alakulhat ki azok között, akiknek nem lesz tudomása ezekről a folyamatokról. Ezért kérek mindenkit, hogy tájékozódjon, amennyire csak lehet. Készítse fel magát, és a családját ezekre a változásokra. Más értékrend szerint kell élni ezután, ez azért fontos, mert aki ezt nem teszi meg annak fájdalmas veszteségként fog tűnni ez a dolog.

 

Akiket csupán az anyagi javak éltetnek, azok mindent elveszítenek majd. A pénznek nem lesz értéke, egy olyan világban, ami az EGY-SÉG-ről szól. Ebben a tudatállapotban fog élni az emberiség, valójában visszatérünk önmagunkhoz, visszakapjuk az elvesztett tudásunkat. Ez egy gyönyörű spirituális folyamat.

Akik most ezen a földön élnek, nem véletlenül vannak itt. Mindenki azért született most meg, mert itt akart lenni a Föld átváltozásánál, és ennél az evolúciós ugrásnál. Ilyen esemény még nem volt spirituális értelemben, ezért olyan különleges dolog jelenleg itt élni a Földön.

Szeretlek Titeket! A változásoktól ne féljetek, mert minden értetek van!

Sai Baba

 


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 86
Tegnapi: 154
Heti: 664
Havi: 4 153
Össz.: 311 424

Látogatottság növelés
Oldal: Sai Baba élete és tanítása
Szeretet és Ezoterikus írások gyűjteménye - © 2008 - 2020 - szeretet-ezoterika.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »